gunwlogo.GIF (2155 bytes) Osa 14 >>  Osa 13 >>  Osa 12 >>  Osa 11 >>  Osa 10 >>  Osa 9 >>  Osa 8 >>  Osa 7 >>  Osa 6 >>  Osa 5 >>   Osa 4 >>  Osa 3 >>   Osa 2 >>   Osa 1 >>   Gunwritersin etusivulle  guns.connect.fi  Linkkisivulle Innoplaza.net Inventions >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.

Ruutiset
25.02.2002

"G.O.W." -verkkolehden ajankohtaiset, toimittaa  P. T. KekkonenTaktisen Pistooliammunnan (TPA:n) säännöt

Tarkoitus:

TPA-ammunta on Yhdistyslain 4 :n tarkoittamaa harjoitautumista ampuma-aseitten käyttöön sekä Ampuma-aselain 43:n 2. momentin tarkoittamaa ammuntaa. TPA:ssa käytettävien välineiden (ml. aseet, patruunat, kotelot sekä mahdolliset lipastaskut) tulee olla käytännöllisiä ja palveluskäyttöön soveltuvia. Ammuntapaikkojen tulee vastata mahdollisimman hyvin, ampujien sekä katsojien turvallisuuden huomioon ottaen, "todellisia aseenkäyttötilanteita". Vain kilpailuita varten valmistettujen välineiden käyttö on kiellettyä.


Periaatteet:

- Kilpailuiden tulee testata ampujien kykyä ja taitoa eikä heidän välineitä.

- TPA:n tulee edistää ampuma-aseiden ammattimaista ja turvallista käyttöä

- Ampumapaikkojen tulee olla käytännöllisiä ja realistisia

- Kilpailuiden tulee edistää aseenkäyttötaidon parantamista

- Tavoiteltavia asioita ovat tarkkuus, voima ja nopeus sekä käytännöllisyys.


Luokat:

Palveluspistooli: vakiokuntoiset palveluskäyttöön valmistetut pistoolit (esim. Glock 17)

Revolveri: kuten palveluspistooli, mutta revolveri.

Kilpailussa ampujat kilpailevat omassa luokassaan keskenään, eikä luokan sisällä saa antaa ampujien taitoerosta johtuvaa tasoitusta.


Aseen käsittely:

- Aseen (piipun) tulee osoittaa aina turvalliseen suuntaan - Aseen saa ladata tarvittaessa - Mikäli kilpailija käyttää koteloa, joka on ns. FBI-kulmassa (piippu osoittaa alas- ja taaksepäin), kilpailijan takana olemista tulee välttää hänen ollessa ampumavuorossa.
- Liikuttaessa ampumasarjan aikana liipaisin sormen tulee olla liipaisin kaaren ulkopuolella, ellei kilpailija parhaillaan ammu.
- Kilpailijoiden tulee käsitellä aseitaan turvallisesti (vaaraa kenellekään aiheuttamatta).
- Auton sisältä ammuttaessa kilpailijan tulee olla erityisen tarkka turvallisten suuntien suhteen - Asetta ei saa uudelleen ladata IPSC-tyyliin (luisti edessä, lippaassa patruunoita ja lippaan pudotus maahan).
- Mikäli ase ladataan uudelleen, kun patruunoita on vielä jäljellä lippaassa, tulee lipas ottaa talteen.
- Jos ampumapaikan määrätään olevan ns. HOT RANGE, tulee paikka ampua välillä patruunoita aseesta poistamatta.
- Muiden ampumalajien sääntöjen soveltaminen TPA:aan on kiellettyä - Mikäli ampumasektorilla havaitaan sinne kuulumaton esine, henkilö tai eläin, tulee ammunta lopettaa vähintään kohteen tunnistamisen ajaksi. Mikäli tämä tapahtuu kilpailussa, saa kilpailija uusia ammunnan ko. ampumapaikalla.
- Oman järjen käyttö on sallittua.


Ampuja tulee poistaa kilpailusta, mikäli hän tekee seuraavaa:

- Vaarantaa toisen henkilön - Osoittaa aseella vaaralliseen suuntaan - Käyttää pelkästään kilpailua varten valmistettua välinettä.


Tasokoe:

Jokaisen TPA-ampujan tulee pystyä suorittamaan tasokoe, jolla osoittaa pystyvänsä käyttämään pistoolia turvallisesti, tarkasta sekä riittävän nopeasti. Tämä koe on seuraava:

Ampumaetäisyys 5 m.

Maalitauluna IDPA-taulu, jossa A4-kokoinen paperi keskellä.

1. Ampujan tulee vetää lataamaton ase kotelosta, ladata ase, ampua yksi laukaus tauluun

2. Ampuja vetää ladatun aseen kotelosta, ampuu yhden laukauksen maalitauluun

3. Aseen veto, laukaus, ns. taktinen lippaan vaihto, laukaus

4. Aseen veto, laukaus, liikkuminen seuraavaan ampumapaikkaan (alla 5 m päässä) samalla lipasta vaihtaen ja laukaus toiseen tauluun.

Aikarajat:
1. 3 s.
2. 2 s.
3. 8 s.
4. 10 s.

Kyseessä ei tarkkuutta mittaava, vaan tarkoituksena on varmistaa turvallinen aseenkäsittely. Kuitenkin kaikki neljä laukausta tulee osua maalina olevaan A4 kokoiseen paperiin. Kokeen tuloksista ei saa pitää rekistereitä (Henkilötietolaki). Kokeen hyväksytystä suorittamisesta tulee antaa kirjallinen todistus ampujalle.


TPA-kilpailu

Kilpailussa palkinnon arvo saa olla korkeintaan kaksi kertaan osallistumismaksun hinta.

1-10 kilpailija: 1. palkitaan 11-20 kilpailijaa: 1.-3 palkitaan 20-50: 1.-6. palkitaan 100- : 1.-10 palkitaan


Välineet:

Välineiden tulee olla käytännöllisiä, soveltuvia päivittäiseen kantamiseen sekä "piilotettavia".
Pistooleiden ja revolverien tulee olla jonkin maan armeijan, poliisivoimien tai muiden viranomaisten käytössä oleva tai muutoin käytännöllisiä.

Pistoolin tulee mahtua 230X160X45mm kokoiseen laatikkoon tyhjä lipas paikallaan.

Hyväksyttäjä pistooleita ovat mm: Astra A-75, A-100, Beretta 92FS, 92 Elite, 96, Cougar, Browning, BDA, CZ 75, 85, 100, Daewoo DP-51, DH-40, Desert Eagle Baby Eagle, EAA Witness, FEG PJK-9HP, Glock 19, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, H&K USP, Kahr K9, K40, Para-Ordnance LDA, Ruger, Ruger P89, KP89, KP90, KP93, KP94, P95, P97, Sig, Sig 220, 225, 226, 228 & 229, Smith and Wesson 908, 909, 910, 1006, 3913, 3953, 4506, 4516, 4566, 4586, 6904, 6906, 6946, 4013, 4053, 4046, 410, 4006, 4043, 5903, 5904, 5906, 5946 & Sigma, Smith & Wesson Performance Center Shorty 9, 40 & 45, model 5906 Tactical, Taurus PT92, PT908, PT99, PT100, PT940, PT101, PT945, PT911, Walther P88, P-99

Vanhat sotakäytössä olleet tai siihen kehitetyt pistoolit ja revolverit sallitaan, esim. Parabellum kal 7,65X21.

Kaksitoimisella aseella iskuvasaran tulee olla alhaalla asetta kotelossa pidettäessä, mikäli aseessa on ns. decocker. Mikäli asetta voi kantaa turvallisesti ladattuna sekä viritettynä että vireestä päästettynä, saa ampuja itse valita kantotavan, kuitenkin tavan käytännöllisyys huomioon ottaen.


Sallitut muutokset aseeseen:

- Tähtäimien vaihto käytännöllisempiin tai tähtäimien uusiminen.

- Kahvalevyjen vaihto

- Kahvan parannukset, jotka ovat käytännöllisiä

- Laukaisun kevennys

- Toimintavarmuuden parantaminen

- Piipun vaihto

- Aseen pinnoitus


Erityisesti kiellettyjä ovat seuraavat muutokset:

- Kompensaattorit, suujarrut sekä piipun painot. Kuitenkin piipun ns. hybridireiät ovat sallittuja, jos aseen ulkomitat eivät muutu alkuperäisestä.
- Epäkäytännölliset lisäykset, kuten ylipitkät lippaat.


Kotelot

Koteloiden tulee olla palvelus- tai virkakäyttöön myytäviä ja soveltuvia. Kotelon sijainti on ampujan vapaasti valittavissa, mutta oltava koko kilpailun ajan samassa paikassa ja asennossa.


Patruunat

Luodin energia tulee olla 3 m päässä piipun suulta vähintään 400 Joulea.

Patruunoiden tulee olla palveluskäyttöön soveltuvia, eikä kilpailua varten valmistettuja patruunoita saa käyttää. Kilpailun järjestäjä tarvittaessa mittaa luodin nopeuden ja punnitsee luodin ennen kuin energia lasketaan. Palveluskäyttöön soveltuvia tehdasvalmisteisia patruunoita ei mitata, ne kelpaavat sellaisinaan.

Itseladatut, reikäpäiset tai panssaria läpäisevät luodit ja patruunat ovat sallittuja. Kuitenkin valojuova- tai panssariluotien käyttö voidaan kieltää ampumapaikkakohtaisesti, mikäli niiden käytöstä aiheutuisi vaaraa tai huomattavaa haittaa ratalaitteille tai metallisille tauluille.


Rastit eli ampumapaikat

Rastien tulee olla käytännöllisiä sekä realistisia. Kilpailijalta voidaan vaatia korkeintaan 12 laukauksen ampumista yhdellä rastilla, mutta hän saa käyttää suoritukseensa yhtä rastia kohden korkeintaan 30 patruunaa. Yleensä ampumaetäisyyksien tulee olla alle 12 metriä, mutta ylipitkiäkin etäisyyksiä on suotavaa käyttää mikäli mahdollista. Esimerkiksi yksi rasti kilpailussa voi korostaa pitkän matkan ammuntaa (tarvittaessa 150 m saakka).

Ampujan tulee käyttää suojaa, mikäli se on taktisesti järkevään ja sitä on tarjolla. Ampujan katsotaan käyttävän suojaa, jos vähintään puolet ampujasta on suojan peitossa (maalitauluilta katsoen). Ei-ammuttavia tauluja tulee käyttää kohtuudella ja realistisesti. Liikkeestä ampumista sekä liikkuvia maalitauluja saa ja on suositeltavaa käyttää.

Ammuntaa heikommalla kädellä ei saa vaatia kuutta metriä kauempaa maalitaulusta, eikä pääosumien ampumista yli 15 metrin matkoilta. Teräksisiä maalitauluja saa käyttää. Kuivaharjoittelu rastilla on kiellettyä, eikä rastin laukaus- tai taulumäärää kerrota etukäteen ellei toisin (poikkeuksellisesti) olosuhteiden pakosta jouduta tekemään.


Käskyt:

- Valmiiksi laita / Lataa ja varmista - Oletko valmis?
- Valmiina - Lopetitko?
- Koteloon


Maalitaulut

Practical- tai TPA-taulut:

A- ja Pääosumat: 5 pistettä C-osumat: 3 D-osumat: 1

Muut maalit: osuma katsotaan riittäväksi, ellei kyse ole kaatuvasta taulusta, jolloin taulun kaataminen katsotaan osumaksi.

Lisäksi voidaan käyttää muita käytännöllisiä tauluja. Kuitenkin niiden pisteytys on selvitettävä ampujalle ennen ammunnan aloittamista. Ei-ammuttavat taulut on selvitettävä ampujalle ennen ammunnan aloittamista, ellei taktinen syy toisin vaadi.


Pisteytys

Kokonaisaika lisättynä puuttuvista pisteistä tai osumista tulevat rangaistussekunnit = lopullinen tulos. Mitä lyhyempi aika, sitä parempi tulos. Mikäli pisteitä puuttuu lisätään sekunteja seuraavasti:


Vaadittavat osumat:

Joko yksi viiden (5) pisteen osuma tai yhteensä 6 pisteen arvoista osumia.

Mikäli jostakin taulusta puuttuu osuma (tai osumat): 5 sekunnin lisäys aikaan.

Mikäli laukausmäärä on rajoitettu, ylimääräisistä laukauksista annetaan kolmen sekunnin rangaistus laukausta kohden. Samoin mikäli ampuja menettelee taktisesti väärin (esim. ampuu kohteet väärässä järjestyksessä).

Osuma ei-ammuttavaan tauluun: 5 sekunnin lisäys aikaan osuttua ei-ammuttavaa-taulua kohden

Mikäli luoti osuu maalitauluun eri pisteytys alueiden rajalle, pisteet annetaan heikomman pistemäärän antavan alueen mukaan.

Ampumasuoritukselle voidaan asettaa maksimiaika, jossa ampujan tulee suoriutua ammunnasta. Mikäli näin ei tapahdu, tulee ampujalle tulokseksi kaksi kertaa muista ampujista huonoimman tulos, jos kyse on kilpailusta. Jos kilpailijan ase rikkoutuu tai muusta syystä hän ei saa tulosta rastilla, tulee hänen pisteiksi minimilaukausmäärä kerrottuna kolmella (sekunnilla).

Ampumapaikka olevat esteet katsotaan läpäisemättömiksi, jos kilpailija ei pysty ampumaan niiden läpi käyttämillään välineillä eikä toisin ole määrätty.


Kilpailun voittaja

Kilpailun voittaa se, jolla on yhteenlaskettuna (kaikki ampumapaikat) pienen kokonaisaika.

MPPRuutiset 15.01.2002

IDPA Suomeen ?


IDPA (International Defensive Pistol Association) -ammunta on jenkeissä kehitetty "puhdasoppinen" versio practicalista eli sitä mitä practical oli alkuaikoina. "Rapakon takana" sen suosio on kokoajan lisääntymässä ja sikäläisten asealan lehtien mukaan se on nopeinten (harrastajamäärältään) kasvava ampumalaji.

Suomessakin sille on todennäköisesti "tilausta", sillä mm. metsastys.netin keskustelusivuilla muutamat ovat jo kyselleet IDPA:n tulemista Suomeen sekä allekirjoittanut on saanut henkilökohtaisia yhteydenottoja koskien IDPAa.

IDPA (ampumalajina) tarjoaa vähemmän sotilaallisen lajin verrattuna SRA:aan eikä se ole läheskään yhtä varustepainotteista kuin practical. Lisätietoja löytyy mm. osoitteesta http://www.idpa.com . Aloituskynnys lienee matalampi verrattuna SRA:n tai practicaliin, mutta lajista toiseen siirtyminen olisi helpompaa kuin kokonaan uuden tyyppisen ammunnan aloittaminen(practical vs. UIT-ammunnat), joten ko. lajin tuominen Suomeen toisi myös uusia harrastajia practicaliin ja SRA:aan.

Suomeen lajin tulemisen esteenä TÄLLÄ HETKELLÄ ovat lähinnä ratatilanne sekä aktiivisten henkilöiden puute (kuten kaikessa yhdistystoiminnassa...). Mikäli löytyy riittävän iso porukka (vähintään 5 henkilöä), joka on todella kiinnostunut IDPA:sta, voidaan aloittaa yhdistyksen perustaminen. Alustavasti IDPA-ampumaseuraa ollaan perustamassa pääkaupunkiseudulle, mutta mikään ei estä muualla asuvia lajista kiinnostuneita liittymästä mahdollisesti perustettavaan seuraan tai perustamasta omaa IDPA-yhdistystä muualle Suomeen.

Pyydän IDPA:sta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse osoitteeseen idpa@surfeu.fi . Haluan tässä korostaa, ettei mahdollisesti perustettavalla IDPA-ammunta yhdistyksellä ole suoranaista tekemistä GOW:n tai ko. sivuilla esitettyjen mielipiteiden kanssa, vaan kyse on (harrastus)ammunnasta.

Lisätietoja löytyy osoitteesta http://members.surfeu.fi/idpa/

MPPVESAN METSÄSTYSSIVUJEN "UUSI ISÄNTÄ" ESITTÄYTYY

Paperityöt on nyt pitkälti hoidettu ja muu byrokratia menee omalla painollaan, joten on aika siis esittäytyä.

Vesan sivut säilyvät entisen kaltaisina so. vapaina erityisesti metsästyksen, aseiden ja niitä sivuavien aiheiden keskustelualueena. Asiallinen keskustelu, rekisteröityneenä tai ilman, on edelleenkin sallittua ja toivottavaa, tietenkin "netikettiä" kunnioittaen.

Tarkoitus on pitää sivut entisen oloisina jo senkin vuoksi, että kunnioitan Vesan henkistä tekijänoikeutta sivuihin.

JUSSI PELTOLA."Hiljainen suputin" - Ase Utran piekkarivaimennin

Suomessa pienoiskiväärien vaimentimet ovat yleistymässä, mutta todellisia hi-tech vaimentimia ei juurikaan ole ollut tarjoilla. Nyt (taas kerran) Ase Utra on kehittänyt sellaisen.


Omaperäinen rakenne...

Tämäkin Ase Utran vaimennin malli hyödyntää epäsymmetristä rakennetta, kuten Jet-Z -sarjan vaimentimet. Tosin rakenne on yksikertaisempi, ja siten halvempi valmistaa. Tarkka rakenne selviää parhaiten kuvista, joita tosin ei ole käytettävissä vielä tätä kirjoitettaessa. Huomion arvoista on, että vaimennin on purettavissa, joten puhdistus onnistuu.


Kokeilut

Vaimennintesteissä tavoitteena on yleensä vaimennustehon tutkiminen sekä vaimentimen vaikutukset aseen osuntaan ja lähtönopeuksiin. Niin tässäkin, mutta lisäksi kiinnitin erityistä huomiota aseiden toimivuuteen.

Testiaseina olivat Ruger 11/22 ja Browning Buckmark. Vaikka em. aseet ovat melko yleisiä, ne eivät ole tehdaskuntoisina kovinkaan soveltuvia "hiljaiseen ammuntaan". Luistin/lukon paino on ylenmääräinen, koska ne on mitoitettu high velocity -patruunoiden ampumista varten. Jenkeissähän em. patruunatyyppi on suosituin piekkarin patruunoista, koska vaimenninta vaimentimia eri juurikaan käytetä johtuen niihin kohdistuvasta verotuksesta. Vaimenninta ostaessa täytyy maksaa 200 $ veroa, koska eräs (nykyajan jenkkiaseharrastajan näkökulmasta) "ei-toivottu henkilö" sai aikaiseksi vuonna 1934 VEROlain. Ko. laki oli osa (USA:n) valtion talouden elvyttämispakettia laman jälkeen, ja oli tarkoitettu määräaikaiseksi. Kuitenkin laki "unohdettiin" kumota kun lama loppui...

Takaisin asetekniikkaan... Rugerin lukkoa piti keventää ja Browningista ottaa bufferi pois, jotta ne toimivat myös subsoniceilla. Lisää aseisiin tehdyistä muutoksista jäljempänä.


Hyssss...

Alustavissa mittauksissa AU:n vaimentimen vaimennusteho on osoittautunut pari desibeliä Sakon vaimeninta hiljaisemmaksi, jonka teho oli vuonna 1999 suuressa vaimennintestissä 23-27 dB. Tarkempia tietoja tulossa.


Kasoja

3x3 lauk kasat 50 metrille Lapua Masterilla oli erinomainen (ottaen huomioon aseen laadun ja "luonteen"), ka.12,3 mm k-k. Huomioitavaa on, että em. kasat on ammuttu bipodia sekä lisäksi hiekkasäkkiä perän alla käyttäen hitaassa tahdissa tyynessä säässä, joten ne edustavat aseen mekaanista käyntiä. Käytännössä (pa-piekkarille tyypillisempään ampumatahtiin) kasat ovat parin sentin luokkaa.

Halpispaukkana kokeiltua Std. Clubia ei voi kehua käynnin suhteen Rugerissa. Hajonta oli hehtaariluokkaa, useimmat kasat 40-70 mm! Tästäkin huomaa, että aseet ovat aina yksilöitä, joiden käynti riippuu patruunasta.

Tarkkuutta Browningilla en varsinaisesti kokeillut, johtuen pistoolin tavanomaisista käyttöetäisyyksistä.


Nopeudet

Ratatilanteesta johtuen Rugerilla ei päästy mittaamaan nopeuksia, joten tyytyminen oli pistoolista mitattuihin. Kuitenkin tällöinkin tulee esille (mahdollinen) vaimentimen aiheuttama nopeuden muutos. Siis:

Ase: Browning Buckmark (106 mm:n piipulla) Patruuna: CCI Standard Lämpötila: -2 C Mittari: Chrony Mittausetäisyys: 5 m Nopeudet (5 laukauksen) keskiarvo nopeuksia:

AU:n vaimennin kanssa: 248,2 m/s

BR-Tuotteen vaimennin kanssa: 255,9 m/s

Ilman vaimenninta: 253,8 m/s

Vaikka eroja saatiin aikaan, oli nopeuksien kokonaishajonta paljon suurempi kuin erot. Huomattavampaa oli erot aseen toimivuudessa. Mikäli bufferi on paikallaan, syntyi häiriöitä ilman vaimenninta ammuttaessa, muutaman kerran luisti ei käynnytkään riittävän takana syöttääkseen uutta patruunaa lippaasta piippuun.Vaimentimien kanssa toimi moitteetta. Eli tämäkin todistaa, että vaimennin parantaa toimintavarmuutta pitkäkestoisemman paineen johdosta massasulkuisissa aseissa.

Ilman bufferia toiminta oli moitteetonta ilman vaimmennintakin. Browningin käyttöohje tosin kieltää ampumasta yhtään laukausta ilman bufferia, mutta varoitus on syytä ottaa todesta vain high velocitypatruunoita ammuttaessa.

Vaimennin osoittautui odotusten mukaiseksi; hiljaiseksi ja toimivaksi. Vaimentimia voi kysellä Ase Utrasta.

Rahkeentie 6 80100, Joensuu. Puh 013 227234, e-mail: ase.utra@co.inet.fi


MPP 1612MMI"Jenkkilaatu" = massatuotantolaatu

10/22 ei kannata ostaa ellei ole valmis tekemään/teettättämään muutoksia siihen. Laukaisu on jenkkien "tuotevastuumallia" eli suorastaa karmea. Sen saa vähinkäänkin kohtalaiseksi hiomalla ja kiilottamalla kitkapinnat laukaisukoneistosta. Ko. toimenpide vaatii pari tuntia purkamisineen ja kasaamisineen. Jos haluaa tehdä hiomisen viimeisen päälle, niin aikaa kannattaa varata enemmän, mutta kahdessa tunnissa siitä saa riittävän hyvän.

Liipaisimen jälkiveto on toinen (käytännön) tarkkuutta lisäävä tekijä. Rugerissa sen psytyy rajoittamaan kotikonsteilla. Liipaisinkaaren takaosaan porataan 2,5 mm läpimittainen reikä, johon tehdään M3X0,5 kierre. Tähän kierteeseen laitetaan tavallinen ruuvi, joka kierretään niin syvällä kunnes ase juuri ja juuri laukeaa liipaisinta painettaessa. Tämän jälkeen ruuvi poistetaan ja kierteisiin laitetaan epoksiliimaa tai ruuvilukitetta. ruuvi kierretään takaisin aiempaan kohtaan ja varmuuden vuoksi (= toimintavarmuuden takaamiseksi kenttäoloissa) ruuvia kierretään neljännes kierros ulospäin.

Kaikkien Rugerien piiput ovat vain "aihioita", viimeistely puuttuu. Ampukolvaus tai käsin kolvaus parantaa käyntiä jonkin verran mutta ennen kaikkea estää (lähes)kokonaan piipun lyijyttymisen tavallisia patruunoita käytettäessä.

MPP

1612MMIHöpinää aseiden käyttöohjeista

Normaalisti en kirjoittaisi aseenkäyttöohjeesta mitään, mutta nyt täytynee jotain kirjoitaa. Nimittäin Rugerin suomennettukin käyttöohje on todella hauskaa luettavaa, puhumattakaan englanin kielisestä. Englanninkielinen käyttö ohje on 40 sivuinen, joista noin 35 sivua on turhia varoituksia, mm. "älä kiipeä puuhun aseen kanssa". Tärkeimmät asiat jätetään silti kertomatta, kuten rihlannousu.

No suomalaisissa ohjeissa ei ole niin paljoa varoituksia, mutta silti liikaa. käyttöohjeessa kieletään räjähtävien luotien, .22 short- ja .22 Long patruunoiden sekä haulipatruunoiden käyttö(huom. se mikä kielletään, alkaa kiinostaa!). Ko. varoitukset voikin jättää omaan luokkaansa.

Käyttöohje käskee myös varmistamaan aseen laukausten välillä. Huonoksi se tulinopeus jäisi, jos ohjetta noudattaisi. Ohjeessa myös kielletään lippaan purkaminen. Toki sitä piti kokeilla, kun oikein varta vasten kielletään. No, onnistuihan se purkaminen ja kasaaminenkin. Tosin purkamiseen tarvittavaa kuusiokoloavainta ei löytynyt valmiina. tämä taas on niitä tehtaiden kiusoja, että saavat rahastaa uudesta lippaasta(ajanmittaan lipas likaantuu, ja jos sitä ei voi purkaa puhdistamista varten, niin se alkaa tuottaa syöttöhäiriöitä. Useimmat aseen omistajat, ainakin jenkeissä, ratkaisevat ko. ongelman ostamalla uuden lippaan). Koska sopivaa kuusiokoloavainta ei lyötynyt valmiina, niin tein sen itse. Otin hieman liian suurenkkavaimen ja aloin viilata, välillä mittailen. Tehtaan tekeämä kiusa jäi puolen tunnin mittaiseksi.

Sako 75 -sarjan luodikoiden käyttöohjeet ovat myöskin osittain hauskaa luettavaa. Tässä muutamia poimintoja niistä (suomenkielisestä osuudesta): "käytä asehuoltoon vain ensiluokkaista SAKO-aseöljyä", "käytä ainoastaan korkealaatuisia, tehdasladattuja patruunoita". Muilta osin käyttöohje ko. Sako-kiväärien kohdalta on melko hyvä, siinä jopa ilmoitetaan aseen rihlannousu

Ainut tähän mennessä vastaan tullut ase, jonka käyttöohjeet ovat kunnolliset, on Sako M92 S. Sen käyttöohjeissa kerrotaan kaikki tarpeellinen, eikä niissä ole juurikaan turhia varoituksia. Eikä se käyttöohje ole mikään paksu kirjanen, vaan muutaman sivun mittainen....

MPP

1412MMILisää Ruutisia >>

Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus. Innoplaza.net Inventions >>


gunwlogo.GIF (2155 bytes)Osa 14 >>   Osa 13 >>   Osa 12 >>  Osa 11 >>  Osa 10 >>  Osa 9 >>  Osa 8 >>  Osa 7 >>  Osa 6 >>  Osa 5 >>   Osa 4 >>  Osa 3 >>   Osa 2 >>   Osa 1 >>   Gunwritersin etusivulle  guns.connect.fi  Linkkisivulle 

Gunwritersin uusimmat Ruutiset: http://guns.connect.fi/gow/ruutiset.html