<< Gunwriters      gunwlogo.GIF (2155 bytes)   Linkkisivu >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.

Tekniikkaa ja historiaa, osa 8.

15.10.2001:


UUS-AIKAISTEN KÄSIASEIDEN RUUDIT


Kirjoittaja: Everstiluutnantti ROBERT KENNETH WILSON (1934)
Suomentaja: P.T.KEKKONEN (1984/2001)
Täydennystiedot: P.T.Kekkonen (2001)Aihe "ampuma-aineet" on laaja ja monipuolinen, eikä lyhyessä esityksessä ole mahdollista antaa kuin tiivis selonteko niistä ruutilajeista, jotka ovat käyttökelpoisia itselataavissa pistooleissa. Ampuma-aineiden eli ruutilatausten tehtävänä on suhteellisen hyvin ylläpidetyn, mutta ei kuitenkaan liiallisen kaasunpaineen kehittäminen kohdistumaan luodin peräpäähän, sen kulkiessa piipunreijässä. Niinpä on otettava vaari, että kivääriruutien tapauksessa tulee alku-palamisen olla suhteellisen hidas ja asteittain nopeutuva, kun taas lyhytpiippuisempien aseiden ruudin pitää olla nopeammin palavaa, koska sen palamisen on tapahduttava täydellisesti, ennen kuin ammus ehtii lähteä piipunsuusta. Tästä syystä pistoolinpatruunissa käytettävien ruutien sanotaan olevan kivääriruuteja "vilkkaampia".

Alun-alkaen oli ampuma-aineena käytetty mustaruuti hienonnetussa eli "jauhetussa" muodossa, mutta 16. vuosisadalla keksittiin, että sen palamis-nopeutta voidaan säädellä muodostamalla se tarkoituksenmukaisen kokoisiksi jyväsiksi periaatteella, jota meidänkin päivinämme sovellutetaan savuttomiin ruuteihin. Ainoana poikkeuksena pienoiskiväärin patruunat, kaikki modernit ampuma-aineet ovat "savuttomia" eli "nitro-ruuteja", sisältäen nitroselluloosaa.

Useimmat rihlatuissa aseissa käytettävät ampuma-aineet ovat kutsuttuja "tiiviiksi" eli "gelatinoiduiksi", mikä tarkoittaa, että ne on valmistettu sekoittamalla eräänlainen "taikina" (tai "hyytelö"; ransk. "gelée"), joka voidaan valssata tai pursuttaa, ja leikata moninaisiin geometrisiin muotoihin, kuten langoiksi, nauhoiksi, putkiksi, lieriöiksi, kiekoiksi tai hiutaleiksi, tarkoituksella, että säännöllinen ja yhdenmukainen pinta-ala altistetaan sytytys-liekille, joka antaa syttymisen säännöllisyyden jyvien lopullisen muodon ja ko'on mukaisesti.

Vanhimmat savuttomat (= vähäsavuiset; PTK) haulikkoruudit olivat valmistetut toisellaiseen tapaan. Niissä säilytettiin valmistukseen käytetyn nitroselluloosan kuituinen rakenne, koska se tuotti nopean ja yhdenmukaisen syttymisen. Useimmat modernit haulikkoruudit tuottavat samallaisen lopputuloksen, kun niitten jyväset tai hiutaleet tehdään huokoisiksi. Tämänlajisia ruuteja käytetään satunnaisesti (Euroopan; PTK) mannermaalla myös itselataavien pistooleiden patruunissa. Kaikki nykyiset savuttomat ampuma-aineet sisältävät nitroselluloosaa jossakin muodossa, mutta tavaksi on tullut luokitella ne kahdeksi ryhmäksi sen mukaan, josko ne sisältävät tahi eivät sisällä nitroglyseriiniä.


1. Nitroglyseriinin pitoiset ampuma-aineet.

Tämän luokan ensi-sijainen ominaisuus on niiden oivallinen kemiallinen ja ballistinen stabiilisuus vaihtelevaisissa lämpö- ja kosteus-olosuhteissa. (Pakkanen tosin heikentää ruutien ballistisia ominaisuuksia, mutta se ei ole englantilaisten, vaan arktisten ja sub-arktisten maiden asukkaiden vitsaus. Tosin myös Argentiinan Patagoniassa mitattiin -25 Celsiusta silloin, kun Suomessa olivat helteet lähestulkoon tappavia. PTK). Tämän tähden omaksuttiin Kordiitti, joka on kuuluisin brittiläinen tämän luokan edustaja, pitkällisen kokeiluiden sarjan jälkeen, Brittiläiseksi Sotaruudiksi vuonna 1888.

Nitroglyseriini-ruudeillakin on tosin vakava epäkohtansa, nimittäin korkea palamis-lämpötila, joka tuottaa tuliputken eroosiota, erikoisesti raskaissa tykeissä, joissa käytetään suuria latauksia. Tätä haittaa on suuresti vähennetty nitroglyseriinin pitoisuuden pienennyksen kautta, ynnä lisäten vaseliinin pitoisuutta. Sotilaallisessa käytössä Kordiitin stabiilisuus korvaa sen kaikki muut haittatekijät.

Se valmistetaan sekoittamalla nitroglyseriiniä nitroselluloosaan apu-liuottimena käytettävän asetoonin kera. Tämä saa aikaan räjähdys-puuvillan (nitroselluloosan) kuituisen rakenteen tuhoutumisen ja gelatinoitumisen (= hyytelöitymisen; PTK). Viisi prosenttia vaseliinia lisätään perinpohjaisesti tähän seokseen, hämmennettäessä sitä taikinanvaivaus-koneessa. Syntynyt ranskanleipä-taikinan jäykkyinen massa pursutetaan reijitetyn laatan lävitse lankojen (engl. "cords", mistä nimi "Cordite") muotoon. Sitten langat kuivataan, ottaen apu-liuotin talteen.

Kolmen brittiläisenä sotaruutina käytetyn Kordiitin lajin koostumukset ovat seuraavanlaiset (paino-%):

                            Cordite Cordite Cordite
                               Mk.I.    MD    RDB

Nitroglyseriiniä........... 58    30    42
Nitroselluloosaa......... 37    65    52
Vaseliinia.................... 5      5       6


Jyviksi leikattua Mark I -kordiittiakin käytetään edelleen sotilaspatruunoissa, nimittäin revolverien .455 ja itselataavien pistooleiden .455-kaliberisten patruunain ruutina. Se koostuu liereistä, kellan-ruskeista 1.27 mm:n pituisista jyväsistä ja kulkee tässä muodossaan nimellä "Pistooli-Kordiitti". Cordite MD (= Modified) on viileämmin palava ampuma-aine, jota nykyisin käytetään sotilaskivääreissä sekä tykkiruutina. Cordite RDB valmistettiin käyttäen apu-liuottimena eetteri-alkohoolia kalliin asetoonin tilalla. RDB-Kordiittia ei ole käytetty lainkaan kiväärikaliberisissa aseissa.

TIETOLISÄ: Asetoonia huokeampaa korvike-liuotinta tarvittiin tykkiruuteihin 1. maailmansodan alkuvaiheessa, kunnes kemisti CHAIM WEIZMANN luovutti keksimänsä huokean ja tuottoisan, käymis-prosessiin perustuvan asetoonin valmistusmenetelmän Britannian valtion käytettäväksi. Rahaa hän ei tahtonut vastineeksi shillinkiäkään, vaan "pikku tontin autiomaata Välimeren ja Punaisen meren välistä" Palestiinasta, joka oli tuohon aikaan Brittiläisen Kansainyhteisön siirtomaa. (Tilukset tunnetaan nykyään Israelin valtion nimellä. Weizmann toimi sittemmin kaksi kautta Israelin presidenttinä). Asetooni-synteesin vaihto "BALFOUR:in Julistukseen" on eräs rikoshistorian menestyksekkäimmistä kiristyksistä, jota tosin ei yleensä mainita historiankirjoissa sanallakaan. (PTK).


Ennen 1. maailmansotaa olivat pistoolikordiitti, Axiitti ja Moddiitti lähes yksinomaisessa käytössä Englannissa itselataavien pistooleiden patruunissa. Axite ja Moddite ovat koostumukseltaan, ulkonäöltään ja käyttäytymiseltään pistoolikordiitin kaltaisia. Ballistiitti on nitroglyseriini-ruutia, jota satunnaisesti käytetään itselataavissa pistooleissakin, mutta yleisemmin haulikon patruunissa. (Enimmäkseen kuitenkin tykistöaseissa ja esimerkiksi kiväärikranaattien ammuntaan ladatuissa luodittomissa ajopanos-patruunoissa. PTK). Se sisältää noin 40 % nitroglyseriiniä, ja on valssattua, sekä pilkottua tummanharmajien lehtisien muotoon. Lehtiset ovat suurehkoja, litteitä, nelikulmaisia ja grafitoituja.


TIETOLISÄ: Ballistiitti voidaan, Kordiitista poiketen, valmistaa käyttämättä lainkaan apuliuotinta. Tällöin osa nitroselluloosasta jää liukenematta nitroglyserooliin, mikroskoopilla helposti erottuviksi kuidunpätkiksi. Näin tuotettua Ballistiittia ei pursuteta langoiksi tai putkiksi (ainakaan kovin ohuiksi), vaan sakea ruutimassa "kaulitaan" levyksi, lämmitettyjen valssien välissä, minkä jälkeen se leikataan nauhoiksi tai siitä stanssataan jyviä kuin piparkakkuja taikinalevystä piparimuotilla. Jos Ballistiitti gelatinoidaan apuliuottimen kera, ei sen ja Kordiitin erona ole muuta kuin nimi, jonka antoi ruotsalainen ALFRED NOBEL. Nimityksen Kordiitti keksi englantilainen kemisti ABEL, joka toimi "johtavana sieluna" tätä ruutilajia kehiteltäessä ja sen ominaisuuksia tutkittaessa. (PTK).


Bull's Eye on amerikkalainen grafitoitu nitroglyseriini-ruuti, paljon käytetty itselataavien pistooleiden ja revolverien patruunissa. Sitä tavataan säännönmukaisesti USAn Valtion latauttamissa .45 ACP- patruunissa, lataajana Frankford Arsenal. Se on erittäin "vilkas" ruuti.

(BULLSEYE oli alkuaan, vuodesta 1898, ruutitehdas Laflin & Rand:in kiekkojyväisen INFALLIBLE- haulikkoruudin tasalaatuiseksi seulottua stanssausjätettä, jota joku noheva revolveriammunnan harrastaja alkoi ostaa tehtaalta milteipä "Vie Pois"- hintaan. Tehtaassakin huomattiin pian, että meisto-jäte eli "pöly" oli erittäin soveliasta revolveriruudiksi, myös heikkorakenteisiin taittoladattaviin rivolleihin, vaikka tyrnävää tavaraa olikin: Energiasisältö yli 5000 Joulea/gramma.

Ruutiannokset kun saattoivat olla melko "homeopaattisia" ja laukauspaineet vastaavasti alhaisia - paljonkin matalampia kuin tuona aikana yleisten mustaruuti-patruunoiden kehittämät pesäpaineet. "Pöly-Bullseye" syttyi ja paloi säännöllisesti matalissakin paineissa, tuotti miedon rekyylin ja hiljaisen laukausäänen, sekä oli käytännöllisesti katsoen savutonta - ynnä erittäin riittoisaa! Dynamiitin tuottajafirma Alliant osti noin vuosisata sitten L & R:lta tuotemerkin "Bullseye" käyttöoikeuden, laajennettuaan Hercules- räjähdetehtaansa tuotevalikoimaa myös ruutien suuntaan. Nimi tarkoittaa maalitaulun mustaa keskitäplää, viitaten ruudin etevyyteen nimenomaan tarkkuusammunnassa. Se annettiin jo vuonna 1898, kun "ruutipölyä" alettiin myydä tölkitettynä kotilataajille urheilutarvike-putiikeissa.

Alliant/Hercules ei enää valmistanut pölymäistä ruutia, vaan alkoi tuottaa nykyisenlaista kiekkojyväistä Bullseye:ta, ja gelatinoida sen stanssausjätteet uudelleen ruutitaikinaksi. Bullseye-ruudin energiasisältö säilyi ennallaan, mutta sen ainutlaatuiset syttymis- ja palo-ominaisuudet menetettiin, kun kolmisakaraisen tähden muotoiset pienet ruutihippuset vaihtuivat kookkaiksi pyöreiksi "paljeteiksi", jotka voitiin annostella koneellisestikin.

Menetystä jäi suremaan ainakin HIRAM PERCY MAXIM, joka oli latauttanut .30-06 Springfield-patruunat vaimentimia kehitellessään ilmeisesti juuri Laflin & Rand's Bullseye-ruudilla, saaden aliääniset luotinopeudet testipatruunoihinsa. Kun kivääriin Springfield M/-03 spesifinen "Suojeluskunta-vaimennin" M/ 1915 oli saatu tuotantoon, oli USAn Kansalliskaartin .30 Cartridge Guards -patruunoihin omaksuttu "paljetti-Bullseye" ja korotettu suojeluskunta-patruunan luodin lähtönopeus lukemaan 366 m/s, joka on reilusti yliääninen. Vaimentimen suorituskyky jäi lähes olemattomaksi luotien lentomelun takia, vaikka M/1915 on asianmukaisia latauksia ammuttaessa yhä vieläkin kokoonsa ja painoonsa nähden vaimennusteholtaan huippuluokkaa. PTK).


Italiassa ladataan Ballistiitin tapaisella nitroglyseriini-ruudilla 9 mm Parabellum-patruunia. Ruuti on samankaltaista kuin italialaisten sotilaskiväärien ruuti. (Pistoolinpatruunat olivat ulkomitoiltaan kuin alkuperäiset tasalatva-luotiset 9 mm Parabellum-patruunat, mutta ladattuja miedompaan tehoon. Niiden nimike oli 9 mm Glisenti. Täystehoisten Parabellum-patruunoiden ampuminen olisi rikkonut Glisenti-pistoolin varsin nopeasti ja aiheuttanut alinomaisia hylsyrikkoja myös "pienois-konekivääriin" Villar-Perosa M/-15. PTK).

Vain kerran olen havainnut tapauksen, että kordiittiruudilla on ladattu manner-eurooppalaisia pistoolinpatruunia. Kyseessä olivat 11.35 mm Bergmann- patruunat, lataaja D.W.M: Hylsyn kantaleima "492". Kaikki nitroglyseriini-ruudit ovat gelatinoituja eli "tiiviitä" ja pinnaltaan sileitä, ei-huokoisia.


2. Nitroselluloosaiset Ampuma-aineet.

Tämän luokan ruudit eivät sisällä nitroglyseriiniä, vaan ne koostuvat puhtaasta nitroselluloosasta, lisäyksenään pienin määrin moninaisia muita aineksia. Ne ovat aina jyvitettyjä, mutta jyvät voivat olla muodoltaan pieniä lieriöitä tai ohuita hiutaleta. On jo huomautettu, että nitroglyseriini-ruudit ovat erinomaisen vakaita, kuumuutta sietäviä, ja käytännöllisesti katsoen vailla taipumusta imeä kosteutta ilmasta.

Nitroselluloosa-ruudit sitä vastoin ovat erittäinkin hygroskooppisia (= kosteutta imeviä; PTK), tuottaen huomattavia vaihteluita ballistisiin ominaisuuksiinsa. Tämän hygroskooppisuus-kiusan vähentämiseksi ovat ruudin jyväset säännönmukaisesti käsiteltyjä dinitro-tolueenilla tai urea-yhdisteillä (= metyyli- tai etyylisentraliitilla tahi akardiitilla; kaikki sukua uretaanille, josta valmistetaan mm. polyuretaani-muovia. Uretaaniyhdisteet toimivat myös ruudin alkupalamisen hidasteina, ja ruutimassaan sekoitettuina stabilointiaineinakin. PTK).

Tulokset eivät ole täysin tyydyttäviä, vaikka se nopeus, jolla ilman kosteus ruutiin imeytyy, onkin hidastunut. Ruutijyvien pinnoitus grafiitilla auttaa myöskin jossain määrin suojelemaan ruutia kosteudelta, mutta tämän käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on vähentää ruutijyvien sähköistymistä ja niiden takertumista toisiinsa varastoinnin kestäessä sekä, erityisesti, paineen noustessa, kun patruuna on laukaistu. Nitroselluloosa-ruudit voidaan luokitella valmiiden jyvien rakenteen mukaan:


I Gelatinoidut (hyytelöidyt) ruudit

Suuri joukko itselataavissa pistooleissa käytettävistä ampuma-aineista on tätä tyyppiä, esim. Englannissa Neonite, harmahtavan viheriä hiutaleruuti. Amerikassa on Du Pont No. 5, väriltänsä musta grafitoitu ruuti, jonka jyvät ovat litteät ja pyöreät (= paljettimaiset; PTK), laajalti käytettyä itselataavien pistooleiden kaupallisissa patruunissa.


II Huokoiset gelatinoidut ruudit

Nämät ovat tosiasiassa haulikoitten ampuma-aineita, mutta ovat nykyään laajalti käytettyjä manner-Euroopassa itselataavien pistooleiden patruunissa. Jyvät ovat tehdyt huokoisiksi syttymisnopeuden enentämiseksi. Huokoisuuden ulottuvuus niiden pinnasta sisäänpäin on suuresti vaihtelevainen. Siksipä on yritetty tehdä pidemmälle vietyä luokitusta huokoisiin gelatinoituihin ruuteihin ja puoli-huokoisiin gelatinoituihin ruuteihin. On syytä olettaa, että suuri paljous mannermaalla näinä päivinä ladatuista pistoolinpatruunista sisältää tämmöistä ruutia.

(R.K. Wilsonin mainitsema jako huokoisiin ja puoli-huokoisiin ruuteihin lienee vieläkin mahdoton tehtävä. Suomalaisista VihtaVuoren monitoimi-ruudeista voidaan huokoisiksi mainita ainakin lajit N310, N312 ja N320. N330 on "entiijjän paikka", mutta N340, N350 ja N110 ovat puoli-huokoisia. Niiden massaan, sitä "hyytelöitäessä", lisätty vesiliukoinen suola on siis pesty pois jyvien pinnalta, mutta ei pintaa syvemmältä. N110 on lisäksi pinnoitettu ohuelti palohidasteella, ilmeisesti sentraliitilla, ellei ole tyydytty pelkkään grafitointiin.

Super-huokoista ruutia syntyy pallojyvä-ruudin tuotantomenetelmällä, "keittämällä" liuotinta runsaasti sisältäviä, sammakonkudun kovuisia ruutijyviä niin kuumassa pesuvedessä, että höyrystyneet liuotinjäämät kirjaimellisesti kuplivat ulos nopeasti kovettuvista jyvistä. Tämä konsti oli tunnettu USAssa jo vuonna 1930, jolloin pallojyvä-ruutien tuotantoprosessia kehiteltiin, mutta koska tavoitteena oli tiivis- ja silopintainen kivääriruuti, tuotti jyvien "pop-corning" epäonnistuneen valmistuserän, "susi-satsin", joka päätyi uudelleenhyytelöitäväksi.

Paljon myöhemmin oivallettiin, että paahtomaissin tavoin turvonneet, pinnaltaan "rokonarpiset" jyvät ovat täysin käyttökelpoista pistooliruutina, jota kannattaa tuottaa tietoisestikin. HODGDON HP-38 valmistettaneen tällä menetelmällä, mutta sen jyvien huokoisuutta, syttymisherkkyyttä ja palonopeutta on vähennetty valssaamalla ne litteiksi kuin kaurahiutaleet - vaikka koko sivistynyt maailma ronkuu käyttöönsä aiempaa "vilkkaampia" ruuteja, koska esimerkiksi haulikon Skeet-patruunoiden sallittu haulimäärä pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä, ja kun kiväärinpatruunoiden "Silent WithOut Suppressor"-latauksien eli supulatinkien laadinnan taitotieto leviää kuin Espanjantauti 1. maailmansodan jälkeen - osittain meidänkin toimestamme. PTK).


III Kuituiset ruudit

Tähän luokkaan lukeutuvat vanhemmat haulikkoruudit, sellaiset kuin E.C. tai Amberite, sekä Schultze ja belgialaiset variaatiot, kuten Emerald. Tämäntyyppisiä ruuteja on käytetty satunnaisesti huokeahintaisissa mannermaisissa pistoolinpatruunissa. Mustaruutia, sekoitettuna nitroselluloosa-haulikkoruutiin, on käytetty ainakin yhdessä pistoolinpatruunassa, nimittäin 4.25 mm Liliputissa.

Seuraavana on joitakin kuvauksia yleisimmistä itselataavien pistooleiden patruunista löydettävistä ampuma-aineista.


ENGLANTI.

1. PISTOL CORDITE. Nitroglyseriini-ruuti, joka koostuu ohuista keltaisista, oransseista tai vaalean ruskeista lieriömäisistä jyvistä. AXITE ja MODDITE ovat Pistol Cordite:n variaatioita. Moddite on tumman ruskeata, kun taas Axite on keltaista. Näitä ruuteja löydetään (1. maailman)sotaa edeltäneistä patruunista, lataajina Eley ja Kynoch, eikä mistään muualta, ainoana poikkeuksena 11.35 mm Bergmann; D.W.M. "No. 492".

2. BALLISTITE. Nitroglyseriini-ruuti, joka koostuu kookkaista ohuista neliskulmaisista lehtisistä, jotka ovat grafitoituja ja täten kiiltävänmustia tai mustan-harmajia väriltään. Havaittu joistain maailmansodan edellisistä Eley-patruunista, mutta myös Italian valtion varikoiden lataamista, tai yksityisissä tehtaissa valtion määräysten mukaisiksi ladatuista patruunista.

3. NEONITE. Tiivisjyväinen, silopintainen, ei-huokoinen hyytelöity nitroselluloosa-ruuti, jonka hiutalejyvät ovat tasamittaisia, neliön tai nelikulmion muotoisia, vihertävän-harmajia väriltään. Havaittu kaikista moderneista (v. 1934) patruunista, jotka on ladannut Imperial Chemical Industries.


AMERIKKA.

1. BULL'S EYE. Nitroglyseriini-ruuti, valmistaja Hercules Powder Company. Koostuu suurehkoista pyöreistä kiekoista ("paljeteista"; PTK), joiden pinnalla on nähtävissä ohuita uurteita. Jyvät ovat grafitoituja ja siten kiilto-mustia väriltään. Voidaan tavata kaikkien amerikkalaisten lataamoitten patruunista, koska se ja Du Pont No. 5 ovat lähes-tulkoon yhtä suosittuja.

2. DU PONT No. 5. Tiivis, ei-huokoinen, hyytelöity nitroselluloosa-ruuti. Hiutaleet ovat pieniä ja pyöreitä paljetteja. Nekin näyttävät "uurteisilta".

(Lontoonkielen sanan "grained" synonyymien moninaisuus löi suomentajan ns. "ällikällä", mutta otaksun, että se tarkoittaa ruutijyvien tasopintoihin jääneitä leikkuu-naarmuja. Muunmuassa alkuperäinen Hodgdon CLAYS-ruuti jyvitetään vuolemalla ruutilangasta ja -putkesta ohuita siivuja, kuten metwurstista, jolloin leikkurin terä jättää jyviin paljain silminkin nähtäviä työstönaarmuja. PTK).

Paljetit ovat mustia tai tummanharmaita, johtuen grafitoinnista. Havaittavissa kaikista kaupallisista amerikkalaisista patruunamerkeistä, jopa useammin kuin Bull's Eye:ta. Valmistaja on Du Pont Powder Company. No. 5 vaatii noin 33 p-% suuremman latauksen kuin Bull's Eye, tuottamaan luodille saman lähtönopeuden. Amerikkalaiset patruunalataamot eivät säännönmukaisesti valmista omia ruutejaan, vaan ostavat niitä suurina erinä ruutitehtailta, jotka tuottavat sopivia ampuma-aineita erilaisten luotityyppien ammuntaa varten. Siksipä on havaittu, että samaa ruutia voi löytyä eri valmistajien lataamista patruunista, tai Bull's Eye:ta tahi Du Pond:ia voidaan löytää samanmerkkisistä, mutta eri valmistuseriin kuuluvista patruunista.

3. DU PONT SMOKELESS. Tämä on tosiasiallisesti haulikkoruuti, mutta tavataan ajoittain pienikaliberisista itselataavien pistoolien patruunista. Se on puoli-huokoista, hyytelöityä nitroselluloosa-ruutia. Hiutaleet ovat pieniä ja pyöreitä paljetteja, himmeän harmajan-viheriäisiä väriltään.


SAKSA.

Saksalaisissa patruunissa käytettiin aijemmin suurta nitroselluloosa-ruutien valikoimaa, mutta sittemmin niiden suhteen on havaittu standardiseerauksen pyrkimys.

1. D.W.M. STANDARD PISTOLEN-PULVER. Tämä on nykyisin käytössä kaikissa D.W.M:in valmistamissa itselataavien pistoolien patruunissa. Oletettavasti ruudin valmistaa firman tytär-yhtiö, Berlin-Karlsruhe Industrie Werke A.G. (BIKW), joka markkinoi sitä muillekin patruunalataamoille, amerikkalaisen käytännön mukaisesti, koska sitä on tavattu muistakin patruunamerkeistä, eikä yksin D.W.M:n valmisteista.

Ruuti on huokoista, hyytelöityä, jyvitettyä nitroselluloosaa; jyvät lyhyitä, pursutetusta langasta katkottuja lieriöitä. Jyväkokoja on kaksi, pienempiä tavataan pienikaliberisista patruunoista, kuten 5 mm Clement ja 5 mm Bergmann. Ruuti on useimmiten oliivin-viheriätä väriltään (DWM-patruunissa), mutta voi se olla myös mustaa, tummanruskeata, purppuraista tai kirkkaan viheriätä.


2. SAKSALAISET SOTARUUDIT.

Valtion latauttamiin 9 mm Parabellum-patruuniin käytettiin maailmansodassa kahdenlajista ruutia, mimittäin:

G.S.P. I: vuodesta 1908 vuoteen 1916. Se on tiivistä, ei-huokoista, hyytelöityä nitroselluloosaa. Hiutaleet ovat suuria, säännöllisiä neliöitä, väriltään harmajan-viheriäisiä, mutta joskus myös grafitoituja, jolloin ne näyttävät kiiltävän mustilta. Tämä ruuti muistuttaa läheisesti saksalaista sotilaskivääri-ruutia, ollen samankaltaista ellei jopa samaa. (Pistooliruudissa ei tietenkään ole syttymistä hidastavaa pinnoitetta. Ruutimassan koostumus sinänsä saattoi olla samaa kuin "Gewehr Blättchen Pulverissa" eli Gew. Bl. P:ssa. PTK).

G.S.P. II: tavattiin vuosina 1916 - 18 ladatuista 9 mm Parabellum-patruunista. Se on D.W.M. Standard Pistolenpulverin kaltaista ja käytettiin noina vuosina kaikissa valtion varikoissa ja yksityisyrityksissä valtion tilauksesta ladatuissa patruunoissa. Useimmiten oliivinviheriää väriltään, mutta voi olla kellerväistä tahi harmajaa. Jyvät ovat suuria ja yleensä säännöllisen kokoisia.

3. D.M. PULVER. Vakioruuti Deutsche Metallpatronen Fabrik-yhtiön lataamissa patruunissa. D.M.F. valmisti useimmat kaikkein vanhimmista itselataavien pistooleiden patruunista (jo alkaen vuodesta 1893; PTK). Ruutia tavataan erityisesti Bergmann-patruunista. Se on erikoisen hienojyväistä, "granuleerattua" (= rouhittua eli murennettua; PTK) lähes-tulkoon pölymäiseksi. Jyvät ovat pyöristetyt, vaalean harmajat väriltään, koostuen ei- huokoisesta hyytelöidystä nitroselluloosasta. Kuten saksalaiset ruudit yleensäkin, näyttää D.M. Pulver säilyttävän ominaisuutensa huonontumattomina vuosikymmenten ajan, koskapa 1890-luvulla ladatut patruunat antavat yhä vieläkin (v. 1934) yhdenmukaiset luotinopeudet ja patruunapesä-paineet.


TIETOLISÄ: Ruudin "granuleeraukseen" eli granulointiin käytettiin ruutitehtaissa mustanruudin tuotantovälineistöä: Jyvityskonetta, ja tarvittaessa kiillotusrumpua. Ennen granulointia ruuti kostutettiin vedellä ja kiillotusvaiheessa voitiin pyörivään rumpuun sumuttaa hieman liuotinta. Granuloidun ruudin raaka-aineena käytettiin "pintaviallista" karkeajyväisempää ruutia; esimerkiksi kivääriruutia tai jopa kirveellä hakkeiksi pilkottua tykkiruutia, joka oli pinnoitettu liian paksulti ja tullut siten liian jäykkäsyttyiseksi, ajatellen käyttöä ampuma-aseissa - edes sekoitettuna samantyyppiseen jonkin toisen valmistuserän ruutiin.

Granuloitu ruuti voitiin myydä sellaisenaan esimerkiksi louhintaräjähteeksi, tai käyttää se gelatiinidynamiitin (Geligniitin) raaka-aineena. Tällöin ei jyviä häädytty kiillottamaan. Patruunoiden lataamiseen tarkoitettu "Granular Powder" puleerattiin vähemmän särmikkääksi, että se juoksisi takkuamatta latauskoneen tuutista hylsyihin. Esimerkiksi aiemmin mainittu Laflin & Rand's "Dust Bullseye" jouduttiin annostelemaan käsin, mittakauhalla. Ruudinannostelu-laitteethan saattoivat tipauttaa joka toiseen hylsyyn vajaan annoksen, ja lopulta annostimen roottori jumiutui liikkumattomaksi. L & R:n Bullseye:ta myytiin siksi yksinomaan kotilataajien "herkuksi". Alliant:in "paljetti-Bullseye" voidaan annostella täysautomaatti-laitteistollakin.

Suomessakin tiedetään käytetyn kahvimyllyllä granuloitua tykkiruutia haulikkoruutina - vaihtelevalla menestyksellä. Eräässä dokumentoidussa tapauksessa 1920-luvulla hajosi ase, kun sen patruunoiden lataaja käytti ajoaineena "miinasta puretun ruudin" ja mustanruudin seosta. Rantautuneesta ajomiinasta löytynyt ruuti oli kiinteiksi lastulevymäisiksi laatoiksi puristettua nitroselluloosaa. Ennen tapaturmaa oli kamikaze-laturi ehtinyt ampua useita laukauksia, kiroten kuin Turjan lappalainen miinaruuti-lastujen vitkaisaa syttyvyyttä ilman "virikepanosta", jonka lisääminen latinkiin aiheutti sitten liiankin "heleän kukunnan": Haulikon piippupari löytyi keskeltä perunapeltoa, kymmenien metrien eyäisyydeltä ampumapaikasta. Toinen piippu oli leveästi halki perästä suuhun asti.

Pölymäisen hienon granulaariruudin käyttö massasulkuisten Bergmann-pistoolien patruunoissa voi kuulostaa erityisesti aseiden (mallit 1895 - 96 ja Simplex) rakenteen tuntevien henkilöiden korvissa kutsulta ns. Viikatetanssiin: Ruutihan paloi loppuun hylsyssä jo ennen luodin työntymistä koko pituudeltaan rihloihin. Patruunoiden suurin sallittu huippupaine oli muutamia satoja ilmakehiä; jokseenkin samaa luokkaa kuin mustaruuti-haulikoissa. Yhtälö tuntuu täysin mahdottomalta! D.M.- Pulverin kaltaisen pölynhienon ruudin oivallisin ominaisuus oli kuitenkin sama kuin L & R Bullseyenkin tapauksessa: Se syttyi ja paloi säännöllisesti mitättömän pieninä annoksina, ja paineissa, jollaiset olivat ominaisia pikemminkin wanhan ajan paineilma-pyssyille, kuin minkään aiemman tai myöhemmän aikakauden ruutitoimisille aseille.

Ruudin piti myös palaa loppuun, ennenkuin luoti oli irronnut hylsystä, koska Bergmann-pistoolien hylsy oli kartiomainen. Kun se perääntyi millimetrin murto-osan verran patruunapesästä, lakkasi hylsyn ja pesänseinämien välinen kitkajarrutus tykkänään. Lukon massa ja rekyylijousen voima vastustivat nyt hylsyn perääntymistä. Lukkomassa oli melko vähäinen; samaa luokkaa tai kevyempikin kuin .22 LR-kaliberisten vakiopistoolien luistin paino. Täystehoinen jäännöspaine olisi rikkonut aseen ensimmäisellä laukauksella, mutta pistoolin sivulla oli vuotoaukko, josta liiat "höyryt" karkasivat ulkoilmaan, ennen kuin ne ehtivät tuottaa turmelusta, eli lukon ylinopeaa perääntymistä.

Granuloitu ruuti liittyy oleellisesti myös pallojyväisten ruutien kehityshistoriaan: Sen materiaalina oli alkuaan lähes yksinomaan kierrätysruuti, tavallisimmin itsehajaantumis-tilaan "tekeytynyt" USAlainen tykkiruuti - 1. maailmansodan ylijäämiä. Sen hienontamiseen liittyi ymmärrettäviä riskejä, joten Congreven Aparaatin (mustanruudin jyvitysmyllyn) käyttö oli poissuljettu vaihtoehto, vaikka tykkiruutia kasteltaisiinkin granuloinnin ajan. Kemisti FREDERICK OLSEN keksi lopulta keinon: Mustanruudin ainesosien tihentämiseen oli käytetty vuosisatojen ajan puista huhmaria ja puupetkelettä, taikka sittemmin vasaramyllyä, ennen kuin tarkoitukseen alettiin käyttää valssimyllyä vuodesta 1803 alkaen (ehkä jopa 500 vuotta ruudin "keksimisen" jälkeen!). Kun eteen tulee jokin ongelma, löytyy ratkaisu varsin usein historiankirjoista..!

"Tamppimyllyllä" voitiin hienontaa karkea tykkiruutikin, suorittaen prosessi virtaavan veden sisällä, jolloin hajaantumistilassa olevan ruudin erilaiset happo- ja liuotinjäänteet laimenivat vaarattomiksi sitä mukaa, kuin niitä tuli esiin ruutikappaleista. F. Olsenin pääasiallinen oivallus oli kuitenkin se, että uusio-ruudin tuotantoprosessi, "hiirenlirulta" haisevasta ylijäämä-tykkiruudista ikuisesti varastointia kestävään kivääriruutiin asti, voidaan suorittaa veden ja suolaveden sisällä, nykyään jo taukoamattomana prosessina, eikä siis vain "satseina", joiden lopputulos on mitä milloinkin.

Ominaisuuksiltaan vakioitu ruuti, jota tohditaan myydä kotilataajillekin (joilla ei ole käytettävissään paineen tai aina edes luotinopeuden mittauskalustoa) saadaan aikaan sekoittamalla useammastakin eri "satsista" eli valmistuserästä saatua ruutia keskenään sopivissa suhteissa. Jatkuvana prosessina tapahtuvassa ruudintuotannossa riittää jonkin ainesosan syötön lisääminen taikka vähentäminen, kun koeampuma-laboratorio ilmoittaa, ruudista otetun näyte-erän testattuaan, esimerkiksi laukaisupaineen tai luotinopeuden lähestyvän toleranssialueen minimi- tai maksimirajaa. (Arkistostamme löytynee tarinaa pallojyväruudin kehittelyn esihistoriasta, joten aiheeseen palattaneen tuota tuonnempana). Nyt jatkamme R.K. Wilsonin alkutekstin kääntämistä, ärsyttävän tyyli-uskollisesti 1930-luvun "kapitulantti-suomeksi".


BELGIA.

COOPAL No. 2. Tiivis, ei-huokoinen, hyytelöity nitroselluloosa-ruuti. Jyvät neliskulmaiset, väriltään himmeän mustan-harmajat grafitoinnista aiheutuen. Lehtiset ovat hieman pienempiä ja vähemmän ruutumaiset kuin saksalaisessa G.S.P. No. I:ssä. Käytännöllisesti katsoen kaikki belgialaiset itselataavien pistooleiden patruunat ovat nykyisin ladatut Coopal No. 2:lla.


RANSKA.

Kaikellaisten räjähdysaineiden valmistus, mukaanlukien ampuma-aineet, on Ranskassa valtion monopoli, ja siksi standardoitua. Ranskalaiset ruudit ovat tunnusomaisesti perin epäsäännöllisiä jyviensä tai hiutaleidensa muodolta ja ko'olta, sekä niiden "pölyisyydeltä".

1. POUDRE T.2. Tiivis, ei-huokoinen, hyytelöity, puhdas nitroselluloosa-ruuti. Hiutaleet muodoltaan epäsäännöllisiä ja ohuita, grafitoituja, tummia, kiiltävän harmajia väriltään. Satunnaiset hiutaleet ovat varsin ko'okkaita, muutamat sitä vastoin niin pieniä, että ne ovat kuin granuloituja pölynhienoiksi. Tavattu itselataavien pistooleiden patruunista maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Muutamain viime vuosien aikana T.2:n on korvannut:

2. POUDRE S. Tiivis, ei-huokoinen, hyytelöity nitroselluloosa-ruuti, sisältävä barium- ja kaliumnitraatteja seoksena. S-ruuti koostuu ohuiksi valssatuista, pienistä, ko'oltansa epäsäännöllisistä hiutaleista, jotka ovat vaalean hopeanharmajia väriltään. Jyvät ovat siloisempia rakenteeltaan, ja kaiken-kaikkiaan pienempiä kuin T.2.-ruudin hiutaleet. S-ruuti on nykyisin oletettavasti ranskalaisten vakio-ruuti kaikkiin revolverin- ja pistoolinpatruuniin.

3. POUDRE J. Puoli-huokoinen, hyytelöity nitroselluloosaruuti, sisältävä kalium- ja ammonium-dikromaatteja. Jyviä on pieniä ja kookkaita sekaisin, kulmikkaita, ja kelta-ruskeita väriltään; useasti sangen "pölyisiä". J-ruutia tavataan useimmiten revolverien patruunista (7.62 mm Nagant ja 8 mm Lebel). Käytetään myöskin haulikkoruutina.

(Nimitys "Poudre J" aiheutunee ammonium-dikromaatin keltaisesta - ransk. "jaune" - väristä, joka tummuu pian valoon tultuaan ruskean tai oranssin sävyiseksi. Kromaatit muuttuvat valon vaikutuksesta myöskin kemiallisesti aktiivisemmiksi. Tämän ominaisuuden takia käytettiin dikromaatteja kuvapaino-tekniikassa ja valokuvauksessa. Hienoimpia matta-pintaisia mustavalkoisia taide-valokuvia vedostetaan yhä dikromaattien valonherkkyyttä hyödyntäen, ja metallipintoihin - kuten aseisiin - voidaan etsata valokuvamaisen yksityiskohtaisia koristekuvioita kuvapaino-tekniikasta omaksutulla kromaattimenetelmällä. PTK).


TSHEKKOSLOVAKIA.

Tshekkoslovakian puolustusministeriöllä oli heti 1. maailmansodan päättymisestä lähtien läheiset suhteet Ranskan sotaministeriöön. Niinpä Poudre S:n kanssa identtinen ruuti omaksuttiin Tshekkian valtion latauttamiin pistoolinpatruuniin. Ruudin valmistaa Prahassa toimiva valtion ruutitehdas, joka oli aijemmin tuottanut tyypiltään itävaltalaisia ruutilaatuja.

(Ennen 1. maailmansodan päättymistä kuuluivat Tshekkia ja Slovakia maakuntina Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiaan, joka omisti ilmeisesti Prahan ruutitehtaankin. Tehdas toimii yhä, tuottaen edelleen ranskalaisen reseptin mukaista, erittäin korkealaatuista S-ruutia; tuttua mm. Selliér & Bellot:n lataamista 9 mm Makarov-patruunoista. Tshekkian valtion tilauksista ylijäävän ruutituotannon ostaa nykyisin USA:lainen firma Accurate Arms, tölkittäen tynnyritavarana laivatun ruudin ja myyden sen kotilataajille kolmin- tai nelinkertaisella hinnalla. Ei välttämättä ahneutensa vuoksi! Lienee syytä tehdä selkoa bisneksen kuvioista ja taustoista:

AA:n ruudit aiemmin valmistanut israelilainen ruutimanufaktuuri oli palanut tai räjähtänyt, eikä sitä enää aiottu jälleenrakentaa, joten tshekki-ruudin maahantuonti oli pakonkin sanelemaa. Niin myös ruutien hinnoittelu USA:ssa ja muissa länsimaissa: Pienehkö tuontifirma ei uskalla aiheuttaa "markkinahäiriötä". Saisi pian vieraakseen MAFIA:n, tai porukan nimeltä "Fucking Bunch of Idiots", jotka ovat lähestulkoon sama asia, vaikka FBI:n inheät "G-miehet" kantavatkin virkamerkkiä ja kuittaavat palkkansa verovaroista. Niiden maksajille ei kuitenkaan ole tarjolla SUOJELUA. Mafian palvelutaso on huomattavasti parempi, mutta niin on myös ruudin suurtuottajien kartellin maksukyky.

Prahan ruutitehtaan alkuperäinen aikomus - Tshekkoslovakian kolmannen itsenäistymisen jälkeen - oli ruutien myynti maailmanmarkkinoille "käypään hintaan", mutta yleismaailmallinen ruuti-kartelli ehätti estämään moisen "polkumyynnin" jo ennen sen alkamista. Accurate Arms:in markkinoiman S-ruudin kauppanimi on "AA No. 2". Palonopeus VihtaVuoren N310:n ja N320:n väliltä. Energia niiden luokkaa, ja siten myös latauskokeilujen aloitus-annostelu. Syttymisherkkyys voi olla lähempänä N310:tä kuin N320:tä, jyvien hiutalemuodosta johtuen.

Venäläisen "Sokol Poroh"-monikäyttöruudin otaksutaan myös olevan valmistettua Poudre S:n reseptillä. Senkin tuleminen maailmanmarkkinoille on ehkäisty, mm. perustelulla: "Sokol-ruudille ei ole olemassa testattuja latausreseptejä kuin venäläisistä komponenteista ladattaviin haulikonpatruunoihin". Mutta onhan AA No. 2:lle! Eivätkä mahdolliset vähäiset eroavuudet sen ja Sokol:in koostumuksien välillä vaaranna lataajien/ampujien henkeä tai terveyttä. Viime kädessähän jokainen kotilataaja joutuu kuitenkin "hienosäätämään" latinkinsa asekohtaisesti. Taulukkotietous on tarpeen vain haettaessa latauskokeilujen aloitusannosta - ja muistettakoon nopeapaloisten ruutien "joustavuus", eli vähimmäis- ja enimmäisannosten pitkä väli: Ei prosentteja, vaan kertaluokkia! PTK).


ITÄVALTA.

Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian aikaan oli ruudin tuotanto valtion monopoli. (Tämä seikka viivästytti mm. perki-savuttoman ruudin saamista tuotantoon vähintään 16 vuodella! <Ks. sarjamme edellinen osa>. Maailmansodan aikaan jouduttiin ruutien tuotantolisenssejä myöntämään myöskin yksityisomistetuille valmistajille, joista tärkein oli Hirtenberger Patronenfabrik, mutta merkittävä myös Selliér & Bellot. Prahan ruutitehdas lienee ollut valtion omistama. PTK).

Huomattava ruutivalikoima näyttää olleen käytössä pistoolinpatruunissa. Ainakin seuraavanlaisia on tavattu, nimittäin:

1. Puoli-huokoinen, hyytelöity nitroselluloosa-ruuti, joka koostuu erittäin pienistä, suhteellisen paksuista, kooltaan ja muodoltaan säännöllisistä kiekkomaisista jyvistä, jotka ovat väriltään valkoisia (= värjäämättömiä). Valmistaja: Hirtenberg.

2. Kuten ruuti No. 1, mutta kiekot ovat ohuempia ja harmajan viheriäisiä väriltään. Valmistaja: Hirtenberg.

3. Tiivis, hyytelöity lehtiruuti, jonka hiutaleet ovat suuria, säännöllisiä, neliskulmaisia, sileitä ja läpikuultavia, muistuttaen sarveis-ainetta. Valmistaja: Hirtenberg.

4. Tiivis, ei-huokoinen, hyytelöity ruuti. Jyvät pieniä, kuppimaiseen muotoon puristettuja kiekkoja; pinta karheahko. Ruskeita väriltään. Valmistajat: Hirtenberg ja valtion ruutitehtaat.

5. Tiivis, ei-huokoinen, hyytelöity lehtiruuti. Hiutaleet epäsäännöllisiä neliöitä ja "timantinmuotoisia" nelikulmioita sekaisin. Grafitoituja kiiltävän mustiksi väriltään. Valmistajat: Valtion ruutitehtaat 1914. Selliér & Bellot 1916.

6. Ruutien No. 2 ja No. 5 seos, noin puolet kumpaakin lajia. Valmistaja: Hirtenberg.


(Päätekstin loppu. Lähdeteos: "Textbook of Automatic Pistols" by R.K. Wilson).Edelliset Tekniikkaa ja historiaa:

Tuttuja ja tuntemattomia täyteisammuksia >>
Täyteis-aiheisia arkistolöydöksiä >>
Uus-aikaisten käsiaseiden ruudit >>
Palaako - vaiko räjähtää? >>
Mauser C96 käsikirja osa 1, osa 2 ja osa 3 >>
Talvisotaisia myyttejä ja muistelmia >>
Norsupyssyn kunnostus ja käyttöönotto >>
Mustaruuti tiivistyi "valssin tahdissa" >>
Husovaarnan huoripojat >>
Norsupyssyn ampumatarvikkeet >>
Schouboen pyssyt ja puukeernakuulat >>Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.


<< Gunwriters     Linkkisivu >>    gunwlogo.GIF (2155 bytes)

Gunwriters on the Web P.T. Kekkonen