gunwlogo.GIF (2155 bytes) << Uusimmat  Osa 26 >>  25 >>  24 >>  23 >>  22 >>  21 >>  20 >>   19 >>    18 >>   17 >>   16 >>  5 >>  14 >>  13 >>  12 >>  11 >>  10 >>   9 >>   8 >>   7 >>   6 >>   5 >>   4 >>   3 >>   2 >>   1 >>     Gunwriters >>    In English >>   guns.connect.fi >>   Linkit >>Innoplaza.net Inventions >>


TOKKO TIETOA ON?

"G.O.W.":n kysymys- ja vastauspalstaa toimittaa: P. T. Kekkonen.
Kirjepostiosoite: GOW, PL 525, 80161 Joensuu

Osa 27, päivitetty 16.01.2001


Putkiluoti ja "Avaruuspyssy"

Minua kiinnostaisi saada valaistusta seuraaviin seikkoihin:

Asia 1: Putkiluoti. Mikä idea, kuinka toimii, mihin käytetty ja miksi hylätty?

Asia 2: Selaillessani erästä savikiekko-ammuntakirjaa 80-luvulta pisti sieltä silmääni todella omalaatuisen näköinen trap-haulikko. Nimeltään se oli Ljutic Space Gun ja ulkomuoto muistutti lähinnä avokela-vavan tyviosaa, johon oli ympätty pistoolikahva ja perälevy. Joissain kuvissa myös kiikari, jonka läpi sihdaten trap-mies särki kiekkoja. Aseen esittely oli ylimalkainen, ainoastaan kehuttiin ampumaominaisuuksia (amerikkalainen kirja, amerikkalainen ase) ja mainittiin sen olevan lähes rekyylitön. Tahtoisin kuulla laitteesta hieman lisää. Kiitokset jo etukäteen asiantuntevasta vastauksesta.

Nimim: "Tekniikasta kiinnostunut asediggari".


vastaus.GIF (636 bytes)   Putkiluodin ideoivat 1800-luvun lopulla sveitsiläinen professori HEBLER (aikansa arvostetuin kivääriballistiikan asiantuntija, joka kehitteli vaippaluoteja; mm. kiistellyn rautavaipan jo noin v. 1885) ja böömiläissyntyinen aseseppä/ asekonstruktööri KAREL KRNKA. Luodin ideana oli ilmanvastuksen minimoiminen "läpivirtauksella" ja pitkällä sukkulamaisella muodolla. Aiempien tasaperäisten luotien nopeutta hidastavaksi tekijäksi oli kärkivastuksen ohella havaittu "imuvastus" luodin perän takana. Sen minimoimiseksi varustettiin luodit ilmakanavalla ("air passage"), joka vähensi luotien läpikulkuvastusta muissakin väliaineissa. Esimerkiksi raudasta sorvattu 5 mm putkiluoti läpäisi kahden metrin paksuisen mäntyparrupinon, ja se olisi täyttänyt tappokriteerin vaatimuksen vielä parrutapulin läpi kahlattuaankin. Läpäisy oli nimittäin 204 senttimetriä.

Kertomusta ensimmäisen sukupolven putkiluodeista saa jatkaa englantilainen ase-guru William Wellington Greener: "Tubularinen luoti 8 m/m tai suurempiin kalibereihin woidaan walmistaa lyjystä eli pehmoisesta metallista, ynnä kowemman manttelin kera, joka on ominainen Heblerin ammuksille. 5 m/m kiwäreissä sanotaan paremman ammunnon olewan tawoitettawissa ammuksilla, jotka owat läpikotaisin terästä, kuitenki wannehditut paksuimmalta keski-kohdaltaan kapealla kuparisella wannekkeella. Myöski kerrotaan joitain ballistisia etuisuuksia saawutettawan sillä, että ilma-käytäwä (kuwassa "AIR PASSAGE") on etu- ja takapäästänsä wähä awarampi kuin keski-kohdaltansa. Suuremman wakauden saawuttamiseksi lennossa, woidaan mantteli-luodin läpikäytäwä wuorata kowemmasta metallista tehdyllä putkella.

peputkil.gif (3914 bytes)
5.2 mm:n läpimittainen raudasta sorvattu putkiluoti. Kuparista johtorengasta ei ole vielä piirretty tähän 1800-luvun lopulla julkaistuun kuparipiirrokseen. "AIR PASSAGE" = ilmakäytävä. b - b = hylsyn kaula. a - a - a = paperimassasta muovattu tiivistetulppa, jonka keskikohta ilmeisesti ahtautui ilmakäytävän läpi luodin piippuvaiheessa ja luotia tukeva rengas joko repesi väliballistisella alueella, lentäen luodin edelle, tahi se jäi kiinni luodin peräpäähän ilmanvastuksen irrotettavaksi. Luodin lähtönopeus oli aikalaisekseen huikeat 1050 metriä sekunnissa, ja läpäisy yli 2 metriä mäntyparruja. (HUOM! Vajaapaineisella latauksella!!). Osumatarkkuus ei tosin täyttänyt aikalaisiakaan vaatimuksia. Erityisesti sivutuuli "sorti" luotia pois aiotulta lentoradaltaan.Luoti on tuettuna sisä- ja ulkopuoleltaan paperista taikka muusta soweliaisesta materialista tehdyllä tuki-kengällä, eli "sabotilla", jonka kaksinkertainen tarkoitus on ehkäistä kruutikaasun häwikki, ynnä luodin heilunto, sen kulkeissa läpi piipunputken. Lähteissään kiwärin suusta, tämä "sabotti" erkanee pikaisesti luodista. Teoriiassa tämä tubulariluoti woittaa ilman wastustuksen, jonka tuottaa ilman tihennys luodin kärjen edessä, kuin myös wacuumi, muodostuwa luodin taakse, kumpainenki wähentäwä luodin nopeutta. Tubulariluoti, kärjistywä kummastaki päästänsä, ynnä ilman läpi-käytäwä, tämän tähden wähentäwät hidastuntaa, aiheutukoonpa se kummasta tahansa syystä.

Ilma juoksee wikkelästi ohitse sukewan luodin kärjen, ynnä yhtä vikkelästi ohi luodin sukewan peräpään, samalla, kuin ilman läpi-käytawä täyttyy ilman wirtauksella, mikä täyttää sen tyhjiön eli wacuumin, jonka ammus ilmassa lentäissään taaksensa jättää. Tämä teoriia on nyttemmin toteen-näytetty lentäwäisistä luodeista saaduilla walo-kuwilla, ynnä pilkkkaan ammunnoiden tuloksilla, sekä alku-nopeuksien mittausten kautta". 8 m/m mantteliluoti kiwäriin wuoden 1888 mallia painaa 14.5 grammaa, kun taasen putkiluoti wain 10.8 grammaa, sallien kymmenen patronan lisäyksen jalkawäen-miehen kantamukseen, lisäämättä hänen taakkaansa laisinkaan. Laukaisu-ponne piipussa alenee 3300 ilmakehästä 2200 atmosferiin.

Alkunopeudesta 720 meteriä sekunnissa on jäljellä viellä 510 meteriä sekunnissa 2000 meterin etäisyydessä. 5 m/m kiwäristä mainitaan, kaasun ponteella 3100 atmoshpheriä, saatawan alkunopeus liki 1220 meteriä sekunnissa. 8 m/m tubulariluodin pisimmällä tehoawalla ampuma-etäisyydellä, 4402 meteriä, jonne luodin lento kestää 9.16 sekunnin ajan, on nopeutta jälellä 337 meteriä sekunnissa, ollen läpäisy 27.8 centimeteriä (= noin kymmenkertaisesti "tappokriteerin" verran! Toimituksen huomautus). Kalkyloitu äärimmäinen kantoisuus on 8101 meteriä.

Kiwäri, 5 m/m tubulariluodilla, painawa 3.30 grammaa, ladingina 1.64 grammaa sauhutointa Köln-Rottweil kruutia, antaa ponteen 2400 ilmakehää, alkunopeuden 1050 meteriä sekunnissa ja läwistyksen 204 centimeteriä, se on: 7 Engl. jalkaa pehmoisia mäntylautoja. Kirjoittajan (W.W. Greener) kokeilut tällä luodilla wahwistawat sen yleisen epäilyksen, että sen tarkkuus on perin kehno, mikä tosi-seikka sotii luodin yleistä hyväksymystä wastaan pienissä sota-aseissa. Kelwolliseksi se kuitenki saattanee osoittautua kuularuiskuihin. (Ajanmukaiseen kieliasuun suomennettu tekstiosuus by William Wellington Greener, teoksesta "GUN and Its Development", yhdeksäs painos vuodelta 1910. W.W.G. ei valitettavasti mainitse ajankohtaa, jolloin Hebler & Krnka- luodit tulivat tunnetuiksi).

Ideaa on ainakin yritetty herätellä henkiin 1970-luvulla muunmuassa "Ring Aerofoil Grenade"- kiväärikranaatin ja 7.62 mm "Kill-a-Kong"-luodin muodossa. (Muistutti keskeltä poikki pätkäistyä H & K-luotia, eli oli tasaperäinen. Yhdistetty pohjalaatta & ilmakanavan täytekara muovia. Täytekaran kärki ulkoni luodinkärjestä, estäen sen litistymiden umpeen). R.A.G. -kranaatteja eli "liitokranuja" valmistettiinkin joitain koetuotanto-eriä, mutta Vietnamin rettelöön ne eivät tiemmä ehtineet osallistua. Mellakanhillintä-variaatiota "Soft RAG" oli jakelussa vielä silloin kun sirpaloituvan RAG:n kehittely oli jo keskeytetty.

Revolverinpatruunoissa on myös käytetty lyhyehköjä putkiluoteja; materiaali aluksi messinki, mutta sittemmin telluurikupari. Kaliberit .44 Special ja .38 Special. (Magnum-patruunoissa olisi putkiluoti liian kauaskantoinen). Messinkiluotien epäkohtana oli liiallinen läpäisyteho. Telluurikuparisen luodin kärki painui umpeen tai sirpaloitui, kun luoti oli uponnut kohteeseensa kuin piparimuotti taikinaan, menettänyt vakavuuttaan ja alkanut kaatua hyljelleen. Luoti siis leikkasi kudoksia, eikä ruhjonut niitä ainakaan kahlaamisensa alkuvaiheessa. Ampumahaavoille oli ominaista vuolas verenvuoto. Putkiluotipatruunoita oli jakelussa USA:ssa tietenkin "Vain Virkakäyttöön". Niiden idea lienee kotoisin Etelä-Afrikan Tasavallasta.

Asia 2: Ljutic-"avaruuspyssyjen" sarjaan kuuluu haulikon lisäksi myös "rekyylitön avaruuskivääri" ja "avaruuspistooli" (kaliberivalikoimassa myös .308 Winchester). Aseiden muotoilu on omaperäinen: Gun Digest-kataloogisivuillakaan ne eivät "huku ylitarjonnan massaan". Aseet ovat kertalaukeavia. Lukko avataan kiertämällä virevedintä kuin mopedin "sarvea", jolloin lukkopultin saa vedetyksi suoraan taakse. Aseet eivät ole rekyylittömiä sanan perinteisessä mielessä, mutta takapotku on jaettu eri vaiheisiin jykevällä massa-iskurilla, jonka periaate on kuin "kimpoamattomassa" massavasarassa.

Liereä iskuri on ontto ja täytetty pienillä hauleilla, jättäen hieman sisätilaa tyhjäksi. (Joidenkin arveluiden mukaan täytteenä on teräskuulia ja elohopeaa, mutta tekevät pelkät haulitkin tehtävänsä, nimenomaan vajaatäytön ansiosta, kuten massavasarassa). Takapotkun ensi vaihe alkaa, kun liipaisinta on painettu. Potkaiseehan tyhjiltään laukaistu konepistoolikin, ensin taaksepäin, sitten eteenpäin. Kun "avaruuspyssyn" kovapanoslaukaus lähtee, sen tuottamaa rekyyliä liennyttää vastakkaissuuntainen lukon peräpäähän lyövän iskurin liikemäärä eli momentti. Iskurinlyönti ei ole ole hetkellinen täräys, vaan se jakaantuu kahteen vaiheeseen: Ensin seisahtuu iskurin runko, sen jälkeen sen täytemateriaali.

Rekyylinvaimennuksen tehoa en ole päässyt itse toteamaan, mutta jotakin "taikaa" järjestelmässä on, koska aseet käyvät kaupaksi ainakin erikoisuuksien keräilijöille, huikeasta hinnastaan huolimatta, eikä sanaa "Recoiless" ole vaadittu poistettavaksi harhaanjohtavana. Aseen halkileikkauspiirrokseen tai "räjäytyskuvaan" en ole törmännyt yhdessäkään käsiini päätyneessä painetussa lähteessä, ja sanalliset selonteot "avaruuspyssyjen" toiminnoista ovat olleet jenkki-tyyliin perin ylimalkaisia. Niiden pohjalta ei onnistuisi jonkinlaisen yksinkertaistetun kopion valmistus. Numerotietoja esimerkiksi iskurin painosta ja sen massan jakautumisesta runkorakenteen ja täytemateriaalin välille ei ole julkaistu kai milloinkaan. Ei myöskään sen iskun pituudesta tai jousivoimasta, mekanismiajasta, yms. Tiedusteltu toki on aseiden valmistajalta jo pitkälti toistakymmentä vuotta sitten, mutta vastaus on yhä saamatta.

1401 MMI; PT


Väliin myös sisäballistiikkaa

Kiitoksia taasen hyvistä vastauksista. Edellisen kirjeeni terminaaliballistiikka- ja pilkkijutut (hullun hommaa) olivat, kuten arvata saattoi, kirjoitettu ns. kieli poskessa...kevennystä?...heh!

Saivartelua rautavaipoista (taas): Voisitko ystävällisesti kumota seuraavan teorian: Ylijäämäkiväärin patruuna hieman alimittaisella (rautavaippa)luodilla + kovalla sota-latauksella = Raju ruutikaasun ohivirtaus = Piipun palaminen. Tosin ko. yhtälöön sopisi yhtähyvin mikä tahansa hieman alimittainen luoti.

Feliks Ksesinski


vastaus.GIF (636 bytes)   Asiattomampia viestejäkin on joskus saatu, ottaen niihin myös joskus kantaa. Ja kuten mainitsin, on terminaaliballistiikka - kaikkinaisessa raadollisessa laajuudessaan - yleiskiinnostava tieteenala. Emme myöskään ole ainoat Suomen kansalaiset, joita kyrsii TV:sta tulviva pakkosyötetty "urheiluterrori".

Rautavaippa-keskustelu päättyy tuskin milloinkaan, joten lienee taas pakko muistella asehistoriaa ja muutamien meille tuttujen konetuliaseiden ynnä niiden luotien kehityshistoriaa. Esimerkiksi venäläisen Maxim-kk:n, malli 1909/-09, kuin myös sen suomalaisen variaation, sekä L/S -26:n ja venäläisen Emman piippujen isokaliberi on höylätty vallan "horoksi" venäläisen luodin L-08/10 läpimittaan verrattuna. Miksikö näin tehtiin? Koska aseen piipun kuumeneminen haluttiin minimoida, vaikkapa tinkien osumatarkkuudesta. Vertailtiin toisiinsa tiukasti reiäntäyttävää saksalaistyyppistä luotia (Gleinich Spitzgeschoss malli 1903) ja alkuperäisen reiäntäyteiseksi tyssäytyvän 7.62 mm "tylppäluodin" tavoin mitoitettua kärkiluotia. Havaintona oli, että isokaliberiin nähden reilusti alimittainen luoti sai vedet kiehumaan Maximin vaipassa vasta huomattavasti suuremman laukausmäärän ammunnalla, kuin tulitettaessa piipuntäyttäväksi laajenevia tylppäluoteja tai piipuntäyttäviksi mitoitettuja kärkiluoteja.

Ettäkö miksi? "Yksinkertaista, hyvä Watson!" Luodin kitka piipunputkessa kuumentaa piipunseinämiä huomattavasti tehokkaammin kuin ruutikaasun ohivuoto. Tiukka luoti lisäksi vaipoitti piipunreikää pahemmin kuin väljäsovitteisempi ammus. Luotivaipat oli silattu ohuella kuparinikkeli-pinnoitteella, jolla oli ilkeä taipumus kerrostua piipunseinämiin. Etenkin konetuliaseiden rihlankuurnia piti tästä johtuen syventää. Ruutikaasun ohivuodosta oli suoranaista hyötyä: Se ehkäisi rihlankuurnien tukkeutumisen, puhaltamalla pois niihin takertuneen pinnoitemateriaalin, ennenkuin kuparinikkeli ehti hitsautua kiinni rihlanpohjiin. Ohivuodon aiheuttaman eroosion piippua kuluttava vaikutus on melko mitätön, kun taas kitkalämmöstä johtuva "rapautuminen" on piipun turmeltumisen pääasiallinen aiheuttaja.

Tunnettu tosiasia on se, että piippu turmeltuu "palamalla" eikä mekaanisesti kulumalla esimerkiksi luodin ohi virtaavan ruutikaasun ja sen kenties vielä sisältämien ruutihiukkasten höyläyksen seuraamuksena. Siksipä on piipun kuumentumista pyrittävä välttämään, muunmuassa lataamalla patruunat ruutimäärillä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, eivätkä turhan suuria. Kokonainen aseiden pääluokka, rynnäkkökiväärit ja niiden patruunoita ampuvat kevytkonekiväärit, perustuu yksinkertaiseen lämpöopilliseen tosiseikkaan, että mitä pienempiä ruutimääriä aseessa poltetaan per laukaus, sitä vähemmän syntyy turmiollista hukkalämpöä.

Kitkalämmön muodostumisen vähentämispyrkimyksen hintana on tietenkin alimittaisen luodin huonontunut osumatarkkuus (johtuen osittain myös kärkiluotien muotoilusta), mutta jos aseiden - ja nimenomaan konetuliaseiden - piippujen elinikä olisi lyhentynyt merkittävästi alimittaisten luotien käytön seuraamuksena, niitä ei olisi omaksuttu sotilaalliseen käyttöön Venäjälläkään, missä 9.65-grammainen kärkiluoti oli lähes yksinomainen kiväärien ja kuularuiskujen luotityyppi noin vuodesta 1910 vuoteen 1930, ja ensisijainen tyyppi vielä parikymmentä vuotta siitä myöhemminkin. Ja onhan havaintoja mainituilla S-luodeilla ladatuista patruunoista tehty vielä 1980-luvullakin.

1101 MMI; PT


14, 5 mm VJ-RÄPSY

Mistä saisin pikatietoa suhteellisen kompaktissa muodossa erilaisista panssari(sytytys)luodeista? Miten panssaria läpäistään? Räjähtämättömiä kovametalliydinluoteja tunnen jonkin verran, mutta miten toimii esim. venäläinen 14,5 mm BZT -44?

Terveisin, nimim. Tiedonhaluinen


vastaus.GIF (636 bytes)   Kirjainlyhenne kertoo, että kysymäsi luoti on monitoimityyppiä "Vj-rä/p-sy", naapurin kielellä "Broneboino -Zashigateljnaja -Trassirujustsheljnaja pulja", eli "panssarin murtava sytyttävä valojuovaluoti" räjähdysvaikutuksenkin kera. Luoti oli kehitetty jo ammuttavaksi konekiväärillä, jonka suihkun suuntauksessa nähtiin tarpeelliseksi valojuovaisuuskin, tinkien osumatarkkuudesta ja läpäisykyvystä. BZT -44 oli mahdollisesti kehitelty lentokoneissa käytettyihin aseisiin, joista tietämykseni on valitettavan vajavainen. Alkuperäisissä 14. 5 mm panssaripyssyjen luodeissa oli panssarinlävistysominaisuus kaikki kaikessa, ja sopivasti oli onnistuttu kehittelemään Keraami-Metallurgian Tutkimuskeskuksessa kovametallikeerna, jonka sintraustekniikka oli saatu sotasaaliiksi Puolasta (tosin hieman keskeneräisenä: Puolalaisilla oli "know-how" hallussaan, mutta valmiiksi asti sintrattuja luotikeernoja ei oltu ehditty vielä tuottaa, kun Saksan hyökkäys yllätti 01. 09. 1939).

Alkuperäisissä venäläisissä 14.5 mm B-luodeissa ei vielä ollut pyroteknisiä ominaisuuksia, mutta BZ-luodissa oli jo keernankärjen ja kärkivaipan välitilassa pieni latinki alumiini- ja magneesiumjauheiden iskuherkän kaliumkloraatin seosta. Vaikka nimilyhenne tulee sanoista Bronebojno-Zashigateljnaja (rä/p-sy = räjähtävä panssarinmurto-sytytysluoti), ei varsinaista sytytysvaikutusta ilmeisesti ollut. Räjähdelatauksen tarkoitus oli osumakohdan "merkkaaminen" kirkkaalla tulenleimahduksella ja savupilvellä. Puhki ammutun panssariajoneuvon sisällä sytyttivät tulipalon kitkalämmön kuumentamat keernan sirpaleet sekä panssarista lohjenneet, myöskin kuumat teräksensirut. Kevyen sarjan ps-ajoneuvot, joihin pst-kiväärin luoti upposi helposti, oli usein varustettu bensiinillä käyvillä Otto-moottoreilla, joten konehuoneeseen osunut luoti aikaansai syttymisen hyvinkin usein.
l39pat.jpg (7349 bytes)iskusyt.jpg (7246 bytes)
BZ-luoteja ja PTRD -41 -kiväärejä käytettiin 2. maailmansodan loppuun asti. Läpäisykyvyltään päihitti 14.5 mm BZ-luoti ilmeisesti kaikki aikalaisten joukkotuotantoon asti edistyneiden panssaripyssyjen ammukset, ja kertalaukauskivääri oli halpa valmistaa. 20 mm pst-kiväärin etuna oli puolestaan monikäyttöisyys: Etenkin suomalaiseen L-39:ään ja sveitsiläiseen Solothurniin kävivät myös 20 x 138 mm it-konetykin ampumatarvikkeet, joiden valikoima oli monipuolinen. Lisäksi valmistettiin Suomessa "norsupyssyyn" fosforikranaatteja sekä trotyylikranaatteja herkällä kärki-iskusytyttimellä, mitoitettuina antamaan L-39:n piipusta tarkkuus, jollaista väljasovitteisemmilla it-konetykin ammuksilla ei saavutettu. Jatkosodan asemasotavaiheessahan oli L-39:n ensisijainen käyttötarkoitus vasta-tarkk' ammunta, jossa tarvittiin yli kaiken osumatarkkuutta.

Ilmatorjunta-konekivääreihin tarkoitettu 14. 5 mm "lopullinen" BZT-luoti kehiteltiin ilmeisesti vasta Korean sodan aikoihin, rinnan Vladimirov KPV-kk:n kanssa. Järeän it-kk:n tarve kävi ilmeiseksi helikopterien yleistymisen takia. Tulituksen suuntaamista auttava valojuovakapseli siis lisättiin luotiin 7. 62 mm BZT-luodin mallin mukaan, lyhentäen myös keernaa. Kiväärin/ kk:n kybztluo.jpg (6612 bytes)BZT-luoti tunnettiin Suomessa nimellä "puoli-panssariluoti". 14. 5 mm variaatioltakaan ei vaadittu erityisen tehokasta panssarinmurtoa, koska sen kehittelyn aikoihin ei helikoptereita vielä panssaroitu. Asejärjestelmät ZPU-2 ja ZPU-4 (it-jalustalle asennetut kaksi tai neljä KPV-kk:iä) olivat täysin ajanmukaista kalustoa vielä Vietnamin konfliktin aikaan. Monet USA:laiset taistelulentäjät näkevät yhä painajaisunia kookkaista ja kirkkaista BZT-luotien valojuova-lieskoista, jotka lentelivät koneen tai helikopterin ympärillä kuin valopistoolin raketit, mutta huomattavasti nopeammin.

Arkistostamme löytyy halkaisukuva vain 7.62 mm BZT:sta, mutta sen lähes tupla-suuren variaation rakenne ei poikenne paljonkaan esikuvastaan. Räjähdepanos sijaitsee keernan kärjen ympärillä. Jauhemainen panos on luonnostaan hankaus- ja iskuherkkää, joten erillistä nallia ei tarvita. Panssarinmurto-keerna toimii iskurina. Valojuovapanos sijaitsee teräskapselissaan keernan takana. Liekin väri oli Vietnamin konfliktin aikaisissa luodeissa tiemmä punainen, eli oli palattu strontiumnitraatti-pitoiseen (sytytysvaikutteiseen) valomassan käyttöön. 14.5 mm BZT:n vj-kapseli livahti usein sisään lentokoneen tai helikopterin kuoreen räjähtäneestä reiästä, kun taas 7.62 mm variaation kapseli kimposi reiän reunasta, taikka murtui.


1501 MMI; PT


kyvz52pi.jpg (15924 bytes)Tshekkian spesiaalit

Kiinnostus (palava sellainen) heräsi CZ-52 pistooliin. Kertoisiko hieman (=kaiken) aseesta? Tiedän aseen tehdyn kestävärakenteiseksi silmälläpitäen siihen kehitettyä 7,62 x 25 Tokarev-patruunan tehostettua M43- versiota. Jenkeistä saa vaikka mitä viritysosia vehkeeseen ja mm Federal Arms (Korealainen firma) valmistaa vaihtopiippua kal. 9 mm Largo. Kysymykseni:

1. Voidaanko aseella ampua 9 x 23 Winchester patruunaa, 9 mm Largo-piippu asennettuna? Patruunan mitoitukset ovat samat kuin Largossa, paineet vaan ovat vallan toiset.

2. Reseptejä 7,62 x 25 mm patruunalle jotka vastaavat M43 tehotasoa.

Kaikkea kivaa kivaan pyssyyn löytyy mm nettisivuilta www.makarov.com/cz52

makke


vastaus.GIF (636 bytes) 1. Kaliberi 9 x 23 mm Win. on minulle ennenkuulumaton. Olisiko jokin +P+ -variaatio jo vuonna 1929 kauppoihin tulleesta Colt .38 Super Auto-patruunasta? Mikä lienee ammuspaino ja painetaso vaikkapa "pisseinä"? Super Auton ylimmät käyttöpaineet ovat 250 MPa/ 36200 psi (= naulaa neliötuumalle, mitattuna piezosähköisellä menetelmällä). 9 mm Largo on Espanjassa käytetty nimitys jo vuonna 1903 kehitetylle 9 mm Bergmann-Bayard -patruunalle, jonka hylsyn kantamitat ovat kuten 9 x 19 mm patruunassa, eli hylsy ei ole "puoli-laipoitettu" .38 Auton/ Super Auton hylsyn tavoin. Juuri hylsynkannan läpimitta ilmaisee sen, onko 9 x 23 mm Winchester vain uusi kaupallinen nimitys 9 mm Largo/ Bergmann-Bayard -patruunalle, vaiko .38 Super Autolle.

Tutummilla mittayksiköillä ilmaistu enimmäispaine on .38 Super Autolle 2500 ilmakehää ja 9 mm Largolle/B-B:lle 2600 ilmakehää eli baria. CZ-52 kestää ne leikiten. Aseen automatiikkahan ei edes suostu toimimaan miedoimmilla 7. 63 x 25 mm tehdaslatauksilla kuin satunnaisesti, vaikka ne pesään sopivatkin. Erikoiskalibereja kehotan karttamaan: Hylsyjen saatavuus voi olla jonakin päivänä historiaa! 7. 62 x 25 mm:n "comeback" on sitävastoin tervetullut ilmiö.

2. Sopiva luoti tshekkialais-tyyppiseen superlatinkiin on 7. 65 mm taskuaseen kokovaippaluoti, paino 4.7 - 5.0 grammaa. Kotimaisia ammuksia on kaupan enää lyijyseoksesta valettuina ja galvaanisesti kuparoituina, ja tutkimistamme luodeista on havaittu vajavuuksia pinnoitteessa, sekä tarkkuutta huonontavaa epäsymmetriaa peräpäissä. Sierra Bullets:in luodit ovat huippulaatua, mutta hintaakin niillä on laatua vastaavasti, ainakin USD:n nyky-kurssilla. (Jos jokin firma tuo Suomeen esimerkiksi Sellier & Bellot:n 7. 65 mm taskuaseluoteja irtotavarana, niin pyydämme ilmoittautumaan! Etenkin "nikkelivaippaiset" luodit ovat haluttua tavaraa asiantuntevimmissa ostajapiireissä).

Latingin joudut virittelemään täysin omatoimisesti. Sovelias ruuti on N320 tai N330. Aloitusannos 0. 40 grammaa. Annostusta lisätään TARVITTAESSA, kunnes ase tekee automaattisen latausliikkeen täysin luotettavasti. Enimmäisannosta en pysty ennakoimaan, mutta kun ase lataa itsensä 0. 5 - 0. 8 gramman verran "alipainoisella" luodilla varustettua patruunaa ammuttaessa, on lähtönopeutta piisalta hirvi...ttävimpiinkiin tihutöihin.

PS: KAIKEN kertominen aseesta olisi kirjan kirjoittamiseen rinnastettava urakka. Edellyttää myös henkilökohtaista, perinpohjaista tutustumista esiteltävään aseeseen, koti-olosuhteissa, ilman kiirettä. Ulottuvillani ei ole "Suojeluskunnan luvalla" hallussapidettävää CZ-52:ta, joten esittelyn tekeminen on pakko delegoida jonkun lupapyssyn omistajan askareeksi. "Päiwän" päätyttyä on tilanne tietenkin taas kokolailla erilainen.

1101 MMI; PT


Ideoita innovaatioiksi:

Irwi-kuwia diciplini-ampujista

Hywää päiwää Herra Kekkonen! Teidän erityis-julkaisu on tuottawa yhteisen kansan keskuudessa suosionosoituksia. Teillä on kuulemani mukaan humöristista puoltakin. Uudet tussari-ammunnon muodot, kuten eläin-kuwien kaato, ja käytännöllinen pistoli-ammunto (jota ala-kirjoittanutkin taannoin harjoitti), sekä yritykset luotein saamiseksi samasta reiästä pilkassa menemään, owat nousseet warsin suosituksi jouto-ajan wieton tawaksi.

Eräässä pyssy-butikissa asioidessani butikin omistawa wapaa-herra ehdoitti karrikatyyrein elikkä irwi-kuwain tekemistä epä-käytännöllisistä ampuma-aseitten käyttöön harjoittaumiseen tähtääwistä lajeista. Hän ehdoitti muun-muassa casa-ampuajiksi kutsutuista pyssymiehistä kuwaa, jossa wanha kuuroutunut herra raahaa yli-raskasta pienireikäistä gewäriä, ja kuwan alapuolelle kirjoitettavaksi "Warsin äskettäin tawattu uusi ihmis-laji: Homo Casa"

Kunnioittawasti, E. Schauman


vastaus.GIF (636 bytes)  Oma pilapiirrännän taitoni rapautui käytön puutteessa jo pari vuosikymmentä sitten, joten pallo on heitettävä eteenpäin, osaavammille piirtäjille. Ideoita kyllä riittäisi, "Homo Casan" lisäksi myös "Homo Practicalis", aseenaan kaikin maustein varustettu pistooli, jonka Physica-prismakaukoputken kokoista suuntauslaitetta täydentää paraboloidinen tutka-antenni. Kotelo... korjaan: HOLSTERI tietenkin asianmukainen, ja vyö täyteen lipaskoteloita, niin monta kuin holsterin lisäksi mahtuu. Asusteet ehdottomasti tyyliä "Adidas", eikä esimerkiksi maastopuku, joka lieneekin kielletty "prättikaalikilpailuiden" kirjoittamattomilla säännöillä. Lisävarusteeksi keskikokoinen matkalaukku eli kapsäkki, jossa ase ja varusteet kuljetetaan radalle/radalta. Eihän "käytännöllistä" (khihihii..!) Dopplertutka-tähtäimellä varustettua pistoolia kuitenkaan voida kantaa vyöllä muualla, paitsi ampumaradalla.

Doppler-tutkalla varustettava tähtäin voi jonain päivänä todellakin ilmaantua "käytännöllisen ammunnan" aseisiin. Kyseinen laite mittaa luotinopeuksia lentoradan pituudelta, useistakin kohdista, ilmoittaen mm. sen, kuuluiko laukaus luokkaan "Major" vaiko "Minor", tai oliko peräti "Lälläri": Luokkien alapuolella. Lentoradan kaartuvuus ja luodin hidastuvuus piirtyvät tietenkin käyrinä tutkan näyttöruutuun, tähtäimen hologrammiretikkelin yläpuolelle, ja jos laukaus on ollut "Lälläri", päästää laitteen kaiutin tietenkin pahan parkaisun - taikka räkäisen pilkkanaurun, säädöstä riippuen. Jossakin "pii-laaksossa" kehitellään ehkäpä jo moista täydennystä prättikaali-urheilijoiden leluvalikoimaan.

1501 MMI; PT


burtait.jpg (13400 bytes)Burgessin taisteluhaulikosta

Oli mielenkiintoinen juttu! Kuvassa jossa on haulikko taitettuna, taitaa olla se ensimmäinen kuva, näyttää etuhela olevan messinkinen. Olen kuitenkin ymmärtänyt sen olevan sinistetyn - olikohan poliisihaulikolla ja metsästyshaulikolla erilaiset? Kun poliisihaulikon vivun on nostanut yläasentoon tarvitaan napakka lyönti kämmensivulla juuri oikeaan kohtaan ja haulikko taittuu. Lyömällä vähänkin liiaksi eteen ei taittaminen onnistu. Onko tietoa kuka on tuonut Suomeen , jos on, ja onko niitä löydettävissä, ja mihin hintaluokkaan moinen sopisi? Hyllyssä on yksi valmiina kaveria odottamassa.

Terveisin P-E. N.


vastaus.GIF (636 bytes) ja kommentit: Taisteluhaulikoiden historiaa valottavassa teoksessa on keskitytty olennaiseen, eikä "asekyräilijöitä" kiinnostaviin pikkuseikkoihin, kuten etuhelan materiaaliin. Kuvitusprojektimme oli eräänlainen yli odotusten onnistunut "väri-koelähetys". Muussa alan kirjallisuudessa ei pistoolikahvasta pumpattavia Burgess-haulikoita edes mainita, vai onko jollakin parempi tieto? Eniten kaipaan piirroskuvaa aseiden sulkumekanismista, olettaen sen olevan sukua Colt Lightning-pumppuluodikoiden järjestelmälle.


Taittaminen lyömällä tai potkimalla

Poliisihaulikkoa linkkuun taitettaessa ei enää ollut kiirettä, kuten oli joskus saatettaessa ase taisteluvalmiiksi. Yleensä asetta potkaistiin saappaankärjellä liipaisinkaaren etupuolelle altapäin, jolloin piippumoduulin kaari-ulkonemat irtosivat lukkokopan uurteista ja ase pääsi taittumaan, kun jousisäppi oli ensin avattu. Metsästysmallin piippumoduuli irrotettiin todellakin karate-iskulla piippuun, juuri lukkokopan etupuolelle, pidellen kopan sivulla olevaa salpaa sisäänpainettuna.


Stevens M 520

Vielä rippunen täydennystietoa: Burgessin metsästyshaulikon pika-irrotettavan piippumoduulin historia ei sentään päättynyt vuoteen 1899. Jo vuonna 1904 omaksuttiin vastaavanlainen piipunkiinnitysjärjestelmä hanattomaan pumppuhaulikkoon Stevens Model 520, jota tuotettiin pulavuoteen 1932 asti. Piipunkiinnitys-järjestelmän valmistuslisenssin oli A. Burgess siis ehtinyt myydä Stevensille alkuperäisen patentin ollessa vielä voimassa, ennen suostumistaan Winchesterin "tarjoukseen, josta ei käynyt kieltäytyminen".


Kanadan vientikauppa

Burgess-haulikoita, etenkään poliisimalleja, ei riittänyt maastavientiin asti niiden tuotanto-pyrähdyksen kestäessä, mutta kun perki-savuttomat ruudit olivat tulleet yleiseen käyttöön, joutui New York State Penal System (N.Y:n Osavaltion Vankeinhoitolaitos) luopumaan sadasta Burgess-poliisihaulikostaan, jotka vietiin Kanadaan (SIC!) ja myytiin siellä julkisella huutokaupalla vuoden 1920 tienoilla. Useimmat linkku-haulikot lienevät yhä kanadalaisten "kyräilijöiden" hallussa. USA:an jäi tai palautui vain muutamia yksilöitä, jotka lienee kätketty piilopaikkoihin nimeltä "jemma" vuoden 1934 vaihteessa, "Morgenthaun Asetuksen" astuttua voimaan.


Huippuharvinaisuus Suomessa

Neljän Thompson-konepistoolin taikka keskikokoisen uuden henkilöauton hintaa v. 1934 vastaavaa $ 200:00 "rangaistusveroa" ei monikaan amerikkalainen suostunut maksamaan linkku-haulikon hallussapidon etuoikeudesta. (Ei ole tosin täysin varmaa, kuuluiko Burgess-haulikko erikois-veroluokkaan). Suomeen on saattanut tulla 1 - 2 aseyksilöä paluumuuttajien mukana, todennäköisesti Kanadasta. En pysty arvioimaan aseen hintaa, koska tuotantomäärä ei ole tiedossa. Aseen löytäminen Suomesta on rinnastettavissa kohtalaiseen lottovoittoon.

PS: Nimitys "asekyräilijä" on Kuopion seudun keräilijöiden itse-ironista savolaishuumoria, eikä siis ideoitu toimituksessa. Ainakaan savolaiset keräilijät eivät pidä sitä mitenkään loukkaavana, vaan kuvaavana, vaikkapa itseensä kohdistuvanakin.

1001 MMI; PT


Lisää miinoista ja torpeeroista

17.12. nimimerkki Eidz Eidz kyseli improvisoiduista taisteluvälineistä. Vastauksessaan P.T. Kekkonen mainitsi sulutusoppaan ohjeesta hyödyntää teräksisen sillankaiteen profiilia improvisoidussa kylkimiinassa. Tästä palautuikin mieleeni, mainittua opusta sattuneesta syystä aikanaan opiskelleena, ikäänkuin urbaanina legendana joskus olisi mainittu kyseisen kaideprofiilin keskikohdan olevan (tarkoituksella?!) muotoiltu ontelopanoksen iskumassan muotoon. Tuntuu aika vaikealta uskoa. Toisaalta, mistäs sitä koskaan tietää? Maalipurkki-Claymore tuli myös aikanaan rakennettua, samoin monia muitakin virityksiä. Ainakin minun aikanani pioneerikoulutukseen kuului ampumaleirien yhteydessä teemapäivä: "Tilapäisten Taisteluvälineiden Käyttö".

Jos nyt vielä ihan oikein muistan, niin se maalipurkki-viuhka oli parin litran lateksipönikkä jonka pohjalle pistettiin puoli pakettia M-hexogeenia, päälle sitten karkeaa sorvinlastua, rautapellettejä yms. konepajajämiä. Kansi kiinni ja pohjaan reikä sähkönallia varten. Keväthangelle ja sopivan etäisyyden päähän ryhmiteltyihin rk-tauluihin jääneiden jälkien perusteella tämä viritys oli toiminut ihan niin kuin pitikin.

Hernekeittopurkki-Claymorekin tuli tehtyä: Purkki tyhjäksi, sammaleella puhtaaksi, ajopanokseksi pohjalle singon pals:en ruudit, nalliksi sähköpaukkunalli, "iskumassaksi" hernekeittopurkin alkuperäinen sisus muovipussiin pakattuna. Käytettiin eräällä metsäkeikalla yöunta säännöllisesti häiritsevää maaliosastoa (sissikompp.). vastaan. Saatiin nukkua rauhassa. (Pojat on poikia..!!).

Idea liikennemerkkien putkien käytöstä sirpalekuorena vaikuttaa huonolta: Liian pehmeää tavaraa. Wanhanmallisessa putkimiinassa sirpalekuori oli valurautaa joka käytännössä saattoi hajota joko pölyksi tai sitten muutamaksi suureksi kappaleeksi. Eli aiheutti vieressä paukahtaessaan heikoimmillaan vain housupyykkiä. Samalla tavalla normaali pehmeä hitsattu teräsputki todennäköisesti korkkaisi yhdeltä sivultaan. Sirpalekuori pitäisi karkaista lasinkovaksi niin että se räjähdysiskusta pirstoutuisi mahdollisimman moniksi tasakokoisiksi sirpaleiksi. Uudemman mallisessa putkimiinassahan kuori on jousiterästä.

Kiitokset sinulle PTK mielenkiintoisen palstan ylläpitämisestä. Virkistävää etteivät kaikki sentään ole vielä ihan samasta puusta veistettyjä.

P.P.


vastaus.GIF (636 bytes), tai oikeammin kommentit: Muistanpa itse "kuuman kesän" 1973, jolloin itse olin "hartauskerjoituksissa", päästen takaisin reserviin pari päivää ennen juhannusta. Yörauhan turvataksemme viritimme mitä pirullisimman miinakentän jossakin Juuan korvessa sijainneen telttaleirimme ympärille, latinkeina tulenkuvauspanokset, joiden kukku-pään ympärille oli kelattu 4 - 5 kerrosta rautaista "viiksilankaa". Onnekseen ei "vihollinen" edes yrittänyt hyökkäystä leiriimme, koska saimme radio-yhteyden vastapuolena toimineeseen res-aliupseerikoululaisten porukkaan, lausuen heille valikoituja säkeitä Yrjö Jylhän runosta KAIVO: "Viuhuu sirpaleet, ja roiskuu multa.... jos lähestytte tiettyä lammenrantaa (mainiten kartan koordinaatit), emmekä ehkä ammu pelkkiä paukkupatruunoita, jos joku ylimalkaan pääsee ehjin nahoin miinakenttämme läpi. Puunlatvoista sataa silloin käpyjä ja hämähäkkejä". Psykoloogisen sodankäynnin taito alkoi jo tuolloin olla hallinnassa: Keskustelua kuunnelleet kapitulantit vuodattivat kylmää, haisevaa "mustalaisen hikeä" kainaloistaan...! Eivät pakottaneet maaliosastoa tulemaan lähellekään telttaleiriämme.

Miinakenttä jouduttiin purkamaan jo kolmen vuorokauden kuluttua sen virittämisestä, koska Pohjois-Karjalan läänissä astui voimaan kulohälytys-tila, mutta eihän sitä tietenkään kerrottu "viholliselle", johon saatiin ainoa taistelukontakti pari päivää ennen kertausharjoituksen päättymistä, opeteltaessa muka "uutena asiana" vastustajan autokolonnan pysäyttämista ja motittamista. Viiksilangalla tehostetut tulenkuvauspanokset heiteltiin kolonnan autojen alle, tuottamatta onneksi miestappioita. Kova pamaus niistä kyllä lähti. Kutsua sotaoikeuteen ei siis tullut kenellekään, mutta ala-kirjoittaneelle ei tullut enää myöskään toista kutsua kertausharjoituksiin, eli korpraalin jämä jäi saamatta ennen siirtymistäni "kruunun raakkien" tummaan joukkoon pari vuosikymmentä noiden kertausten jälkeen.

Tienvierten kaideprofiilit on muotoiltu painoonsa nähden maksimaalisen jäykiksi mutta joustaviksi, kimmahduttamaan kaiteeseen sivuten törmäävä ajoneuvo takaisin reitilleen, mutta ei vastaantulevan liikenteen kaistalle asti. Profiilin muoto ja sen materiaalin ainesvahvuus sekä joustavuus on siis harkittu liikenteellisin perustein. Jos kriteerinä olisi alkuaankin sulutuskäyttö, olisi tiehenpäin kovera keskikohta pikemminkin kirjaimen V muotoinen kuin U-kirjaimen mallinen, mutta varsin pirullinen "koneviikate" syntyy kaidemiinasta nykyiselläkin profiililla, eritoten jalkautuneita maahantunkeutujia vastaan.

Liikennemerkin putken huonoudesta putkimiinan kuorimateriaaliksi olen kanssasi samaa mieltä, eikähän pyälletyn valurautakuorenkaan sisällä saisi olla mitään mustaa ruutia brisantimpaa kukku-materiaalia. Nelikulmainen kuorilanka (6 x 6 mm) voi olla vaikkapa rikillä ja lyijyllä seostettua "sorviterästä", kunhan lanka vain on pyällettyä noin 6 mm:n välein 2 - 3 mm:n syvyisillä V-muotoisilla lovilla, esimuotoiltujen kuutionmuotoisten sirpaleiden aikaansaamiseksi. Jousiteräs ei lisää putkimiinan tehoa, vaan pelkästään sen hintaa. (Miinojen valmistajat voivat toki väittää toisin, puolustellen hinnoitteluaan). Lasi-kovaksi karkaistu miinankuori hajoaisi myöskin pölynhienoksi, rikottuna trotyylilla tai sitäkin tyrnavämmillä räjähteillä. Sama probleema siis kuin valurautakuoriin pakatuissa miinoissa tai käsikranuissa.

Huippu-nykyaikaisissa sirpaloituvissa miinoissa tai heitteissä ovat "sirpaleet" yleensä pallomaisia rautakuulia, tavallisimmin yhteensidottuina valumuovisella "matrixilla" eli kuorella, jonka paksuus vastaa kuulien läpimittaa, mutta voi olla sitä ohuempikin, taikka paksumpi, jos kuulia on useampia kerroksia räjähdekappaleen pinnalla tai sen ympärillä. Miinan "passiivisten kylkien" materiaali voi olla hentoisempaa. Alkuperäisissä Claymoreissa oli ainakin takakansi kyllästettyä telttakangasta. Niitä käytettiin tähy-miinoina, joten vähäinenkään sirpalevaikutus väärään suuntaan ei ollut suotava.

Hernesoppa-Claymorelle on sukua sulutusoppaassa kuvattu "pärskepaukku", joka sijoitetaan tuhoon tuomitun sillan alle veteen. Sillathan on suunniteltu kestämään yläpinnalleen kohdistuvia rasituksia, mutta alapuolinen hydrodynaaminen paineisku voi tehdä pahankin turmeluksen. Hernekeittomiinan laukaisemisesta olisi saattanut seurata "tykö-puhuttelu" virittäjille ja ehkä murtuneita kylkiluita maaliosaston pojille. Tölkkikeitoissa ei tosin ole luita, eikä kovin paljoa "sattumiakaan", mutta viisainta on jättää tämäntapaiset kokeilut pelkän suunnittelun asteelle. Tokihan tietysti "vihollisen" taistelumoraalia saa rapauttaa kauhukertomuksilla mitä hirmuisimmista virityksistä, joilla yörauha on turvattu. Joku "supliikkimies" voisi jopa eksyä sotavangiksi, kertoilemaan mörköjuttuja, ellei vastustajaan saada radio- tai kännykkäyhteyttä.

1501 MMI; PT


"Kutojan käsitemppu"

Pistooliammuntajuttuja lueskellessa törmää usein termiin "Weaver-ote". Millaisesta otteesta on kysymys?

T: Pyssymieheksi aikova


vastaus.GIF (636 bytes)   Toimintaleffoista tuttu kahdenkäden ote, kyynärnivelet ja ranteet jäykistettyinä "isometrisellä menetelmällä" siten, että toinen käsi työntää asetta poispäin vartalosta ja toinen vetää asetta pitelevää kättä taaksepäin samansuuruisella voimalla. (Sivistyssana "isometrinen" tarkoittaa mm. "tasamittaista". Aikoinaan oli muodissa isometrinen, useimmiten välineetön voimaharjoittelu. En tiedä, oliko kuinkakin tehokas. Itse olin aloittamassa noihin aikoihin painon nostoa - siis elopainon - luettuani jostain sloganin: "Mitä pidempi vyö, sitä lyhyempi elämä" Toistaiseksi olen epäonnistunut lopullisen päämäärän tavoittelussa. Kansantauteja on toki kertynyt "lohdutuspalkinnoiksi" useitakin).

Kirjaimellisesti käännettynä suomentuisi Weaver-ote "kutojan otteeksi", mutta jostakin muistilokerosta pyrkii esiin harsu mielikuva, että otteen keksijä oli joku poliisien ampumakouluttaja, sukunimeltään Weaver, todennäköisesti Jenkkilässä. Kenpä muistaisi paremmin?

1501 MMI; PT


GOW: Pohjoismaiden suurin?

Kaipaisin sen sorttista kirppistä jossa voisi myös ilmoitella mitä haluaa ostaa. Muuten on erittäin hauskasti ja mielenkiintoisesti toimitettu saitti. Onko tietoa asekeräily saiteista jossa olisi aseiden historiaa etc..? Vaskisti-syytökset olivat mielestäni asiattomia mutta mitä siitä: Löytyyhän näitä kettujen maalareita jotka eivät tunnustaudu anarkisteiksi.

Terveisin PRo


vastaus.GIF (636 bytes) ja kommentit: Jos GOW/Finnish ja GOW/Universal- saittien kävijämäärät ynnätään, voitaisiin ehkä jo kerskua, että Euroopan eniten "visiteerattu" asealaan (pääsääntöisesti) keskittynyt websaitti. "Elvistely" ei kuitenkaan ole helmasyntimme, ja toimintamme on vasta sisäänajovaiheessaan. Huomioitakoon, että GOW:iä on nykymuotoonsa hahmottuneena julkaistu vasta vajaan kahden vuoden ajan. Monilla pyssy-saiteilla on ollut useiden vuosien etumatka, mutta päivitysväli voi olla niillä runsas vuosikin. Joitain asekeräilijä-saitteja on olemassa, enimmäkseen lontoonkielisiä. Nettiliitäntää omistamattomana en kuitenkaan pysty nimeämään niitä, enkä arvioimaan niiden sisällön laatutasoa tai laajuutta.

Luettelon laadinta keskeisimmistä osoitteista on siis pakko delegoida jonkun niiden saittien "kanta-asiakkaiden" tehtäväksi. Aloitteesi mukainen kirppis olisi mahdollinen, ell'ei paisuisi ylivoimaiseksi ylläpidettäväksi. Mietityttävä seikka N:o 2 on yhteystietojen julkaiseminen. Periaatteemme on ollut, että visitoorien henkilöys pidetään visusti salassa. Nimiä lyhennellään, nimimerkkejä keksitään toimituksen toimesta (joskus hyvinkin mielivaltaisesti), eivätkä etevimmätkään hackerit pääse käsiksi etuoikeutettujen visitoorien osoiterekisteriin. Aika ja resurssit eivät riitä välityspalvelu-tyyppisen toiminnan pyörittämiseen, eli "halutaan ostaa"-otsikoidut kirppis-ilmoitukset pitäisi varustaa ilmoitusasiakkaan yhteystiedoilla; vähintäänkin e-mailin osoitteella ja/ tai puhelinnumerolla.

Ilmoituksien pitäisi myös olla "valmiiksi ladottuja", eli lähetysvalmiita ilman oikoluvun ja korjailuiden tarvetta, kielellisesti ja typograafisesti oikeellisia (= välimerkit ja kapiteelikirjaimet paikallaan; ulkomaankielisetkin nimet ja merkit oikeinkirjoitettuina). Näillä ehdoilla ei taitane tulla montakaan ilmoitusta, mutta voimmehan koettaa, kestääkö kantti. Ilmoitukseen kuuluu tietysti myös tieto siitä, kuinka kauan se pidetään voimassa, eli milloinka pyyhitään pois saitilta, ja joudumme perimään yksityishenkilöidenkin ilmoitusten julkaisemisesta ainakin muodollisen maksun. Jotain yhden Väinö Linnan painokuvan luokkaa, koska maksu on suositeltavinta postittaa lokeroomme, eikä alle 20 mk:n arvoisia painokuvia ole enää kierrossa..

Tuosta "vaskismista" mainittakoon, että vaikka Moskovan Tiltu joskus jatkosodan alussa kailotti radiossa ikimuistoisen, nauhallekin taltioidun repliikkinsä: "Suomen kansalaiset! Saksalainen faschismi toi teille nälän, ja uuden mielettömän sodan Neuvostoliittoa vastaan", niin aatteella nimeltä faschismi ja saksalaisella kansallissosialismilla oli lopulta varsin vähän yhteistä, jo lähtökohdista alkaen: Faschismi syntyi Italiassa äveriään yläluokan keskuudessa. Kansallissosialismi lähti itämään Saksassa työväen tai sitäkin alempien yhteiskuntaluokkien tasolta. Faschismiin eivät esimerkiksi kuuluneet rotu-opit, toisin kuin kansallissosialismiin.

Myöskään termit "anarkisti" ja "anarkki" eivät ole synonyymeja. Mainitsemasi kettumaalarit eivät ole anarkistejakaan, vaan terroristeja, aatepohjanaan lähinnä "viher-piperrys", joka puolestaan on on 1970-luvun "taistolaisuuden" perinteen jatkaja; tosin vailla puhdasoppisen marxilais-leniniläisyyden aatetaustaa. Anarkistit tahtovat kaapata vallan tai ainakin kahmia valtaa itselleen. Anarkit (joihin itsekin kai lähinnä lukeudun) mielivät pitää yhteiskuntajärjestyksen ennallaan niiltä osin, kuin systeemi hyödyttää yhteistä kansaa, (periaatteella: "Suomalaiset ennen muita!") mutta kumota virkakunnan, politikoitsijoiden ja muidenkin instituutioiden ylivallan yhteiseen kansaan nähden niin matalalle tasolle, kuin se on yhteiskunnan toimintoja vaarantamatta mahdollista.

Yksikään vallankumous ei ole KUMONNUT valtaa, vaan vain kaapannut sen, yleensä aiempaakin tiukemman käskyvallan ylläpitäjien haltuun. Anarkkien tavoitteena ei siis ole vallankumous, vaan VALLAN KUMOUS; mieluusti lainsäädännöllisin keinoin, mutta tarvittaessa vaikkapa asevoimin, ellei mikään muu menettelytapa osoittaudu toimivaksi, pyrkimyksessä enentää yksilön vapautta. Niitä kohtaan, jotka haluavat kansalaisvapauksia entisestäänkin kaventaa, ei anarkki tunne armoa: Niskalaukaus saunan takana on lempein kohtelu kaikenlaisille "styrangeille"! Parlamentarismi olisi O.K., mutta se EI TOIMI täällä! Ainoa maa, jossa se toimii, on Sveitsi, joka pelaa omilla ehdoillaan, jättäytyneenä niin EU:n kuin myös YK:n ulkopuolelle. Suomessa on liian pitkät perinteet ensin ruotsinvallasta ja sitten venäjänvallasta. Itsenäisyytemme aikakausi, 16.05.1918 - 19.09.1944, jäi liian lyhyeksi historiamme "pitkään juoksuun" verrattuna.

0901 MMI; PT


Lehdenselaajasta nettisurffaajaksi

Olen tai olin Ase & Erän tilaaja alusta lähtien, sitten loppuivat kunnon jutut ja tilauksenikin. Vuosia kyselin Erämessuilla ja milloin missäkin, mutta käsiä vaan levittelivät. Kunnes tyty-ystävä laittoi netin ja jumaleisson: PTK! Tervetuloa takaisin minun lukumaisemaani. Näitä nyky-"toimittajia" pitää kyllä ihmetellä. Uuden Asetärpin s.20: Romanialaiset tekee Dragunovia lisenssillä? Hienoa! On Kalashnikovin kopio? Loistavaa! Ym..! Ihan viimeisimpiä asiantuntijajuttuja muistellakseni. No eipä haittaa enää, kiitos koneen.

TYKITÄ! Diggari-67.


vastaus.GIF (636 bytes)   Tervetuloa nykyaikaan! Tykitämme, kun tulee tykityksen aika, mutta sanan säilällä tökimme ja viiltelemme tietenkin jo parempia päiwiä odotellessamme.

1401 MMI; PT


Deko-pyssy soittopeliksi
mauschne.jpg (12107 bytes)
Mitä tarkoitetaan aseen deaktivoinnilla ja voiko deaktivoitua asetta saada ampumakuntoiseksi millään keinoilla. Minulla useita keräilyaseita ja osa on ns. deaktivoituja esim. PISTOOLI UKKO-MAUSER M712, Schnellfeuer. Olen alkanut vasta keräilemään harrastuksena erilaisia aseita, uusia ja vanhoja, deaktivoituja sekä toimivia. Haluaisin saada edellä mainitun aseen toimivaksi mikäli se jotenkin olisi vain mahdollista.

t. Pekka


Kuva: Schnellfeuer-Mauser irtolippaalla ja vaihtimella.

vastaus.GIF (636 bytes) Deaktivointi eli "dekotus" tarkoittaa ampuma-aseen turmelemista "pysyvästi toimintakelvottomaksi". Menetelmät vaihtelevat suuresti. Ennenwanhaan riitti esimerkiksi piipunsuun litistäminen tai lyijytulpan valaminen piipunreikään ja vaikkapa iskurin poistaminen aseesta. Aseen "regenerointi" eli deaktivoinnin "peruuttaminen" oli joskus hyvinkin helppoa: Suuporaus tai piipun lyhentäminen konevasaralla litistetyn suun avaamiseksi tahi poistamiseksi. Lyijytulppa lähti piipunputkesta yleensä rassilla kopauttamalla, kun ase oli jäähdytetty ulkoilmassa kovalla pakkasella. (Lyijy kutistuu enemmän kuin teräs). Harvemmin piti tulppa sulattaa, ja harjata lyijyt pois piipusta, sekä suorittaa loppupuhdistus vaippaluoteja ampuen.

Uudemmat deaktivointi-tavat ovat raaempia, eli patruunapesän seinämien puhkiporaaminen ja karkaistun teräksisen estetapin lyöminen reiästä sisään sekä sen hitsaaminen kiinni patruunapesän seinämään/seinämiin. Lukon tai pistoolin luistin iskupohjasta voidaan myös jyrsiä, porata tai tahkota pois niin suuri kappale metallia, ettei hylsynkanta saa riittävää taustatukea, vaikka estetappi olisikin saatu työstetyksi pois patruunapesästä. Pika-deaktivointi suoritetaan hitsaamalla aseen liikkuvat osat pysyväisesti etuasemaansa. Tämä toimenpide alentaa aseen keräilyarvon lähes nollille, jos se suoritetaan "ulkokautta".

Jos työ tehdään taitavasti (esimerkiksi kiväärin tai kp:n lukko hitsataan lipassolan kautta), ei aseen ulkonäkö muutu ehkä lainkaan, mutta ampumiset täyslatauksilla on useinkin ammuttu: Hitsaaminen heikentää aseen rakenteita. Jos hitsisauma onnistutaankin "purkamaan", joudutaan - taiteen sääntöjen mukaan - suorittamaan aseen osille samanlainen lämpökäsittely kuin niille on suoritettu tehtaassa osia viimeisteltäessä. Kuitenkin muistuvat aina mieleen wanhan wirren 555 lohdulliset sanat: "Ei ole täällä/ mitään pysyvää..." tarkoittaen myös aseiden ampumakelvottomuutta.

Kokemuspiiriini kuuluu mm. ampuminen "regeneroidulla" 82 mm venäläisellä kranaatinheittimellä. Latinki oli tosin mieto; peruspanos-hylsyllinen mustaa ruutia. Betonilla täytetyt harjoitusammukset lensivät silti turhankin kauas, upoten maaperään. Muutamat löydettiin ruudinhajun perusteella, nuuskien verikoirien tavoin maalialuetta, mutta monet oli pitänyt etsiä myöhemmin miinaharavalla. Kiväärien matalapainepatruunoiden lataamisen estämispyrkimykset voivat osaltaan johtua siitä, että kyseisiä patruunoita voi vaaratta ampua regeneroiduilla aseilla. Yleensä kuitenkin jupisevat kalkkivaarit jotain "salametsästykseen yllyttämisestä", kun eivät voi enää veisata wanhaa hymniä Virallisen Valistuksen vastaisten latinkien vaarallisuudesta, kykenemättöminä toteennäyttämään väitteitään.

Mutta keskittykäämme välillä aiheeseen: Niinkin herkkärakenteisen aseen, kuin on Schnellfeuer-Mauser M712, regenerointimenetelmää en osaa neuvoa, koska en tiedä, millä tavoin se on deaktivoitu. On myös pelättävissä, että aseesta on poimittu talteen moniakin käyttökelpoisia osia ennen "dekotusta". (Varaosiksi, joista on ainainen pula). Joidenkin yleisten asemallien, kuten F.N. Mod. 1910- pistoolien, pikku-osia (etenkin nallipiikkejä ja iskujousia) on kertynyt deaktivointeja suorittaville asesepille runsain määrin. Aseet ovat tällöin olleet yleensä perikuntien omaisuutta.

Kun luvanhaltija on kuollut, eikä perillisistä kukaan ole oikeutettu saamaan hallussapitolupaa hirrrvittävän vaaralliselle taskuaseelle, on jouduttu suorittamaan aseen deaktivointi, että se "pysyisi suvussa" vaikkapa arvottomanakin. Tavallisin menetelmä perikuntien aseiden tapauksissa on luistin kiinnihitsaus. Kokoelma-aseet "dekotetaan" pidemmän kaavan mukaan, jolloin aseen voi esimerkiksi purkaa ja sen toimintoihin perehtyä, mutta ampuminen on tehty mahdottomaksi ja regenerointikin varsin vaikeaksi.

Päätteeksi sivistyssanojen etymologiat:

De- = pois; activer = toiminnallistaa (ranskankieltä, alkuperä latinaa). Siis: "Saattaminen pois toiminnasta".

Dekorationswaffe = näyttämö-/koristease, lyh: Deko (saksankieltä). "Dekotus" on suomalaista asediggari-slangia; samoin sanahirviö "dekoleeraus". (Ei sentään "dekolteeraus", joka kuuluu naisten pukumuodin terminologiaan).

Re- = jälleen/uudelleen; generare = synnyttää/luoda (latinankieltä). Termi "restauroida" on erheellinen tässä yhteydessä.

0201 MMI; PT


Kolvauksesta ja taikauskon asioista

Olen aikeissa kolvata kiväärini M-39 piipun ja olen kallistunut käsinkolvauksen puolelle. Menetelmä kun vaikuttaisi jotenkin kuoriintuntuvammalta ja helpommin hallittavalta, kuin on ampukolvaus. Taitaapa tulla halvemmaksikin? Voiko lyijytapin sijaan käyttää huopaista 8 mm puhdistustulppaa ja laakeroitua puhdistuspuikkoa? Laiska kun olen, en viitsi ryhtyä lyijytuurnan tekoon, erityisesti kun en TARKALLEEN tiedä, miten. Kovasti kun olen kivääriini kiintynyt, niin en uskalla hommaan ryhtyä, jos on pieninkin epävarmuus mielessä. Jos siis homma kusisi, niin poru kuuluisi kauas ja kauan, eikä uutta piippuakaan olisi vara hankkia, ennenkuin suolivyön pykälä olisi siirtynyt pari tuumaa tiukemmalle.

Teema 2: Sotavaltion täyspitkää 7.62 mm kivääripatruunaa ampuvien?aseiden hylsynpituus on tietääkseni 54 mm. Mistä johtuu nykyinen merkintä 7.62 x 53R? Tosin ainakin bulgarialaiset sotapaukut ovat hylsyltään 54 mm ja merkintäkin on sen mukainen.

Teema 3: Kaappiin on kertynyt pieniä eriä seuraavia kemikaaleja: Laktoosijauhetta, rikkijauhetta, parafiinia, sinkkioksidijauhetta, ja kaliumkloridijauhetta. (Saattaa olla kalsiumkloridia. Merkintä on epäselvä. Aine on valkoista ja hieman paakkuuntunutta). Onko ehdotuksia, mitä näistä voisi askarrella, ennenkuin menevät täysin pilalle? Kukunta olisi mukava tulos, jota olisi kiva kuulostella ja syntynyttä jälkeä poikain kanssa kummastella.

Teema 4: HIENOA, että joku muukin halveksuu urheiluhulluutta yhtä palavasti kuin minä! Parikin kertaa on meinannut kylttyyr mööbeli särkyä, kun on kolmelta kanavalta tullut "urea-heilua" ja neljänneltä vasemmankielistä ohjelmaa. Vihani liekki leppynee hieman vasta silloin kun töllöstä tulee vähintään yhtä paljon ase- ja metsästysohjelmia, tai edes pilkintäruutu... kostoksi s**tana!

Teema 5: Luotiliukasteista kysyisin vielä, että pääseekö islamin uskoinen henkilö Paratiisiin, jos hänen kehoonsa osuu sian ihralla silattu projektiili? Entäpä hindu/ lehmänrasva/ Nirvana? Taikka Saakutin palvoja/ vihkivesi/ Helvetti? Näitäkin joskus mietin, vaikka nukkua pitäis... Tämä on kai sitä terminaaliballistiikkaa, vaiko eikö?

Feliks Ksesinski.


vastaus.GIF (636 bytes) Lyijytapinkaan valaminen piipunputkeen ei ole kovin ihmeellinen konsti, mutta pinnankarheus vähenee toki myös huopatulpan ja jonkin hienorakeisen, hellävaraisen hioma-aineen yhteisvaikutuksella. Venttiilinhiomatahna, karkeusaste "FINE", lienee tarkoitukseen sopivinta. Varmistu siitä, että tulppa todellakin kulkee rihlannousun mukaisesti pyörien, ja hio enemmän piipun peräpäätä kuin sen suupuolta. Lyijytappi olisi tarkoitukseen sikäli etevä, että sillä voidaan tunnustelle, onko piipunputki hioutunut asianmukaisesti: Patruunapesän etupuolelta avarammaksi kuin siitä eteenpäin mentäessä, ja kaikkein tiukimmaksi aivan piipunsuun takaa, eli koko pituudeltaan loivasti suuhun päin supistuvaksi.

Huomaa! Lyijytapin ei tarvitse olla kiinnitettynä rassiin! Irrallista "lyijykolvia" voi tyrkkiä rassilla piipunputkessa edestakaisin, kuitenkin hioen enemmän piipureiän peräpäätä kuin sen suupuolta. On varottava päästämästä lyijytappia tulemaan kokonaan ulos piipusta reiän kummastakaan päästä. Itse olen suorittanut useimmat käsinkolvaukset varrettomalla piipunreikään valetulla "kolvilla", tai tiukkasovitteisella valuluodilla taikka lyijykuulalla.

Kolvaus on onnistunut silloin, kun plastinen lyijytappi (tai vaikkapa 8.0 mm läpimittainen lyijykuula) työntyy tasaisella tai tasaisesti enentyvällä vastuksella piipunputken läpi peräpäästä suuhunpäin työnnettynä lähelle suuta - ei aivan ulos asti - mutta kun lyijykappaletta aletaan työntää suusta peräänpäin, sen vastus alkaa alentua kouriintuntuvasti, ja lopulta vain rihlanpalkkien kylkien kitka estää mittapalan putoamisen omalla painollaan + rassin painolla piipunreiästä. (Useinhan näin toki tapahtuukin, jos 7.62 mm aseen rassi on 7.0 - 7.5 mm:n läpimittainen teräs- tai messinkitanko ja pituutta metrin verran). Huopatulpilla saat tuskin aikaan kovinkaan merkittävää piipunputken kartioitumista, mutta kylläkin reiän seinämien pinnankarheuden siloittumisen, etenkin rihlanpalkkien päältä, jolloin piipun vaipoittumistaipumus vähenee.

Teema 2: Suomessa on hylsynpituus mitattu ladatusta ja niipatusta patruunasta, jolloin hylsynpituus on 53 mm tai muutaman millinkymmenyksen yli. Muualla maailmassa on mitattu tyhjäksi ammutun hylsyn pituus, joka on 54 mm tai hieman lyhyempi. Hylsyn nimellinen enimmäispituus on 53.50 mm, josta se pyöristetään Suomessa alaspäin, mutta muualla ylöspäin, lähimpään tasaiseen millimetrilukemaan. Trimmauspituus on 53.30 mm, eli suomalaisten suosimaan suuntaan.

Teema 3: Paakkuuntunut jauhe on ilmeisesti kalsiumkloridia eli "maantiesuolaa", jolla on taipumus imeä kosteutta ilmasta. Mikään aineista ei ole erityisen altista "kukkumaan". Rikkijauhe tosin palaa: Jos se suljetaan vaikkapa kupariputkeen, jonka molemmat päät on ummistettu, ja putkea kuumennetaan nuotiossa, tuottaa sen jommastakummasta päästä ulospurkautuva rikkihöyry jonkinlaisen poksahduksen ilman happeen yhtyessään. Paraffiini on käyttökelpoista luotivahassa, sekoitettuna naudanrasvaan tai mehiläisvahaan. Muille aineille ei ole taktista käyttöä. Laktoosin eli maitosokerin voit syödä, ellet pode intoleranssia. Se on tosin melko mautonta. Joissakin valojuovamassoissa on laktoosia käytetty sideaineena, tablettien "komposition" tavoin.

Teema 4: Urheilu ja tiede/sivistys?ovat toistensa täydelliset vastakohdat, joten asennoitumiseni lienee ymmärrettävissä? Töllöä ehdin töllöttämään korkeintaan 5 tuntia viikossa, eli sen kanavien ohjelmatarjonta ei ole minulle ongelma! Uutiset kuulostelen "höyryradiosta". Tokkopa ehtisin katsomaan edes toivomiasi ase- & metsästysohjelmia, enkä "pilkintäruutua" ainakaan: En osaa edes kuvitella TYLSEMPÄÄ ajanvietettä kuin talvikalastus, joka on sekin urheilua!? Metsästysohjelmat tuotettaisiin tietenkin lakeja, asetuksia ja direktiivejä orjallisesti noudattavien kalkkivaarien ehdoilla, ja ase-ohjelmissa korostettaisiin myös direktiivien sekä diktaattien noudattamisen tärkeyttä: Sovinnaista Virallista Valistusta olisivat nekin "cikavision" tyyliin! Tekninen neuvonta jäisi vähäiseksi. Se kuuluukin Internetin (= GOW:n ) reviiriin. Eikö TV-vastaanottimessasi ole lainkaan "OFF"- katkaisijaa?! Vedä stöpseli irti sähköverkosta, ellei muu auta..!

Teema 5: Taikauskoon (= uskontoihin) perustuvat kiellot kohdistuvat lähinnä kiellettyjen ravintoaineiden suunsisäiseen nauttimiseen. Mooseksen ja Muhammedin aikaan säädetyille sianlihan syöntikielloille löytyy sentään lääketieteellinen perustelu, eli trikiinivaara: Alkeellisissa erämaiden olosuhteissa ei voitu aina olla varmoja siitä, että vartaassa kypsyvä sianliha kuumenee kauttaaltaan trikiinien toukat taatusti tappavaan sisälämpötilaan riittävän pitkäksi ajaksi.

Nauta-peräisten ravintoaineiden (poislukien maitotuotteet) käyttökielto Intiassa herätti hilpeytta esimerkiksi brittiläisten siirtomaaherrojen keskuudessa siirtomaakauden päätyttyäkin, kunnes "hullun lehmän tautia" alkoi esiintyä - nimenomaan Englannissa!? Vihkiveden ja tavallisen H2O:n välistä eroavaisuutta ei ole pystytty toteennäyttämään milloinkaan. Parenteraalisesti annosteltuina, eli luotiliukasteissa elimistöön ihon läpi saatettuina tuottavat eläinperäiset rasvat useinkin vaikean haavatulehduksen, joka tosin on nykyään hoidettavissa antibiooteilla. Vain "hullun lehmän taudin" aiheuttaville prioneille ei tunneta toistaiseksi vasta-aineita eikä profylaksiaa.

Vihkivesi ei pysyisi luodin pinnalla maaliin asti, mutta reikäpää-luodin kärkiontelossa se voisi kulkeutua kohteeseensa saakka. Joidenkin luotityyppien kärjen laajenemista voi vesitäytekin tehostaa, jos kohta vaseliini tai elohopea, taikka niiden homogenoitu seos (ns. harmaasalva), on varmatoimisempaa. Varsinaiseen kysymykseesi en valitettavasti pysty vastaamaan, koska kukaan ei ole koskaan palannut Paratiisista, Nirvanasta tai Helvetistä, kertomaan noiden (ilmeisesti vain kuviteltujen) loppusijoitus-paikkojen olosuhteista, taikka niihin pääsyn ehdoista tahi mahdollisista estävistä tekijöistä.

Kaikkinainen tietous kohteeseensa osuneen luodin käyttäytymisestä on terminaaliballistiikkaa, mikrobiologiakin mukaanlukien. Säädyllisyys-syistä jätän kertomatta, missä ruumiin aukossa luodinkärkeä on suositeltavaa käyttää juuri ennen aseen panostusta ja laukausta, jos viholliselle mielitään tuottaa todella häijy haavatulehdus. USA:n Mafian suosima konsti, luotien käsittely valkosipulin mehulla, kuuluu taikauskon asioihin: Kyseinen mehuhan on pikemminkin desinfioiva kuin tulehduttava aine. Vampyyreihin se voisi tehota, mutta kosketusetäisyydeltä kardio-vaskulaariselle alueelle osunut puuluoti (kernaasti vaaksanpituinen puuvartinen haulikko-vasama Malli Witzleben) saattaisi olla tehokkaampi.?Vampyyrit tosin kuuluvat lähinnä balkanilaisen kansanperinteen piiriin. (Vampyyrilepakot ovat asia erikseen. Niiden tuhontaan riittää latinki 7½ numeron Trap-hauleja).

Puukuulia todellakin käytettiin vielä 1700-luvulla tykistön lähitorjunta-kartessien "tytärammuksina", ja ne osattiin imeyttää hevostallin lantakourussa, jolloin pinnallinen osumakin aiheutti jäykkäkouristuksen. Clostridium Tetani- bakteeri kuuluu lähes säännönmukaisesti hevosten suolistomikroobeihin. Sen löysi vuonna 1884 bakteriologi Arthur Nicolayer, mutta "Succus/ Vini Equimin" (hevosenlannan mehun) käyttö kuolemantuottamuksiin oli opittu tuntemaan jo ylimuistoisina aikoina. Tuotettu kuolema oli hidas ja tuskallinen, mutta varma.

0701 MMI; PT


kyhaulik.jpg (11823 bytes)
Wanha ryyniruisku

Sain joululahjaksi perintöhaulikon josta haluaisin tietää hieman historiaa. Tällä hetkellä tiedän että se on valmistettu todennäköisesti Belgiassa joskus 1900-luvun alussa. Ja että se on 16 kaliiperin mustaruutihaulikko. Jos leimoista saa jotain irti niin viitsisittekö ilmoitella?

Kiitoksia jo etukäteen

Ville


vastaus.GIF (636 bytes) Kaikkia leimoja ei printatusta kuvasta erottunut, mutta joistain sain irti jotakin. Koestusleimaa savuttomalle ruudille ei näy. Se muistuttaa Suomen vaakunaleijonaa, jonka yhteydessä on kirjaimet PV (= Poudre Vivé tai Poudre Vieille). Kaunokirjaimet EL tarkoittavat Liegen koestuslaitosta, kuten myös kirjaimet LEG kruunatussa soikiossa, sekä obeliskia muistuttava kuvio ("Perrin" = "torni/ majakka"). Piipun mustaruutikoestusta tarkoittava EL-leima tuli käyttöön Belgiassa jo vuonna 1672. Valmiin aseen koestusleima mustaruutiaseissa on LEG soikiossa (ylinnä kruunu, kirjainten alla tähti) sekä "majakka", yleensä leimattuina piippuihin rinnakkain tai alekkain.
kyhausul.jpg (22479 bytes)
Jos EL- leima koostuu tavallisista kapiteelikirjaimista, eikä pyöristetyistä "kaunokirjaimista", ja yllään on kruunu, on ase läpikäynyt kaksinkertaisen koestusammunnan mustaruudilla. Jos leiman alla on kaksi lehtevää oksaa ristissä, on koestus ollut kolminkertainen. Nämä merkinnät eivät vielä takaa savuttoman ruudin kestävyyttä!! Vahvennetun savuttomalla ruudilla suoritetun erityiskoestuksen leima ovat kirjaimet PV, ilman leijonaa, mutta kruunu yläpuolellaan. Ellei PV-leimaa ole, vaikka leijona-leima olisikin, on tyydyttävä sauhuttelemaan pelkkiä mustaruutipatruunoita, huomioiden lisäksi patruunapesän ja hylsyn pituuden yhteensopivuus.

Lisäksi kuuluu leimoihin vielä piipun porausmitta (kaliberi) millimetreinä ja kaliiperi (esim. 16) ja yleensä vielä patruunapesän pituus seka-lukemana (esim. 16/70). Pesän pituus jouduttiin leimaamaan piippuihin, kun 70 mm:n pituisia hylsyjä alkoi tulla myyntiin ja vahinkoja tapahtua, noin vuonna 1896. Sinun aseessasi näyttäisi porausten kaliberi olevan 17.0 mm, mutta kaliiperi (engl. "gauge") on siis 16, perustuen 1500-luvulla omaksuttuun "lyijylinja-mitoitukseen". Huomaa kirjoitustapa: Kaliberi on aina pituusmitta, kun taas kaliiperimitoitus perustuu painoyksiköihin.

Tässäpä taas yleissivistystä. Aseen ikää tai merkkiä en saa selville leimoista. Valmistajan tehtaanmerkki (mutta joskus esimerkiksi tukkumyyjän tai maahantuojan nimi) on yleensä kaiverrettuna tai leimattuna piippuparin yläkiskoon. Merkitön ase kuuluu pääluokkaan "torpparihaulikot". Monet kymmenet pikkupajat valmistivat niitä Belgiassa, Liege/Herstalin alueella ja sadat verstaat tuottivat pajoissa aseiksi koottavia osia.

Sulkumekanismi on "altakatkeava" eli LeFaucheux-sulku, sovellettuna ampumaan keskisytytyspatruunoita. En kuitenkaan yllytä ampumaan niitä: Wanha rauta voi olla jo väsynyt. Erityisempää keräilyarvoa ei ole. Tämänlajiset aseet voitaisiin jo julistaa lupavapaiksi, vaikka olisivatkin valmistettuja jälkeen vuoden 1890. Sulkusysteemihän on ikiwanhaa mallia.

2812 MM; PT


Terve!

Kiitos erinomaisen hienoista Gunwriters-nettisivuista. Mielenkiintoista tekstiä ja juttua on suorastaan tyrmäävän paljon. Törmäsin sivuihinne aivan sattumalta kun etsin Ukko-Pekka-asiaa ja nyt näyttää siltä, että kinkkua ei tänä jouluna kerkeä syömään kun koko joulu menee Gunwriters-sivujen lukemiseen! Hauskaa uutta vuotta 2001 teille kaikille!

Terveisin: PaulAlan keksinnöistä

Lueskeltuani näitä aseteknisiä juttujasi tuli mieleeni, että oletko itse ehtinyt keksiä mitään aseteollisuudelle toimivia patentteja vai synnyitkö aikaan, jolloin suurin osa keksinnöistä on jo patentoitu ruutiasealalla? Itselläkin oli jo pistoolikahvasta pumpattavan haulikon periaate mielessä, kunnes luin sen täältä olevan jo keksitty yli sata vuotta sitten.

Kunnioittaen, Friedrich I. von Grabenburg


vastaus.GIF (636 bytes) Joitain luoti- ja patruuna-alan ideoita olen joskus ehdotellut alan firmoille, mutta eivät kelpaa ilmaiseksikaan. Esimerkkejä: "Kill-a-Cong" -putkiluoti, 7.62 mm NATO, raudasta sorvattu, kadmiumilla galvanoitu: Vietnamin sota ehti pahimmoilleen päättyä, eikä luodin jatkokehittelyyn olisi liiennyt varoja, jos jokin jenkkifirma olisi innostunut ideasta.

.22 Autoloader Sub Sonic- projektin lienen joskus ennenkin maininnut? .22 LR-pesään käyvä tosi-hiljainen patruuna 12.5 mm:n pituisella hylsyllä ja 50-grainisella luodilla: Takuuvarma toimivuus kaikissa automaattilataavissa aseissa! Lapualle esitin moista uutuutta jokseenkin päivälleen 8 vuotta sitten. Omaksuttiin siellä sentään yliraskas luoti, mutta ahdettuna .22 Long/ LR:n vakiohylsyyn. Seuraava aloitekirjelmä lähti Remingtonille. Ei vastausta, mutta Remingtonin porukat ovat tunnetusti kehitelleet Aguilan .22 SSS:n, kuitenkin liioitellen ammuspainoa valitessaan ja hylsyä lyhentäessään, ladaten paukut Short-hylsyyn, johon ruudit pitää rutistaa voimakeinoin.

Kukkuraan täytetyistä hylsyistä varisee ruutia, niiden kulkiessa automatisoidulla latauslinjalla kohti luoditusvaihetta. Seuraamus: Ruutimäärän vaihtelut. Hylsy on tasan-tarkkaan 0.10 tuuman verran liian lyhyt, minkä on nyt "myöntänyt myös kapitalistinen tiedemies" (useampikin). Itselataavat aseet tekevät usein liian rajun latausliikkeen .22 SSS:llä, lyöden tulta piipun peräpäästä. Ja kun liekki leimahtaa, syntyy väistämättä myös melua... Varmuudella en voi mennä väittämään, että Remingtonin "ingenjöörit" ovat tutustuneet ideaan ".22 ALSS", mutta jos ovat, niin sen keskeisin ja korostetuin yksityiskohta (= keskipitkä hylsy) on jäänyt heiltä ainakin huomaamatta!

Idea on esitetty myös CBC:lle, Brasiliaan, saamatta vastausta sieltäkään. Innovaatio roikkuu siis yhä ilmassa. Minkään ideani patentointia en ole edes harkinnut. Tehtaiden ulkopuolelta tulleisiin aloitteisiin suhtautuminenhan tunnetaan: Jos joku jotakin keksii, hänen itsensä on kyettävä valmistamaan kyseistä välinettä tai tarviketta. Se on rahasta kiinni, eli ensimmäiseksi pitäisi rakentaa oma setelipaino tai myntti-prässi. (Ilman moukan tuuria syntyneellä ihmisellä ei ole muita vaihtoehtoja pääomien hankintaan kuin jonkinlainen rikollinen toiminta. Se on luonnonlaki!). Patruunatehtaan perustamisen esteenä on myöskin jos jonkinlaista byrokratiaa: Laki vaatii tehtailijalta "muodollista pätevyyttä". Itsenäisesti hankitulla tietämyksellä ei ole merkitystä oikeastaan millään elämän alalla: Aina ollaan ronkumassa jotakin akateemista loppututkintoa...

Jo olemassaolevissa tuotantolaitoksissa on menestymisen mahdollisuuksia vain työsuhde-keksinnöillä, jotka voi patentoida joko keksijä itse tai hänen työnantajansa; tapauksesta riippuen. Ensimmäinen ehto olisi ALISTUMINEN työsuhteeseen, jollaiseen ei ole pääsyä, eikäpä juuri haluakaan: Kokemuksia työelämästä on vuosikymmenen ajalta, eli riittävästi (= liikaakin!). Älkää kysykö, mistä johtuu ajoittain raivokas punikki-vihani, jota on joskus vaikeaa estää pääsemästä teksteihini asti..! Muistia ja muistikuvia ei voi pyyhkiä tyhjäksi korvien välistä "DELETE"-nappia painamalla, kuten voi tieturista..!

Täysin riippumaton (= varaton) henkilö joutuu harkitsemaan tarkoin, kannattaako jonkin oivalluksen suojaaminen patentilla tai muulla tavalla. (Vaihtoehtoja olisi toki muitakin). Omien kokemusteni mukaan: Ei kannata! Kivahan olisi tietysti elvistellä, että "se on minun keksintöni", mutta nimeni olen pystynyt tekemään tunnetuksi muin keinoin; ulkomaita myöten. Pelkkä maine ei tosin tuota juurikaan taloudellisia etuisuuksia. Taaskin on odotettavissa huomautus ja sakko tilin saldon ylityksestä...

Ainoa "läpi mennyt" innovaationi on laillisesti toimiva paloviina-tehdas. Sen ratkaisuihin katsoin mallia Tallgrass-tislaamon piirustuksista, yhdistäen siihen Stephenson-lauhduttimen. Piirustukset laadin huvikseni ja ajanvietteeksi. Oli täysin sattumaa, että rakenneratkaisuille ilmaantui hyötykäyttöä. Piirustukset vaihdoin melkomoiseen jöötiin hirvenpaistia. (Nestemäisen "royaltyn" luovutukseen ei tehtailijalla ole oikeutta, ja vaihtokaupatkin tein tislauslaitoksen rakentajan kanssa).

2812 MM; PT


Vastamassasingon edelleenkehittelyä

Aloin kehitellä mielessäni kenttäkelpoisempaa versiota. Vesi vastamassana on oiva idea, mutta sen voisi ehkä sitoa geelimäiseen muotoon tärkkelyksellä tai CMC:llä ja pakata valmiiksi esim muovivuorattuun pahviputkeen käsittelyn helpottamiseksi. Vielä hurjempia ideoita: Koko ammus-ajoöyhe-massakokonaisuuden paketoiminen esim. lasikuituputkeen jossa putki on osa vastamassaa. Laukaisukoneisto ja lähdetysrööri tähtäimen kera yhteinäisenä laitteena jossa terästä reiän ympärillä riittävästi ja sopivalta pituudelta.

Ampumatoiminta olisi suurin piirtein tätä luokkaa: laukaisimeen tuupataan valmiiksi ladattu lasikuituputki (tai pahvi- jos antaa jonkun toisen ampua ensin) SETAmaisen röyhkeästi takaapäin kunnes nalli on laukaisukoneiston kohdalla. Tähtäys (valitkaa aggressionne kuvitteelliset kohteet itse, vapaassa maassa kun elämme) maaliin ja laukaisu. Osana vastamassaa oleva putki lähtee taaksepäin geelipärskeitten kera ja putsaa laukaisuröörin vastaanottavaiseen tilaan. Ammus tietenkin tuhoaa edessäolevan kohteen, ampujasta tulee sankari ja tytöistä sitämyöten raivokkaan anteliaita. (Päiväuni suistuu jälleen raiteiltaan. Työn pariin...)

Matti

vastaus.GIF (636 bytes) Ilmeisesti samat ideat on toteutettu jo Raikka-singoissa, joista kekseliäin variaatio oli kaksiputkinen pst-sinko mallia "side-by-side": Useinhan ensimmäinen laukaus menee ohi maalin (ellei aseen "selkäputkena" ole itselataava räjähtäviä valojuovaluoteja ampuva "tähystyskivääri"), ja toisen laukauksen jälkeen on hitonmoinen kiire vaihtaa singon tuliasemaa, ellei sinkomiehistö halua päästä tahallaan "sankareiden kalmistoihin". Taistelu-panssarivaunu ei liiku koskaan yksin, ja sen taistelu-toveri(t) suuntaisi(vat) tornitykkinsä nopeasti kohti singon tuliasemasta tuprahtavaa höyrypilveä.

Ilmeisesti myös vastamassa-veden jäätyminen talvisaikaan oli jo pystytty estämään "sudensurmalla" = mono-etyleeniglykoolilla, eli tavanomaisimmalla pakkasnesteellä. Hyytelöity vastamassa ei vaaranna omia joukkoja, mutta raskas kiinteä jäälieriö tekisi jonkinlaista vahinkoa takamaastossa, useampienkin satojen metrien etäisyydelle singon tuliasemasta. Todettakoon taas, että nämä arvailut ovat omiani. En ole saanut (jos kohta en viime aikoina enää kysellytkään) Raikka-sinkoja koskevia tietoja aseen potentiaaliselta valmistajalta.

Alkuperäisimmässä vm-singossa, josta on ylimalkaan tietoja tarjolla (= rekyylitön Davis-kanuuna 1. maailmansodan ajalta), oli vastamassana lyijyisiä "tupruhauleja", läpimitta 1 mm:stä alaspäin ("unscreened dust"-kokoluokka) ja vaseliinia sideaineena, yhteensä ammuspainon verran. Ase ladattiin taittamalla keskeltä. Tuliputki oli rihlattu. Ammuksena oli tavallinen 75 mm tykinammus. Irtopanos pantiin sen perään. Laukaisutavasta ei ole tietoa. "Pakoputki" oli ilmeisesti myöskin rihlattu, että kiertomomentti kompensoitui, ja vastamassa levisi äkkiä hajalle putkenperästä tultuaan. Tuliaseman takana oli vaara-alue silti yli 90 metriä.

Davis-tykistäkin on kulkeutunut käsiini niukalti tietoja. Alan kulttiteoksessa, Chinnin kirjassa "Machine Gun" se mainitaan kuriositeettina lentokone-aseita esittelevässä lukukappaleessa, kuitenkin ohimennen, ja kirjassa on myös valokuva pommikoneen etu-ampumoon alaspäin tulittavaksi asennetusta singosta. Koneen mallista (Handley-Page) voidaan päätellä, että kuva on otettu ensimmäisen maailmansodan aikaan.

Ilmeisesti vanhin kaasureaktio-periaatteella toimiva sinko, "Malaval-turbiinikanuuna", esiteltiin teknisenä kuriositeettina ja kaiketi jo "vanhentuneena hylättynä" ideana suomenkielisessä kirjassa "Aseoppi" (en muista, oliko tekijä E. Virkki, vaiko Rikama & Gröning). Aseen keveyttä kehuttiin, kuin myös huikeaa 1500 m/s (SIC!) ammusnopeutta, mutta huonon hyötysuhteen vuoksi asetyypillä ei nähty olevan edessään tulevaisuutta. Nooh, toisinhan siinä kävi, kuten yleisesti tiedetään. Esimerkiksi Burney-sinko on lähestulkoon kopio Malaval-kanuunasta ja vielä vuonna 1958 kehitelty Tampella-laakaheitin vielä samaa sukua, vaikka se ampui 81 mm krh:n a-tarvikkeita; suulatauksella, mutta ajopanos/ -panokset laukaistiin liipaisinkoneistolla.

Ranskalaisen Malaval-kanuunan kehittelyn ajankohdasta ei ole tietoa. Wanha luumäen-kielinen "Aseoppi" on ainoa teos, jonka sivuilla olen kyseiseen keksintöön törmännyt. Sen mekanismista on kirjassa jopa halkileikkauspiirros. Aseella ammuttiin ilmeisesti kartussilaukauksia normaalista ehytseinämäisestä ja umpipohjaisesta hylsystä. Burney-singon patruunalaukaus oli jo samanlainen kuin suomalaisessa raskaassa singossa malli 58 ja sen edeltäjissä, mm. amerikkalaisessa Kro-Mus Kit:issa, josta rs 58 on kopioitu, ja Kromuskit puolestaan venäläisestä "reaktiokanuunasta", joita muutama jäi sotasaaliiksi jo Talvisodassamme.

2612 MM; PT


Supulatinkeja tositoimiin

Haussa latauksia M92S:ään, aliääniä suputtimen kera ammuttavaksi. Käyttötarkoituksesta: Lähinnä urbanisoituneen pienriistan tappoon. Homma hoituu toki .22:lla, mutta teki mieli kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Haussa on tappoteholtaan riittävä lataus, oltava todella hiljainen, tarkkuusvaatimus noin 50 mm/ 30m. Etukäteen ounastelin, että kisuntirskusta loppuu teho?! Kerro lyijyluotilatauksista!

Moly-luodeista: pitääkö piippu puhdistaa ennen ampumista, jotta saisi parhaan hyyödyn ko. luodeista? Entä sen jälkeen tavallisten luotien ammunta, pitääkö jälleen piippu puhdistaa? Jos, niin millä moly-pinnoite lähtee? Forrest tehonnee tombakkiin, entä lyijyyn?

"City-snaipperi"


vastaus.GIF (636 bytes)   Lyijyluodit täyttävät helposti tarkkuusvaatimuksesi, ellet syötä niitä lippaasta (syöttövaihe vääntää lyijyluodin "mutkalle"). Olen saanut yleensä alle 10 cm kasoja lyijyluodeilla 100 metriin M92S:llä. Eräs lyijyluotilataus, joka on toimiva ja yltää em. tarkkuuteen on: 8,7 g valuluoti ("tulikilvellä") ja 0,5 cc N310 (noin 0,29 g) Sakon tai Lapuan hylsyssä, jonka liekkireikä on 3,5 mm ja "viistetty" (pieni viiste ruutitilan puolella varmistaa tasaisen sytytyksen).

Moly-luoteja ammuttaessa piipun voi puhdistaa esim. Forrestilla, kuten tavallisia "molyttomia" luoteja ammuttaessakin. Jos siirryt tavallisten vaippaluotien ammunnan jälkeen ampumaan molya, niin puhdista piippu ja ammu vähintään 5 laukausta, jotta kitka piipussa vakioituisi, ennen kasojen kokeilemista/ aseen kohdistamista. Jos ammuit viimeksi molya, ja olet puhdistanut piipun (Forrestilla, ilman että olet öljynnyt sitä), ei sinun tarvitse ampua em. laukauksia kitkan vakioimiseksi.

Lyijyyn Forrest ei tehoa, vaan siihen käytän "Lapua Champion Bore Cleaner" -nestettä ja perinteistä teräsvillaa. Em. puhdistusnesteen voi korvata valopetroolin ja tärpätin seoksella (noin puolet molempia tilavuussuhteessa), jota se itseasiassa on. Normaalisti tosin riittää pelkkä piipun puhdistus öljyharjalla, joska luodit eivät lyijytä piippua mikäli patruunat on oikein ladattu (=lähtönopeus alle 300 m/s, käyttäen nopeapaloista ruutia) ja luodit tietysti voideltu.

Itse suosittelisin kylläkin tavallista Lapuan S405:ttä (ja 0,29 g N310:ä), luodin kärki hiukan viistottuna. Tarkkuus on erinomainen, ennen kaikkea riittävä noin 50 metriin asti lentoradan puolesta, ja lipassyöttökin on mahdollinen. Jokainen patruuna pitää tietysti "vetää piippuun" käsin, mutta viive ei ole kohtuuton, verrattuna vaikkapa pulttilukkoiseen luodikkoon.

MPP 201200


Pupupatruuna piekkariin

Onko saatavilla piekkariin pateja (.22 LR), jotka olisivat laillisia jäniksen metsästykseen?

MG


vastaus.GIF (636 bytes) (tekninen/ballistinen): Ei ole saatavilla, mutta itse voisi ladata (ainakin teoriassa): Lyman 3,75 g:n (nimellisesti 57 grs) valuluoti, 0,19 g N105 ruutia latauspituudella 30,0 mm (.22 LR patruunan max. latauspituus 25,4 mm, joten ko. latausta ei voisi käyttää kovinkaan monessa aseessa) TEORIASSA paine on 1823 bar (sallittu max. paine 2050 bar) ja lähtönopeus 435 m/s, jolloin suuenergia on 355 J. 100 metrin päässä energiaa olisi 211 J ja nopeutta 335 m/s. Pitkä latauspituus mahdollistaisi suuren ruutitilan ja hitaan ruudin käytön, joilloin paine pysyisi turvallisella tasolla. Ko. latauspituus olisi mahdollinen mm. TOZ-piekkarissa, käsinsyötöllä (ei lippaasta), joskin ylimenokartio jouduttaisiin kalvamaan normaalia pidemmäksi, sekä mahdollisesti vaihtamaan .224" isokaliberinen piippu jyrkällä rihlannousulla. Tällöin tavallisten .22 LR patruunoiden ampuminen olisi yhä mahdollista, joskin niiden tarkkuus saattaisi kärsiä.

MPP 171200

Toimituksen kommentti (oikeusopillinen): On olemassa helpompikin ratkaisu, nimittäin metsästyslainsäädännön "pyssypykälien" tarkistaminen muutamien Joule- ja ammuspainovaatimusten osalta. 20 vuotta sitten olivat maan mahtavimpien metsästysjärjestöjen johtomiesten mielestä kieltojen ja rajoitusten liennytykset "ajatuksenakin mahdottomia", mutta kuinkas sitten kävikään?! Saatiin aikaan alustava kokonaisuudistus, johon liittyy valtuutus tarkistuksiin asetuksilla, jos aihetta niihin ilmenee. On ilmennyt: Pienois- ja ilmakiväärien laillista metsästyskäyttöä koskevat säännökset on saatava lopultakin asetekniikan tämänhetkisen - tai mieluusti ennakoitavissa olevankin - kehityksen tasalle!

Tarkistukset tapahtuvat siis asetuksen säätämisjärjestyksessä, eli ne voivat olla lainvoimaisia jo elokuun 1. päivänä 2001, uuden "metsästysvuoden" vaihteessa, kunhan toimeen tartutaan, ja patistetaan eduskunta töihin: Saivathan kansanedustajamme taannoin palkankorotuksenkin, jolle kansa vaatii nyt vastinetta! Metsästyslainsäädäntöä kokonaisuudistettaessa jouduttiin vielä silloin katsomaan mallia ulkomailta: Ruotsista. Kun reformista oli kulunut aikaa yksi vuosi, katsoivat ruotsalaiset jo mallia (HUOM! HUOM!) Suomesta, kumoten omista säädöksistään ainakin metsästysaseiden vaimenninkiellon. Suomalaisten asiantuntijoiden tietämys on sittemmin noussut arvoon arvaamattomaan - kautta koko sivistyneen maailman!

ME emme enää kysy: "Miten olla/ Kuin eleä?!". MEILTÄ kysytään! Osat ovat siis vaihtuneet lievästi sanoen drastisella tavalla. Asiantuntemuksemme on käytettävissä, kun metsästysasetuksemme muutamat selvästi epäoikeudenmukaiset yksityiskohdat tulevat aikanaan tarkemman harkinnan alaisiksi. Tällä tavoin voimme osoittaa, ett'ei Suomen itsenäisyyttä "myyty lyhyeksi" kokonaan: Kaikenlaiset kiellot ja rajoitukset ovat olleet useimmiten TUONTItavaraa, mutta enentyvät VAPAUDET voivat olla jopa VIENTItavaraa, Made in Finland. Ennakkotapauskin tunnetaan!

Tapaninpäivänä MM; PT


Monenmoista palautetta

"Tokko tietoa on"-palstalla oli viimeisenä otsikkona "Palaute Päätoimittajalle" jonka leipäteksti alkoi värikkäästi tyyliin "Haista natsimulkku vittu!". Varsinaista palautetta ei kuitenkaan palstalta löytynyt. Oliko kyseessä ajanpuute, sensurointipäätös vai muu, mikä?

Kiitos oivista sivuista mutta älkää viitsikö enää säikytellä alan harrastajia ("P.T.K in memoriam" ei TODELLAKAAN ollut mikään sortin positiivinen alku kys. aamulle ennen kuin luin kappaleen loppuun).

Preussilais-spartalais-runebergilaisessa hengessä Uutta Vuotta toivottaen

Matti


vastaus.GIF (636 bytes)   Saapuneessa viestissä oli todellakin vain nuo kolme sanaa! (Neanderthal-ihmisten jälkeläisen tyypillinen primitiivireaktio). Toimituksen kommentit olivat perässä, sekä lähettäjälle, että täysijärkiksille visitooreille, mutta käyttöjärjestelmää remontoitaessa ne jyräytyivät pois lähtevästä postista, joskin nyt ne on taas saatu paikoilleen. Elektroonisten härveleiden ajoittaiset sekoilut ovat "Akilleen kantapäämme": Joskus on tärkeääkin teknistä tietoa sisältänyt juttu jäänyt "hännättömäksi", mutta se oli onneksi vielä tallella varmuuskopiona ja voitiin lähettää Nettiin toistamiseen kokonaisena. (Juttu oli suorastaan elintärkeä kotilatureille: Kuvaus "Gaspolster-effektistä", joka tuli tunnetuksi ensimmäistä kertaa suomenkielisille aseharrastajille).

Jos sensuroimme joitain törkeyksiä, sensuroimme täst'edes samalla viestin mahdollisen muunkin sisällön, vaivautumatta kommentoimaan Neanderthalereiden älyttömyyksiä. Näppiksessä on siihen tarkoitukseen "DELETE"-näppäin tai pidemmille vuodatuksille näppäimet F1 = poista tekstiä, F2 = poista rivi, F3 = poista kappale ja F8 = poistu/ voit kirjoittaa. (Original-TEKO neuvoo käyttäjäänsä suomenkielellä). "Työtila" tuppaa joskus käymään vähiin, jolloin kone vitkastelee tekstiä tallennettaessa: Siivous on siksi ajoittain tarpeen.

Seuraavan "P.T.K in memoriamin" ilmaantuessa näyttöön onkin jo TOSI kysymyksessä! Hirteis-humoristiset "jullikat" ovat ainutkertaisia, kuin myös haistattelun julkaiseminen malliksi siitä, millaista palautetta saamme joskus; tosin harvoin: Keskusteluthan käydään tietämäni mukaan enimmäkseen Vesan metsästyssivulla, jolle mielisin lähettää yllytyksiä, kuten: "Tapelkaa pojat! Saatte tupakkia! Jämät ainakin, tai mauttomiksi imetyt pikanellin perskat!". Yhteyteni Nettiin on kuitenkin epäsuora, ja sellaiseksi jää... Surffailu maksaa rahaa - ja aikaa: Kummastakin on yhtä paha pula, mikä kai jo tiedettäneenkin.

Viime kuulemani mukaan nimikkopalstallani keskustellaan Palestiinan lähihistoriasta, mutta kukaan ei ole vielä maininnut Balfourin julistusta, eikä sitä kiristystä, jolla julistus ensimmäisen maailmansodan aikaan hankittiin "asetoni-janoisilta" englantilaisilta. Tulevatpa väistämättömästi mieleen Kalevalan Väinämöisen herjat Joukahaiselle: "Lapsen tieto; naisen muisti!/ Ei ole partasuun urohon!", kun joku väittää sionistien OSTANEEN valtionsa alueen arabeilta. Engelsmanneiltahan se saatiin vaihtokaupalla jo vuonna 1917, joskin kauppa voitiin vahvistaa YK:n äänestyksellä vasta runsaat 30 vuotta myöhemmin.

0301 MMI; PTLisää >>Innoplaza.net Inventions >>


gunwlogo.GIF (2155 bytes) << Uusimmat  Osa 26 >>  25 >>  24 >>  23 >>  22 >>  21 >>  20 >>  19 >>   18 >>   17 >>   16 >>  5 >>  14 >>  13 >>  12 >>  11 >>  10 >>   9 >>   8 >>   7 >>   6 >>   5 >>   4 >>   3 >>   2 >>   1 >>     Gunwriters >>    In English >>   guns.connect.fi >>   Linkit >>