<< Gunwriters      gunwlogo.GIF (2155 bytes)   Linkkisivu >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.

Tekniikkaa ja historiaa, osa 9.

15.10.2001:

TÄYTEIS-AIHEISIA ARKISTOLÖYDÖKSIÄ

TREASURES FROM ARCHIVES - SHOTGUN BULLETS AND SLUGS


(Captives also in English)

Muistuipa mieleeni "kesälomaa työn merkeissä lusiessani" taannoinen lupaus lievästi alikaliiperisen, alkuperältään epämääräisen, teräksestä sorvatun haulikon täyteisammuksen mittapiirroksen julkaisemisesta. Kun huomattava määrä "ASE & ERÄ"-lehdelle tehtyä, enimmäkseen julkaisematta jäänyttä teksti- ja kuvamateriaalia oli äskettäin "kotiutunut", ryhdyin etsiskelemään kyseisen "PMDK"-ammuksen työpiirustuksia. Löytyivät, kuten myös muutama muukin piirros-arkki ja valokopio entisten aikojen täyteisluoti-konstruktioista.

Osa kuvateksteistä oli alkuaankin kaksikielisiä, myös in English. En muista, olisiko vuonna 1994 ollut jotain puhetta A & E:n 10-vuotisnumeron muutamien juttujen julkaisemisesta varustettuina "English Summary"-tiivistelmillä, vai mikä lienee ollut kaksikielisyyden motiivina. PMDK-ammuksen mittapiirros on päivätty jo vuonna 1992, joten ainakin se on tarkoitettu pelkästään kansainväliseen jakeluun valokopioina, mutta se julkaistiin myös Suomessa erään kymenlaaksolaisen ampumaseuran kustantamassa "MANTTELI"-lehdessä, jota ilmestyi pari-kolme vihkoa 1990-luvun alkupuoliskolla. Sitten lehti hiipui pois, ennen kuin sen olemassaolo ehti tulla tunnetuksi maanlaajuisesti, jolloin varsinaista tilauslevikkiäkin olisi alkanut karttua: Yleisestihän valitettiin "tietotyhjiön" olemassaoloa...


PMDK-täyteisammus.

Teräksisen tai messinkisen alikaliiperisen täyteisluodin nimilyhenne voidaan lausua muodossa "PEMDEKA". Nimi tulee venäjänkielisistä sanoista "Pulja Metallitsheskaja Dvjenadzat Kalibr", eli proosallisesti "Kaksitoista-kaliiperinen Metalliluoti". Sana "metalli" tarkoittaa näissä yhteyksissä kaikkia lyijyseoksia kovempia/kevyempiä metalleja. "Värimetalleille", kuten kuparille, on olemassa oma nimityksensä, joten kyseeseen tulevat lähinnä rautaseokset.

Räävelistä (Tallinn) Eestin (Viro) vapautumisen aikoihin satunnaisen matkailijan tuomisina tutkittavikseni kulkeutuneista luodeista tehdyn, kymmenen luodin keskiarvomittojen mukaan laaditun työpiirustuksen merkinnät "B" tarkoittavat perusmittoja ja kirjain "R" ohjeellisia mittoja, kuten SAAMI/ ANSI- standardilehdillä esimerkiksi aseiden patruunapesien mittapiirustuksissa. (B = Basic dimension, R = Reference dimension).

Piirustuksen muutkin tekstit ovat englanninkielisiä, koska Suomen aselehdistö oli huhtikuun 1992 lopulla tiiviisti "suljettu" tietynsisältöiseltä/ tiettyjen kirjoittajien tuottamalta teksti- ja kuva-aineistolta. Piirroksen "marginaalitekstit" on pakko jättää pois netti-versiosta, varsinaisen kuvan saamiseksi riittävän suurikokoiseksi pienenläntien numeroiden ja kirjainten, sekä ohuiden mittaviivojen erottuvuuden varmistamiseksi. Poistetut tekstit julkaisemme tämän lukukappaleen loppupuolella, kuvan jälkeen.

Piirroksen kopioita lähettelin postitse intomielisille askartelijoille kautta maailman, kunnes ne loppuivat, ja jäljellä oli enää alkuperäinen "master drawing"; sekin tyhjän panttina ASE & ERÄ:n toimituksen hyllyllä, ja sittemmin vuosikaudet tallella inhimillisempään työ-ympäristöön pelastautuneen toimitussihteeri G. PETTERSSONin huostassa. (Suurkiitos vielä kerran Gunnarille aineiston tallessapidosta! Toimitukseen jääneenä se olisi todennäköisesti päätynyt paperinkeräykseen tai takkavalkean sytykkeiksi, ja kotonani hukkunut metrinpaksuisen A4-pinon alle).

PMDK-ammus saattoi olla kehitelty neuvosto-miehityksen aikakauden loppuvuosina Baltiassa, vaikka luotipussissa ollut latausohje-lehtinen onkin venäjänkielinen. Yksityisyritteliäisyys taapersi jo "Glasnost-kaudella" ensimmäisiä horjuvia askelia lapsenkengissään ainakin Eestissä. Vaikuttaa siltä, että luodin suunnittelijalla on ollut taustanaan jonkinasteinen perehtyneisyys joko ballistiikkaan, tahi lentokoneiden yliääni-aerodynamiikkaan. Lyijysulfiidi-pitoisesta lyhytlastuisesta sorviteräksestä tai lyijypitoisesta sorvimessingistä (MS 358) valmistettuna painaa mittojen mukainen luoti 32 grammaa, eli 1 1/8 unssia, mikä on kenties yleisin haulilatinkien painoluokka 12 kaliiperin/ 70 mm metsästyspatruunoissa.

Luoteja ammutaan 12 kaliiperin metsästyshaulikolla, jonka suusupistuksen läpimitta on vähintään 17.50 mm (= "Siljnyij Tsok" = Full Choke = täyssuppea, venäläisten 12-kaliiperisten haulikoiden valmistus-standardien mukaan. Täyssuppean piipunsuun läpimitan ehdoton minimi oli/lienee yhä 17.52 mm). Löytyy toki tiukempiakin supistuksia, mutta ne kuuluvat omaan kategoriaansa "Otsjen Siljnyij Tsok". Piipunsuun läpimitta voi olla jopa 1.40 - 1.45 mm:n verran pienempi kuin on varsinaisen piipunputken porausmitta = 12-kaliiperisessa haulikossa 18.50 mm (+ 0.20 mm). "Pemdeka" ammutaan siis alikaliberiluotina. Sabottina eli hivakkana toimii muovinen haulikuppi(välitulppa), johon 16.5 mm:n läpimittainen ammus mahtuu mukavasti. Pituuskin on sopiva 12/ 70 mm patruunaan, kantaleima "AZOT" tai "RECORD".

Patruunat ladataan 32-grammaisten lintuhauli-latinkien resepteillä. (HUOM! Lyijyhauli-reseptuurilla!). Yleisin latauskeino lienee kuitenkin tehdaspatruunan hylsynsuun avaaminen, haulien karistaminen pois, luodin asettaminen sen tilalle ja hylsynsuun ummistaminen uudelleen. Ammuksen nopeus on sama kuin 32-grammaisen haulipanoksenkin (ellei hylsynsuu vahingoitu "stuukkausta" avattaessa ja sitä ummistettaessa kovin risaiseksi tai löysäksi, jolloin laukaisupaine alenee ja luotinopeus pienentyy hiukan). Lähtönopeus voi olla jopa yli 400 m/s. PMDK:n lento on hiukkasen keinuvaa, mutta läpäisyä löytyy riittämiin mitä moninaisimpiin tarkoituksiin ainakin "haulikkohollille", 35 - 40 metrin etäisyyteen.

Ent. Neuvostoliitossa ja sen miehittämissä maissa kehiteltiin ja käytettiin haulikon täyteisluoteja kaikenlaisen suurriistan ja kookkaimpien suurpetojen - etenkin karhujen - pyydyksiksi. Sudet ammuttiin pääsääntöisesti susihauleilla - ellei sitten lentokoneista tai helikoptereista Kalashnikoveilla tahi konekivääreillä, milloin populaatiot paisuivat sietämättömän suuriksi, ja jouduttiin kutsumaan ilmavoimat apuun. (Moinen touhu voisi järkyttää Suomen pääkaupunki-seudun viherpipertäjät hyppimään seinille. Ehkäpä ne hyppivät Neuvosto-maassakin, mutta seinät ja lattia olivat pehmustettuja Suljetun Osaston "raivojen selleissä": Luonto-aktivistithan oli sijoitettu NL:ssa asianmukaisiin laitoksiin - siis hourujenhoitoloihin, ja jatkettu kenenkään häiritsemättä maan muuttamista jättiläismäiseksi kaatopaikaksi tai lantalaksi).

16.5 mm läpimittaisilla teräsluodeilla saavutetaan paras osumatarkkuus täyssupistetuista aseista, ladattuina asianmukaisilla haulikupeilla varustettuihin patruunoihin. Ohjelehtisessä käytetään termin "ladattu patruuna" tilalla sanontaa "Snarjazhjonnyij patron" = "Luoditettu patruuna". Varsinaisia ruudin annostusohjeita ei ole, joten kriittisin latausvaihe lienee jätetty useimmiten lataamoiden huoleksi, eli luoditettu enimmäkseen hauleista tyhjennettyjä "tehtaanpatruunoita". Välitulppa-kolonnan kokoamisohjeet on ilmeisesti tarkoitettu edistyneempiä tai mustaruutia yhä käyttäneitä kotilataajia varten.

Haulikonpatruunoiden kotilataus irtokomponenteista alkaen oli yleinen harrastus neuvostovaltioissa: Latausohjeita oli viljalti saatavina, eikä komponenttien valikoima ollut läheskään niin suuri (= kohtalokkaiden virhevalintojen riskiä aiheuttava) kuin länsimaissa. Savutonta haulikkoruutia oli myynnissä vain yksi laji, "SOKOL Poroha", mutta tottumattomille latureille suositeltiin mustaa ruutia: Tuttu on turvallisinta! Itsekin olen onnistunut haulikonpatruunoiden latauskokeiluissani VAIN mustaa ruutia käyttäen. Ei tarvita hintavaa erikoisvälineistöä, ja komponentit voivat olla sekalaisia: Iki-kestävät hylsyt messinkiä, välitulpat sanomalehtipaperia, ERI-KEEPERillä paikalleen liimatut etulaput stanssattuja maitotölkin pahvista; jne...

PMDK:n mallisia luoteja oli kokeiltu ampumaseura BBC:n kasa-ammuntakilpailuissa haulikon täyteisluoti-sarjassa (100 metriin) jo 1990-luvun alkupuolella, mutta menestys oli huononlainen. Ampumaetäisyys oli ehdottomasti liian pitkä "metalliluodeille", ja aseet enimmäkseen sylinteriporattuja, kun taas piirustuksen mukaan mitoitettu "Pemdeka" on tarkoitettu FULL CHOKE- supistettuihin aseisiin. 70 mm:n pituisten patruunoiden ammunta 76 mm:n pesästä ei myöskään tuota tyydyttävää tarkkuutta, jos täyteisammus on täysin laajenemiskyvytön rauta-murkula.


Vinkkejä sorvinpyörittäjille

Aseyksilö-kohtaiset ammukset mm. sylinteriporattuihin Skeet- tai taisteluhaulikoihin tulee mitoittaa vähentämällä aseen piipunreiän ahtaimman kohdan läpimitasta 2 x haulikupin seinämän paksuus, joka on yleensä 0.5 mm lyijyhauleille tarkoitetussa hivakassa. (Korvikehauli-hivakoissa voivat seinämät olla paksummat ja kuppi on liian syvä 23.5 mm:n pituiselle PMDK:lle).

Jos siis piipunreiän pienin läpimitta on 18.40 mm, ja haulikupissa on 0.5 mm:n paksuiset seinämät, sorvataan luodit lähes millimetrin verran kuvanmukaisia "Pulja Metallitsheskaja Dvjenadzat Kalibr"- täyteisiä paksummiksi, 17.40 mm:n läpimittaan, kärjestään ja kannastaan. "Ampiaisvyötärön" mitoitusta (= aste-kulmia) ei muuteta, joten hivakan seinämiin nojaavat liereät "johtorenkaat" kapenevat hieman. Tästä ei koidu nähdäkseni haittaa. Ammus voi työntyä hivakkaan tiukkasovitteisesti, mutta sekään tuskin haittaa pahemmin. Haulikuppien materiaalihan on yleensä venyväistä polyeteeni-muovia: Ilmanvastus kyllä riipii piippukitkan pehmittämän hivakan irti luodista sen tultua väliballistisen alueen etupuolelle, koska tulpissa on yleensä myös "jarru-laskuvarjona" toimiva joustinrakenne peräpäässään.

Ennen joukkotuotannon alkamista on suositeltavaa sorvata maksimi-läpimittainen, 23.5 mm:n pituinen sylinterimäinen "malliluoti", ja kokeilla sen mahtuvuutta haulikuppiin, ynnä varmistua siitä, että kuppiin ahdettu ammus mahtuu hylsyyn, sekä siitäkin, että luoditettu hylsy mahtuu vastuksettomasti aseen patruunapesään. Asekohtaisesti sylinteripiippuun mitoitettujen luotien ampuminen supistetummalla aseella on tietenkin yhtä "kategoorisesti" (= ehdottoman jyrkästi) kiellettyä kuin normaalin PMDK:n "lasettaminen" ylisuppean piipun läpi. (Tämä vaara väijyy tosin lähinnä vain Venäjällä, missä käytetään lähes uskomattoman ahtaita "Otsjen Siljnyij Tsok" -supistuksia. Tokkopa Suomessa kukaan ryhtyy urheilemaan, äkkikuolemaa uhmaten, ampumalla ylimittaisia PMDK-ammuksia esimerkiksi täyspitkällä läppälukko-Husqvarnalla?!).

Erikoistarkoituksiin käytettävät ammukset voidaan pintahiilettää ja -karkaista "panssariluodeiksi". Ammukset voidaan sorvata myöskin messingistä, johon saadaan siistimpi pinta kuin sorviteräksisiin luoteihin. Jos aikomuksena on valmistaa luoteja paljoudessa, eli myytäviksi asti, kannattaa "ampiaisvyötärön" sorvaamista varten hioa tai teettää MUOTOTERÄ. Täysin sovelias luotien tuotantoväline on vanhanmallinen "putkimakasiinista" tankoa syöttävä automaattisorvi, jos sillä voi työstää 18 mm:n paksuista aines-kankea; "automaattiterästä" tai sorvimessinkiä.


Kikkoja kotilatureille.

Täystehoisten, tyrnävien Magnum-latinkien KOTIlataajan kannattaa kenties kokeilla PMDK:n ampumista kevyempi pää edellä. Esimerkiksi lähes vastaavanmuotoinen täyskaliiperinen ranskalainen BALLE BLONDEAU on "peräpainoinen". Se lentää varsin vakaasti, niin kauan kuin sen nopeus on yliääninen, eli järkevän haulikkohollin (35 - 40 metrin) etäisyyteen asti. TEHDASladattujen 12-kaliiperisten Magnum-patruunoiden luoditus 32-grammaisilla ammuksilla EI ONNISTU pelkällä ammustyypin vaihdoksella: Niiden ruuti on liian hidaspaloista kevyehkön luodin saatteeksi. Edellämainittu koskee myös 12/70 mm "Mini-Magnumeita", jotka olivat ainakin takavuosina suoranainen kirous lehtien asetoimittajille: Joka toinen lukijoilta tullut kysymys kuului: "Kestääkö xxxxx-merkkinen haulikko ammuntaa Mini-Magnumeilla?".

Ammuspainoa voidaan yrittää lisätä lähelle alkuperäistä ns. "lastauksella" tai "haulipetauksella", eli annostelemalla PMDK-ammuksen ylle tai sen alle pienikokoisia lyijyhauleja. Tarkoitukseen sopivia ovat 2 mm:n (No. 9) Skeet-haulit luodin yläpuolelle, ja niitäkin parempia "millin tuhkahaulit", jotka voidaan kauhoa tasaiseksi kerrokseksi haulikupin pohjalle ennen luodin asettamista hylsyyn. Nämä ovat kuitenkin hätäkeinoja, joiden toimivuutta ei ole päästy milloinkaan testaamaan käytännössä. Tulkoot silti mainituiksi.

hipmdk12.gif (7350 bytes)

P.M.D.K. SABOT SLUG FOR FULL-CHOKED 12 GAUGE SHOTGUNS

Presumably designed and made in Soviet-Esthonia. Bought from Reval (Tallinn) in late 1980s. Nominal diameter 16.5 mm. Nominal weight 32 grams (1- 1/8 oz.). Design of Research - Production Cooperative KOOPERATIV I KOMPANIJA. Presumably Esthonian.

MATERIAL: Free-cut steel, alloyed with lead sulphide. Case-hardenable for enhanced penetration on light armor plates or car engines, radiators, doors, trunks and windshields.

Dimensioned drawing by P.T.KEKKONEN in 26th April 1992. B = Basic dimension. R = Reference dimension.

This lathe-turned steel slug was designed for shooting from 12 gauge shotgun using normal polyethene shot container or shot-cup as a bore-protector sabot. Loading data is similar to standard 12 kal. 70 mm/ 12 ga. 2- 3/4" shotshell with 32 grams/ 1- 1/8 oz. shot load. Also, it is possible to remove shots from a factory-loaded shotshell and substitute them with PMDK. SPECIAL NOTE: Shooting these 16.5 mm slugs from a gun with muzzle diameter less than 17.50 mm (.689") is dangerous, especially if wall thickess of a shot container is more than ½ millimeter!

For the guns with less than full-choked muzzle or cylinder-bore Skeet, Riot or Military shotguns is advisable to make the projectiles somewhat bigger in diameter to assure a good shooting accuracy. A rule of thumb is to turn these bullets 1.0 millimeter smaller in diameter than is the smallest diameter of a shotgun bore. (Usual polyethene shot-cups have a side wall thickness 0.5 millimeter). Make first one sample bullet, a metal cylinder with length 23.5 millimeters. Try, whether this "gauge cylinder" fits to the shot container. Then try, whether this "saboted" gauge cylinder fits into the shotshell case easily - with no more resistance than the similar container offers when charged with 32 grams of bird-shot pellets.

Excessively tight-fitting saboted projectile may cause expansion of a shell to the diameter which prevents normal chambering of shell. Also try, whether you may push the saboted projectile through a bore with a rod - without a jackhammer. If you note any difficulty, turn another "gauge cylinder" to slightly less diameter than was the first one, and repeat the trials. You may produce precisely fitting EXCLUSIVE projectiles to YOUR shotgun with this way, by use of a "gauge cylinder's" diameter as a maximum diameter of wasp-waisted PMDK projectiles. If you'll produce these bullets for shooting from some other guns, there must be some allowance for the different diameters of bores, chokes and chambers, along with the variable wall thickness of shells and shot-cups.

Abbreviation PMDK is derived from Russian words "Pulya, Metallicheskaya, Dvyenadzat Kalibr"; i.e. "Bullet, Metallic, Twelve Gauge". Word "metal" means in Russian ANY metal harder than lead or rather soft lead alloy, when used as a material of shotgun slugs. It is possible and sometimes profitable to produce PMDK projectiles from free-cut brass bars: Lathe-turning bits are considerably more long-lasting and the surfaces of brass bullets shall become less tool-marked than those of steel projectiles.
Alla valokopio jotenkin säälittävän näköisestä vahas-kopioidusta lehtisestä, jollainen löytyi hieman ennen 1990-luvun vaihdetta Räävelissä ostetusta irtoluoti-pussista, sorvin leikkuuneste-emulsion tahrimana. Venäjänkielinen teksti kuuluu suomennettuna seuraavasti:

Metallinen Luoti läpimitaltaan 16,5 -o.I MM, pituus 23,5 -o.4 MM, paino 32 g. Tarkoitettu ammuttavaksi polyetyleeni-säiliössä sileäreikäisestä metsästyspyssystä kaliiperi I2, suusupistus I,0MM. Ampuminen sileäreikäisestä metsästyspyssystä suusupistukselta enemmän kuin I,0 MM KATEGOORISESTI KIELLETTYÄ.

I. Luoditettu patruuna 2. Luoti 3. Polyetyleeninen säiliö eli kupponen I2 kaliiperia 4. Pahvinen kiekko 5. Puukuituinen tulppa tai tiiviistä huovasta leikattu etulatinki 6. Polyetyleeninen tiivistekiekko I2 kaliiperia 7. Ruuti.

Tutkimus- ja tuotanto-yhteisyritys "Kooperativ i Kompanija"

I0 kappaletta    Hinta 6 rupl.

hi12slug.gif (8962 bytes)

A facsimile copy of hectographed leaflet, issued to purchaser of "Co-operative & Company" projectiles. Leaflets were enclosed to the plastic bags containing ten bullets and badly blotted by cooling emulsion or oil of a lathe. Russian text translated:

"Metallic Bullet diameter I6,5 -o.I MM, length 23,5 -o.4 MM, weight 32 g. Intented for shooting in polyethylene container from smoothbore hunting piece I2 gauge with a muzzle constriction I,0 MM. Shooting from smoothbore hunting piece having a muzzle choke more than I,0 MM is CATEGORICALLY BANNED.

I. Bulleted cartridge 2. Bullet 3. Polyethylene container or cup I2 gauge 4. Cardboard disc 5. Wood-pulp wad or wadding cut from dense felt 6. Polyethylene obturator I2 gauge 7. Powder.

Research and production co-operative 'Kooperativ i Kompaniya'.

I0 pieces    Price 6 roubl."

SUOMESSA ENNEN-WANHAAN KÄYTETYITÄ HAULIKON HIRWI-LADINGEITA

Lyijystä tai jopa "laakeri-Babbitsista" valettiin 9 - 14 mm:n läpimittainen kuula esivanhempien hirvi-väljän tai karhupyssyn luotimuottiin, taikka se muotoiltiin muilla keinoilla. Teräksisen laakerinkuulankaan käyttö turvallisessa määrin alimittaisena ammuksena ei ollut - eikä ole vieläkään - outoa tai kokeilematonta. Haulikon hirvikuula-patruunat ladattiin yleensä normaaleilla huopaisilla metsästyspatruunoiden välitulpilla, mutta mustaa ruutia mitattiin tavallista reilummin; olihan kuula haulipanosta kevyempi. Se voitiin keskittää hylsyyn välitulpan päälle asetetulla pahvikiekolla, jonka keskellä oli pienehkö reikä. (Patruuna vasemmalla). Keskitys reikäkiekolla oli tarpeen vain lataamisen viime vaiheessa, kun kuulan ympärystila hylsyssä kaadettiin täyteen sulatettua talia, mehiläisvahaa, niiden seosta, kynttilän tähteitä, tms. jähmettyvää mutta piippuvaiheessa sulavaa materiaalia ammusta ympäröiväksi tulpaksi.

Kuulan keskitysrengas, eli konsentraattori, saattoi olla myös vanhan huopatossun varresta leikattu ja jollain liukasteella kyllästetty nauha. (Patruuna oikealla). Kuvassa on lisäksi taiteellinen näkemys huopaliuskalla patruunaan/piipunputkeen keskitetyn kuulan lähdöstä lentoradalleen.

Tällaiset Perinteistä Suomalaista (KANSANomaista) Metsästyskulttuuria esittelevät kuvalliset esitykset joutuivat julkaisukieltoon painetuissa joukkoviestimissä, joskus 1990-luvun vaihteessa. Kielto ei koske kuitenkaan netti-viestintää, joka oli tuntematon ilmiö silloin, kun sensuuria tiukennettiin.

hi12slug.jpg (15144 bytes)


"UKKO-WAARIN HIRWILATINGIT" (Finland).
"MOOSE LOADS OF GREAT-GRANDFATHER"


Concentrator & spherical bullet loads, used for moose poaching before 1932 and even for licensed hunting in early 1930s after gradual revoke of full protection. (Moose was almost exterminated species in Finland during several decades. Slow recovery of moose population started since Finnish Independence War 1918. Limited legal moose hunting was again allowed since 1932). Spherical sub-caliber bullets for shotguns were usually cast from almost pure lead, but hard "Babbitt's Bearing Alloy" or type metal projectiles weren't uncommon. Or even the hardened steel bearing balls, if available in size about 1.0 millimeter less than diameter of choked shotgun muzzle. Ball-bearings (steel spheres) were the most accurate sub-caliber shotgun projectiles at short ranges, but they lost their velocity sooner than lead alloy or lead bullets.

Greatly bigger than usual charges of blackpowder (compared with the shot charges) gave respectful muzzle velocity. Over-powder felt wadding was similar to that in use for shotshell handloadind. A thick cardboard disc with a tiny central hole was sometimes needed to keep the ball stationary until the melted concentrator material - tallow or beeswax, mixture of them, or the candle stearine poured around the spherical projectile - was solidified. (See cartridge on left). Presumably more usual was a lube-impregnated felt concentrator like one in the shell right on the drawing. Below that is an artistic view of a ball, felt ribbon and a wad emerging from the muzzle of a side-by-side shotgun.

Since 1990 are these educative drawings describing the old methods of hunting categorically banned on the printed Finnish arms and hunting books or periodical magazines due to "New Rules of the Pertinent Journalism". (Read: The strained censorship!). Still today GOW is the only Finnish media able to publish information on "History of Finnish Hunting & Poaching Culture".

NÄIN NAAPURISSA

1980-luvun vaihteen Neuvosto-Venäjällä ja miehitetyissä maissa, mm. Karjalan Autonoomisessa Tasavallassa, oli haulikko ainoa harrastemetsästäjille sallittu aselaji. Patruunoiden kotilataus oli yleinen harrastus ja monet "wanhat konstitkin" olivat arkipäiväisiä, koottaessa latinkeja hirvijahtiin tai karhunkaatoon. Oheiset piirrokset on julkaistu metsästäjän aseoppaassa vuonna 1978, mutta täydennettyjä painoksia on julkaistu Vapaan Venäjän aikakaudellakin. Siirtymä rihla-aseiden käyttöön suurriistan pyynnissä vaatii aikaa useamman vuosikymmenen verran, ja vasta ensimmäinen niistä on tullut täyteen.

Kuvat vasemmalta oikealle: Palloluodilla ladattuja hieman alikaliiperisia patruunoita. Kuulan "konsentraattorina" vasemmalla pahvinen (nykyään polyeteeni-muovinen") haulikuppi, keskellä rullalle kääritty sanomalehtipaperi-nauha; kolme kierrosta "PRAVDAa" ja oikealla kuulan ympärille valettu vahatulppa. Vasemmanpuolisissa patruunoissa on kovasta kartongista stanssattu kuulan tukirengas ehkäisemässä kuulan irtoaminen hylsystä kaksipiippuisen aseen ensimmäisen laukauksen rekyylin kiskaisemana. Vaha-konsentraattoria käytettäessä ei kuulan irtoamistaipumusta ilmeisesti ollut, tai patruunoita ammuttiin vain yksipiippuisilla haulikoilla.

Oikealla kaksi täyteisluotipatruunaa; luodit mallia "STENDEBACH IDEAL" (putkiluoti sisäpuolisilla "ilmarihloilla") ja oikeanpuoleisin "BRENNEKE", eli "JAKAN" (liettualainen lisenssikopio Brennekestä. Tuotanto aloitettiin jo 1910-luvulla, ja se jatkunee yhä. Perheyritys JAKANAS osti valmistuslisenssin itseltään WILHELM BRENNEKEltä).

Etulapun käyttö täyteisluotipatruunoissa oli kiellettyä, koska luotipatruunan joutuminen haulipatruunoiden joukkoon (tai päinvastoin) tuottaisi haittoja ja riskejä. Aseräjähdyksenkään vaara ei ole aivan olematon palloluoteja ammuttaessa. (Tästä tiesi varoitella jo "haulikkoguru" W.W. GEENER). Hylsynsuun reunakäännös veivattiin "stuukkaussorvilla", jollainen kuului Suomessakin jokaisen patruunansa itse lataavan haulikkometsästäjän perusvarusteisiin.

Venäläisessä metsästysoppaassa käsiteltiin nämä patruunatyypit kotilataukseen opastavassa lukukappaleessa. Komponentit ovat 1970-luvun loppuvuosien standardien mukaisia tehdasvalmisteita. Ruutina savuton "SOKOL POROHA", jonka teho vakioitiin vertailemalla sitä FFG-karkeusasteiseen mustaruutiin. Sokol kehittää saman lähtönopeuden kuin kolminkertainen painomäärä mustaa ruutia No. 2 samassa aseyksilössä, samoja komponentteja käyttäen.

hi12shel.gif (12524 bytes)


SOVIET RUSSIAN BIG-GAME SHOTSHELLS

During the Soviet era was the shotgun only allowed kind of firearms for the non-professional hunters. Handloading of shotshells was a common hobby, including production of bulleted cartridges, needed for big-game hunting. "Old tricks" were well-known still in 1980s, like loading of accurate shotgun cartridges with "saboted" spherical lead bullets, with diameter ca. one millimeter smaller than the bore diameter of choked gun muzzle. This drawing was published in 1978 on the Russian book "All About The Hunting Guns", but reprints of the book are published still in 1990s.

Three cartridges at left are bulleted with spherical single projectile, concentrated to the shell and bore with various methods: Leftmost bullet is seated into cardboard shot container. (More recently were adopted polyethene containers). Note the cardboard "ball support collar", which kept the bullet in a cartridge despite of gun recoil. Needed for cartridges of double-barreled guns if both chambers were loaded with ball-shots. Next cartridge is loaded with similar standard components but the concentrator is a ribbon of pulp paper; three layers of "PRAVDA" newspaper.

Cartridge at right lacks a ball support, which may be unnecessary or the cartridge is loaded for single-shot use only. Concentrator is of beeswax mixture, poured around the projectile before roll-crimping of shell mouth. Next cartridge is bulleted with a tubular "STENDEBACH IDEAL" lead slug with "inside air rifling"; spiral wings projecting towards the center of slug from walls of tapered air passage. An old German invention is also "YAKAN" slug at far right; licenced copy of "BRENNEKE" slug, presumably still produced in Lithuania. Manufacturing licence of Yakan slugs was bought from WILHELM BRENNEKE himself in early 1900s to a private firm, owned by family YAKANIS.

Use of top-wad was strictly banned in the shells loaded with a solid projectile. Mix-up with the birdshot shells is very risky incident and the top-wad may jam between a spherical bullet and bore. Least consequence is poor accuracy, but blow-up of the gun barrel is also possible. (Late WILLIAM WELLINGTON GREENER warned also from use of top-wad in the bulleted cartridges on his books and articles). These drawings are intented especially for Russian handloaders of slug-shells, using contemporary (1978) standard components and hand-cranked roll-crimper. Powder is standardized smokeless "SOKOL POROHA". Recommended load is one third from a charge of FF-Grade blackpowder (by weight).

TÄYTEISTIETOA ARON, TUNDRAN JA TAIGAN KANSOILLE

Siihen aikaan kun suomalaiset osasivat hätäisesti erottaa toisistaan Original Brenneken ja "Amerikan slaksit", valistettiin itärajan takaista eräkansaa sanallisilla ja kuvallisilla esityksillä mitä moninaisimmasta haulikon täyteisluotien valikoimasta. Ja kun Venäjä vapautui vuosikymmen sitten, ei täyteisammusten tuotantoa suinkaan "ajettu alas", vaan niiden sortimentti pikemminkin enentyi.

Kaikkia kuvan esittämiä luotimalleja ei liene ollut saatavina enää vuonna 1978 NL:n erätarvikemyymälöistä, mutta valinnanvaraa oli riittämiin, toisin kuin vaikkapa Suomessa, missä laki salli vain susien ja hylkeiden ampumisen haulikon täyteisluodilla.

Hylkeenpyynnin salliminen tuohon tarkoitukseen ehkäpä VÄHITEN sopivalla ase- ja ammusyhdistelmällä oli osoitus TAUNO V. MÄEN & hänen ryyppyseurueensa kieroutuneesta huumorintajusta?! Ainakaan aseiden ja metsästysballistiikan tuntemuksesta ei moinen sairas vitsi anna luottamusta herättävää kuvaa, mutta diktaattorin valtuuksin toimiva lainlaatija, silloisen presidentin ylin ystävä, junttasi useitakin vitsejään lainvoimaisiksi säädöksiksi - yli 30 vuoden ajaksi. Vitsejä ei ymmärretty hirtehishuumoriksi vielä metsästyslainsäädäntöä uudistettaessakaan, joten esimerkiksi hirven kaato haulikon täyteisluodeilla tai hirvihauleilla jäi edelleenkin salametsästäjien etuoikeudeksi.

hi12russ.gif (9159 bytes)

Kuvan ylärivi, vasemmalta: Sileä (yleensä alikaliiperinen) palloluoti. Ladataan patruunaan "konsentraattorin" ja tavallisimmin "tukikauluksen" kera.

"Vyötetty ja nyppyläinen" täyskaliiperinen lyijykuula supistettuihin aseisiin. Ladataan patruunaan ilman konsentraattoria, mutta yleensä pahvisen tukikauluksen kera.

Liereä täyteisammus sylinteriporattuihin aseisiin: Hieman alikaliiperinen. Sorvataan usein lyijyä kovemmasta metallista. Käyttökelpoinen vain lyhyille ampumaetäisyyksille; 10 - 15 metriin, kuten karhunkaatoon talvipesälle "kierrokseen". Lentää epävakaana kalikkana, mutta osuessaan repii ja raastaa.

Von WITZLEBEN -luoti: Uritettu puupyrstö, jonka uurteet toimivat kuin jalkajousen nuolen lennon vakauttavat pyrstösulat. Kärki alikaliiperinen, kovalyijyä tai valurautaa; hylsynsuusta ulkoneva. Kuvattuna on tässä vain yksi malli suuresta valikoimasta, joiden kehittely alkoi jopa 30 cm:n pituisista "haulikkonuolista" jo 1890-luvun vaihteessa.

SHIRINSKI-SHIHMATOV -reikäpääluoti: Venäjä; suunnittelun ajankohta tuntematon. Kyljissä halkeamisurat: Suunniteltu räjähdetäytteiseksi? Luodin perästä ulkoneva lyijykara toimii huopaisen pyrstötulpan kiinnitysniittinä, kuten ruotsalaisessa "UNITY- hirviluodissa".

JAKAN-luoti: Kaarevat "ilmarihlat". Pyrstötulppa ruuvikiinnitteinen. Variaatio ennen vuotta 1910 kehitetystä BRENNEKE ALTES MODELL = "Vanha malli" -luodista.


Kuvan alarivi, vasemmalta:

ORIGINAL BRENNEKE Modell 1930: Yhä tuotannossa. "Uudemmat mallit" eivät osoittaneet paremmuutta viistoilla, suorilla "ilmarihloilla" varustettuun malliin verrattuina. Kopioita valmistetaan monissa maissa. Pyrstötulppa ruuvikiinnitteinen. Voidaan valmistaa kylmäpuristamalla. Jotkin huokeammat "karvahattukopiot" ovat valettuja, ja siksi "originaalia" epätarkempia, mutta riittävän tarkkoja normaalille haulikkohollille, 35 - 40 metriin asti.

MAJER-"turbiininuoli": Erikoispitkä huopainen koneruuvi-kiinnitteinen pyrstö koostuu kolmesta huopa-välitulpasta. (Kiinnitys petti ilmeisesti usein). Viistot ilmarihlat kuten Jakan-luodissa, mutta suorat. Luoti voitiin valmistaa kylmäpuristuksella lyijystä. Ladattiin suoraan ruutipanoksen päälle.

VELJEKSET SOKOLOV-"turbiininuoli": Viistot ilmarihlat ovat kärkeä ympäröivän lyijyholkin suojaamat. Rakenne ylikomplisoitu. Luoteja ei ilmeisesti valmistettu milloinkaan paljoudessa, vaikka niiden muotoilu olisi tuottanut jonkinasteisen "räjähdysvaikutuksen" elävässä maalissa, ellei luoti kiepahtanut lentämään peräpää edellä, mikä tapahtui ilmeisesti usein.

STENDEBACH IDEAL MODELL 1924-"turbiininuoli": Putkiluoti. Viistot sisäpuoliset "ilmarihlat" taaksepäin kapenevassa ilmakanavassa. Valmistetaan yhä monissa maissa, mm. Espanjassa.

MAJER malli 1965: Syvät ilmarihlat. Voidaan valmistaa lyijystä kylmäpuristamalla. Huokeahintainen, mutta tarkkakäyntinen. Suosituimpia malleja Neuvosto-Venäjällä ennen nykyisen "muovikauden" alkua.

PARADOX-luoti: Tarkoitettu Paradox-haulikoihin, joiden piipunsuun supistusosa on rihlattu antamaan luodille vakauttavan kiertoliikkeen. Neuvosto-kaudellakaan ei tällaisia aseita katsottu kielletyiksi rihla-aseiksi, joskaan niitä ei valmistettu teollisesti. Kolhoosien kone-asemien sepät hankkivat lisätuloja viilaamalla noin 50 mm:n pituisen rihlatun osuuden aseiden piipunsuihin, kiroten piippujen tavanomaista kovakromausta, joka piti poistaa "Karborundilla" hioen.

Kuvan esittämä luoti on - tarkkaan katsoen - reikäpäinen: Varustettu miltei kantaan asti ulottuvalla syvennyksellä, joka voitiin täyttää iskuherkällä räjähteellä tai nopeapaloisella ruudilla, jolloin sytyttimeksi tarvittiin erillinen nalli tai pienoiskiväärin ehyt-nallinen hylsy. Niiden puuttuessa pumpattiin ontelo täyteen vahaa tai jotain rasvaa.

Lähdeteoksesta ei ilmene, onko kuvattu luoti valmistettu Venäjällä - kenties myytäväksi asti - vaiko Englannissa, mistä asekeksintö on peräisin. Kuvanmukaisella luodilla on edellytyksiä myös massavakautuvuuteen, joten luoteja voi ampua rihlaamattomallakin aseella.ILLUSTRATED INFORMATION FOR SOVIET HUNTERS (IN 1978)

In 1978 the Finnish hunters were barely able to identify rifled "Original Brenneke" shotgun slugs and "American slugs" (FOSTER-design), but that was all needed knowledge. The wolf and a seal were only game animals allowed to shoot legally with shotgun slugs in Finland. In 1962, when this restriction came legal to Finnish game legislature, there were less than fifty wolves in Finland and for the seal hunting was/is needed a top-accurate scoped rifle, because the area of immediately lethal hit in seal is about matchbox-sized. And shooting range of seal shooting is usually more than 100 meters/ ca. 110 yards.

SICK JOKING! But contemporary game legislator, TAUNO V. MAKKI, was a bosom friend with contemporary Presidend of Finnish Republic, and therefore he got UNLIMITED authority to amend Finnish Game Law and acts: Nobody was justified even to criticize his dictates! In the "enslaved" Soviet Russia, use of shotgun slugs was allowed for hunting of all game animals and beasts of prey, including moose and bear. In 1978 there was also a lot of information about shotgun slugs and other old or contemporary bore-sized projectiles available in the Soviet Union. Some designs, declared "obsolete" in West decades ago were still produced and in daily use - not only in Soviet Russia but also in the Soviet Republics occupied by Red Russians.

When the Soviet regime collapsed, ten years ago, and citizens were again allowed to possess rifled hunting firearms, there was a delusion that production of shotgun slugs shall terminate overnight. (So was thought at least in Finland). But the slug assortment INCREASED during the first decade of Free Russia! Some of these spherical bullets, slugs, darts or "turbine bolts" on our rare drawing (published in 1978) were presumably obsolete in late 1970s, but many of them were (and are) still produced. Handloading data for shotgun shells, loaded with - for example - spherical lead bullets, were also generally available, along with the factory-made standardized handloading components like felt wads and ball-support collars.

hi12russ.gif (9159 bytes)

SOVIET RUSSIAN AND SOME OTHER SHOTGUN PROJECTILES

Top line, from left to right:

Smooth spherical lead bullet. Usually sub-caliber ball, seated to the cartridge with a concentrator and cardboard "collar".

"Belted and pimpled" spherical bore-sized lead bullet, seated into the shell without a concentrator but usually with a "support collar". Designed for shotguns with a choked muzzle.

Cylindrical bullet of lead (alloy) or lathe-turned from some more hard metal for cylinder-bore shotguns. Usually dimensioned to be somewhat sub-caliber. Non-stable. Inaccurate to the ranges more than 10 - 15 meters.

German Von WITZLEBEN projectile with a soft wooden longitudinally grooved tail and sub-caliber cylindrical point of hardened lead or cast iron. (Illustrated is just one variation of von Witzleben's "shotgun darts", designed since mid-1890s). For break-loader shotguns only! Bullet's metal point extended usually from the mouth of shell, having no crimp at all.

SHIRINSKY-SHIHMATOV slug. Soviet or Russian design. (Date unknown). Hollow-pointed lead bullet. Presumably designed for use with explosive charge in the point cavity. Note six "split grooves" around the shank of a lead slug. A lead rod extendind from a base of the lead slug acts as a "rivet", fixing a felt tail-wad.

YAKAN slug with the curved "air rifling" ribs. Original design of German WILHELM BRENNEKE in pre-1910 era but the slugs were "impossible to mass-produce" according to designer. Production licence was sold to a Lithuanian firm, owned by the YAKANIS family. The felt tail-wad was screw-fixed like the tail of Brenneke slug. Production of these slugs continued to the end of Soviet Lithuanian era. (Variation of Yakan slugs may be still in production with the non-curved ribs).


Lower line, from left to right:

ORIGINAL BRENNEKE SLUG MODELL 1930. Still in production. Among the most popular shotgun projectiles in the world, despite of it's high price. WILHELM BRENNEKE designed several other slugs since 1931, but none of them became as successful as the Modell 1930. So they disappeared soon from the production line. When shot from cylinder-bored shotguns, the Original Brenneke M/-30 is among the most accurate slugs of the world, although the rotational rate of it is rather slow. Shooting of it from more choked guns is safe if the powder charge is correct, but accuracy may suffer by the flattening of air rifling ribs. The Brenneke Slug is, however, able to fly mass-stabilized without the air-rifling at all.

"Grim secret" of accuracy is the production method: A cold swaging of almost pure lead cylinder. Some less expensive slugs, similar to Original Brenneke in shape and size, are of die-cast lead alloy with somewhat porous or wringled surface. They are less accurate as the "Original", but they may be still accurate enough to the usual shotgun range: 35 to 40 meters. The felt tail-wad of original slug and it's cast facsimiles is fastened with a worm-threaded screw.

MAYER "turbine bolt". Russian design. Date unknown. (Inventor was a jew; therefore the German or actually Yiddish family name). Similar to the Yakan slug, but with straight ribs, flat "wadcutter" point and lengthened tail: Three standard-sized felt wads with over-powder cardboard discs above and below the wad column. Could be handloaded directly over the "Sokol Poroha" charge. Wad column was fastened with a thin "machine screw", which was presumably unable to keep it. Lead slug itself could be made by swaging from a cold lead cylinder.

BROTHERS SOKOLOV "turbine bolt". Overly complicated Soviet design. Date unknown. Four slanting "wings" projecting from the bullet's point were protected with a lead sleeve. Presumably never adopted for the mass-production, although it had some kind of "explosive" effect at usual shotgun ranges.

STENDEBACH "IDEAL" MODEL 1924 "turbine bolt". A German invention. Still produced in many countries, including Spain. Slanted wings are integrated with walls of a rearwards tapered air passage of this tubular soft lead bullet.

MAYER MODEL 1965 SLUG (a Soviet design) was the most popular, rather inexpensive and very accurate Soviet Russian rifled slug before the "polymer era". It may be still in production. The slanting "wings" or ribs projects far enough from the projectile's tail-end to give rotational movement and especially arrow-like fin-stabilization even when the slug is shot through a full or extra-full choke. (In Russia the muzzle diameter of extra-full choked shotgun barrels may be almost 1½ millimeter smaller than the bore diameter. Constriction of usual full-choked muzzle is one millimeter in shotguns with bore sizes from 10 to 24 gauge ).

PARADOX bullet for shotguns with rifled choke. Private ownersip of rifled firearms was extremely rare during Soviet era. In Russian language term "ohotnichye ruchyo" (hunting gun) means a smoothbore gun, i.e. shotgun. Rifled shoulder military arm is a "vintovka" but a sport or hunting rifle is sometimes known as "nareznom orudiye" (a "cut" weapon; derivation from cut rifling). Private ownership of Paradox-rifled shotgun was allowed. Soviet firearms industry did'nt, however, produce Paradox guns or barrels - as far a I know - but the blacksmiths or mechanics of agricultural machinery depots could earn some extra income by filing the slanted grooves inside the choked gun muzzles.

Length of the rifling was mere 50 millimeters, but it was able to give rotational movement to the projectile for improved accuracy. (Projectiles designed for Paradox-rifled shotguns were usually inherently mass-stabilized in flight. It is possible to shoot some kinds of them from a smooth bore, but also some kinds of projectiles designed for usual shotguns were possible to shoot from a Paradox bore. "Rifled slugs" with slanted ribs give sometimes very poor accuracy in Paradox gun, but "hooped" bullets are O.K.). Paradox grooves were made usually by filing - one by one. Before rifling, it was needed to remove the thin hard chromium lining from the choke of barrel by grinding with Carborundum abrasive. Since 1960s - if not still earlier - most Soviet shotgun bores were hard-chromed; even those of cheapest single-shot BAIKAL IJ-18 guns.

I don't know, whether this Paradox bullet on drawing is produced in England, in Imperial Russia or in Soviet-Russia. When looking with keen eye, one can see that it is a kind of "Express Bullet" with a very deep point-cavity, large enough to hold a .22 Rimfire case or loaded .22 Long cartridge as a primed detonating capsule. It is also possible to fill the cavity with some percussion- or compression-sensitive explosive material like black or shotshell powder and granulated match heads plus a little wood peg as a striker or plunger in the bullet's point cavity.

Some wax or grease may also be efficient substitute of explosive charge. Hydrodynamic pressure is able to separate bullet's point from its base. Sharp corners of the deep "waist groove" makes the bullet easy to break in two parts, and the Paradox bullets were usually of hard and brittle lead alloy; not of almost pure soft lead like is majority of bore-sized slugs. Point and base make separate wound channels. Explosion of detonating charge shall complete damage of soft tissue.

Until the end of Imperial era, Express rifles or Paradox guns and explosive bullets were utilized for bear hunting to the "winter nests" where the bears hibernated. Awakened bear is VERY sulky and it is NOT stiff with cold or lethargic. Mooses and other edible big game species were shot with solid bullets. Most usual gauge was 10 in the last years of blackpowder era.

Today is gauge 12 a dominant size of shotguns, shells and loading components, but 16 is not uncommon in Free Russia and the more or less autonomous depencies, along with the independent countries separated from the "Big Happy Consistent Family of Soviet Nations".

0808 MMI; PT
Muita Tekniikkaa ja historiaa -osia:
Other Technology & History Articles:

Tuttuja ja tuntemattomia täyteisammuksia >>
Täyteis-aiheisia arkistolöydöksiä >>
Uus-aikaisten käsiaseiden ruudit >>
Palaako - vaiko räjähtää? >>
Mauser C96 käsikirja osa 1, osa 2 ja osa 3 >>
Talvisotaisia myyttejä ja muistelmia >>
Norsupyssyn kunnostus ja käyttöönotto >>
Mustaruuti tiivistyi "valssin tahdissa" >>
Husovaarnan huoripojat >>
Norsupyssyn ampumatarvikkeet >>
Schouboen pyssyt ja puukeernakuulat >>Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.


<< Gunwriters     Linkkisivu >>    gunwlogo.GIF (2155 bytes)

Gunwriters on the Web P.T. Kekkonen