gunwlogo.GIF (2155 bytes)    << guns.connect.fi   << Gunwritersin etusivulle    Gunwriters in English    Linkkisivu >>


PeTe   päivittelee!

Osa 5, viimeksi päivitelty 16.01.2001. Edellinen: Osa 4 >>


lahschau.jpg (7260 bytes)Eugen Schauman:

Waltion Tärkein Tehtäwä

"Waltion tärkein tehtäwä on wäkiwallan monopoli" -lausahdus on wiime aikoina tullut toteen. Tämä tulee selkeästi esille edesmenneen Generaligowernöri Nikolai I. Bobrikowin armollisista asetuksista. Hänen asetuksensa kieltäwät rihlattujen takatuppari-tussarien hallussapidon ilman asianomaista lupaa, jota pitää anoa alamaisesti esiwallan edustajilta, alkuansa läänin gowernöriltä. Suomen waltio ei rajoita tussari-lupia sekä tussarien saatavuutta rikoksellisten lurjusten määrän kaswun wuoksi, waan turwatakseen monopolinsa wäkiwallassa. Tätä seikkaa, eli lurjusten, ja heidän konnan-töittensä luwun kaswamista, toki käytetään armollisten asetusten legitimeraukseen, toisin sanoin: Niitten saattamiseksi yhteisen kansan keskuudessa yleisesti hywäksytyiksi.

Jos kansalla olisi taannoin keksityt ryntö-gewärit kodeissaan, eiwät esiwallan edustajat eli santarmit ja kiwalterit pystyisi pitämään kontrollissa ihmisiä. Eikä Eduskunta (nykyään walitettawasti käytännössä parttioiden eli puolueiden johtotehtäwissä olewat speculantit, sekä heitä lahjowat tahi kiristäwät economisen wallan käyttäjät), pystyisi säätämään yksin-omaan heidän etujaan palwelewia lakeja, asetuksia ynnä muita säädöksiä. Jos kansa saisi tarpeekseen wallanpitäjistä, jotka keinottelemalla pysywät wallassa, woisi kansa jälleen ottaa wallan itsellensä. Yksin-waltansahan menettiwät myöski Generaligowernöri Bobrikow ja hänen alamainen häntyrinsä, Pro-curatöri Eliel Johnsson.

Kun kansalla ei ole wallan wälineitä (pää-asiassa rihlattuja perä-suisia tussareita, joissa on nykyään useasti jo aitta eli magasini sekä jotki tussarit lataawat itse itsensä kruutikaasun ponteella tahi pyssyn aiheuttamalla taka-potkaisulla), woidaan waiwihkaan poistaa siltä oikeuksia, ja lopulta pitää sitä kuin orjia. Tämän huomaa muun-muassa Yhdistyneiden Kuningaskuntain sekä Ameriikan Yhdyswaltain tilanteista: Kansalta yritetään ottaa aseita pois, wähitellen rajoituksia lisäämällä. Wähitellen, jott'ei kansa huomaisi tiukentuvaa esiwallan styrangiaa, siitä kiihtyin kapinaan eli meteliin, tahi täyteen revolutsioniin.

Kuten tunnettua: "Walta wersoaa wain gewärin piipusta", joten jokainen yksityisessä omistuksessa olewa ase pienentää waltion wäkiwallan monopolia. Suomen kansa; pitäkää kaikellaiset aseet itsellänne, älkääkä antako esiwallan ottaa niitä Teiltä pois! Ne ovat kuitenki aina Teidän ainut turwanne!

Kunnioittavasti Teidän, Eugen Schauman

7ntenä Tammi-kuuta, Herramme Wuonna 2001


09.01.2001:

Surffaava löytää..!

Löysin tänään mielenkiintoisen sivun netistä. <www.jpof.com> "Jews for the preservation of firearm ownership". Nämä juutalaiset pitävät aseiden omistusta ainoana tapana välttyä "uudelta Holocaustilta" ja ovat siksi erittäin asemyönteisiä. Kuten aina, taustalla on heimon oma etu, eikä yleinen turvallisuus.

T:LK


Peten kommentti: Asevihamielisyys ei ole mitenkään sidoksissa rotuun. Sen taustalla on pakostakin muita tekijöitä; todennäköisesti geneettinen perimä ajalta, jolloin alkuihmiset eivät olleet vielä edes alkaneet jakautua nykyisenkaltaisiksi roduiksi ympäristötekijöiden ja luonnollisen valikoitumisen kautta. Omia vanhoja juttujani selaillessani ("kirjoituskoneen" lisäksi on käytettävissäni nyt myös "lukukone", josta näkyvät kuvatkin) havaitsin selostaneeni jo kertaalleen sen proosallisen syyn, miksi Amerikan juutalaisista monet ovat (usein vain MUODOLLISESTI) asevihaajia, kun taas maailmassa ei liene montakaan ase-myönteisempää kansaa, kuin ovat Israelin juutalaiset.

Heille vetävät vertoja Euroopassa vain sveitsiläiset, mutta toki myös joidenkin islaminuskoisten maiden kansat.?USA:nkaan juutalaisväestössä ei liene "geneettisiä hoplofoobikoita" sen enempää kuin valtaväestössä tai muissa etnisissä vähemmistöissä, mutta muistettakoon, että USA:n LAKIMIESkunnassa ovat juutalaiset huikeasti yliedustettuina kaikkiin muihin väestöryhmiin, erityisesti valtaväestöön eli "WASPeihin" verrattuna. (Mainittu lyhenne tulee sanoista "White Anglo-Saxon Protestant" = valkoihoinen englantilaisperäinen/ englanninkielinen protestantti. Ellei sana "Aryan" olisi poliittisesti epä-korrekti, voitaisiin käyttää nimitystä "arjalainen", luopuen viittauksesta englantilaisiin sukujuuriin sekä protestanttiseen, eli ei-paavilliseen, kristinuskoon. Voihan valkoihoinen USA:n kansalainen olla vaikkapa suomalaisen emigrantin jälkeläinen ja täysi pakana, eli ateisti tai ainakin agnostikko).

USA:n kaltaisessa maassa, jonka tuomioistuimissa puolustus-asianajajan ammattipätevyydestä riippuu useinkin se, julistetaanko syytetty syylliseksi, vaiko "puhtoiseksi pulmuseksi" (engl. "Not Guilty"), ja missä pätevien asianajajien palkkiot ovat tunnetusti huikeita, riittää Joensuun Tyttölyseon edesmenneen matematiikan lehtori ja rehtori Efraim Elo:n "Laskuoppi" selittämään sen, miksikä lakimiehet - ja heidän heimoveljensä - ovat jo vuodesta 1933 alkaen hinkuneet lainsäädännön tiukennuksia kaikilla elämänaloilla, ampuma-aselainsäädäntö mukaanlukien ja se erityisesti korostettuna: Lakien kiristyminen enentää käräjöintiä, ja oikeusjutut tuottavat $$$$$$$ juristikunnalle..! Lainsäädännön tiukentamiseen tarvitaan "yleisen mielipiteen" myötämielisyys, joka taas aikaansaadaan kaikista heimoveljien ja -sisarien hallitsemista viestimistä tulvivalla propagandalla: Siis lähes kaikista USA:n joukkoviestimistä..!

Ase-vastaisen propagandan kylvö on tuottanut kaunista satoa jo 67 vuoden ajan: Alati tiukentuvan aselainsäädännön liittovaltion ja osavaltioiden tasolla... Käräjöintiä = Dollareita lakimiehille! Asevastaisuus on myöskin rikollisten suojelua aseistettujen kansalaisten puolustautumiskykyä rajoittamalla. Seuraamukset:?Lisää rikollisuutta; lisää oikeustapauksia; lisää $$$$$$ lakimiehille valtion varoista, taikka itseään, kotiaan tai omaisuuttaan puolustaneen, tahi "aserikokseen" (yleensä pelkkään hallussapitoon) syyllistyneen kansalaisen omasta kukkarosta. Jo siinä liturgiassa, joka hoetaan pidätettävälle rikoksesta epäillylle, mainitaan, että: "Jos teillä ei ole asianajajaa, teitä puolustaa oikeudessa valtion nimittämä oikeusavustaja." Veronmaksajat maksavat tällöin asianajajan palkkion. Näin ohjaillaan huomattavan leveitä pääoma-virtoja.

Asevastaisuuden motiivina ei siis ole USA:n kansalaisten turvallisuuden enentämisen pyrkimys, tai aina edes geeni-peräinen hoplofobia, vaan raadollinen rahanahneus, joka on ominaista erityisesti William Shakespearen näytelmän "Venetsian kauppias" roolihenkilö Shylockin heimolle. Näin Jenkkilässä..!? Entäpä Israelin juutalaisten asemyönteisyyden alkuperä? Mieleen tulee Varsovan ghetto: Ruotsalaiset Husqvarna /-40 pistoolit maksoivat painonsa (1.26 kg) 24 karaatin kultaa, kun varustauduttiin epätoivoiseen taisteluun saksalaisia, tykistölläkin aseistettuja "juutalaiskysymyksen lopullista ratkaisua" toimeenpanevia SS-joukkoja vastaan.

Rabbit rukoilivat: "Oi Jehova; anna meille konekiväärejä..!" Turhaan, koska kuularuiskuja eivät valmista enkelit, vaan ihmiset, eikä niitä ollut kaupan mustassa pörssissäkään. Israelin juutalaisten ase-myönteisyys on lähtöisin (muunmuassa) tuosta vaiheesta, jonka historiaa valottaa mm. Leon Uris:in teos "MILA?18". Oli vihdoinkin opittu, kantapään kautta, että turvallisuus on AINA viimesijaisesti, ja USEIN ensisijaisestikin ase-varaista turvallisuutta: Niin yksilön kuin kansankin turvallisuus, ja joskus myös kokonaisen kansan olemassaolo.? Me suomalaisethan tiedämme tämän, erityisesti Vapaus- ja Talvisotiemme historiasta. Milloinkahan virkakuntamme eräät edustajat älyävät tämän karun faktan?! Ehkäpä saunan, riihen tai halkopinon takana...

Muistutettakoon kertaalleen, että USA:n liittovaltion ampuma- aseasetus vuodelta 1934, eli "Lex Morgenthau", oli osa VEROTUSlainsäädäntöä: Sen noudattamista valvova virasto B.A.T.F. oli ja on valtiovarainministeriön alainen! Yleisen järjestyksen ja kansalaisten turvallisuuden parantaminen siis ei ollut eikä ole "asekontrollin" vaatijoiden todellinen tavoite, vaan VEROkertymän lisääminen. Monet "geneettiset asevihaajat" toki tietenkin nielevät purematta sen pajunköyden, että: "Tiukennettu aselainsäädäntö vähentää rikollisuutta", vaikka sitä vähentäisi tosiasiallisesti ja pysyväisesti vain rikollis-yksilöiden lukumäärän vähentäminen - tavalla tai toisella. Mutta monilta juristeilta loppuisivat tuottoisat toimeksiannot, jos rikolliset alkaisivat käydä uhanalaiseksi lajiksi. Siksi halutaan riistää yksityisiltä kansalaisilta keinot, joilla rikollinen toiminta voidaan muuttaa työlääksi ja jopa hengenvaaralliseksi elinkeinoksi.

Jotkin kaikilla elämänaloilla ETUoikeutetut väestöryhmät haluavat toki tietenkin säilyttää itsellään ETUoikeuden myös ampuma-aseiden yksityisomistukseen: Päähänpotkittu ja simputettu valtaväestöhän voi jonakin päivänä ryhtyä - ellei ehkä täysmittaiseen "Holocaustiin", niin ainakin "pogromeihin" tsaarien Venäjän malliin. WASP:ienkin kärsivällisyys alkaa jo olla äärirajoilla, mutta myös USA:n musta vähemmistö osoittaa kasvavaa anti-semitismiä, sekä antipatiaa aasialaisiakin maahanmuuttajia kohtaan.?Näennäisesti triviaali välikohtauskin voi laukaista tapahtumien vyöryn. Muistettakoon Los Angelesin rotumellakka, joka onnistuttiin vielä rajoittamaan ja keskeyttämään, mutta "helvetinkone" on yhä latingissa: Sen yksi nalli vasta napsahti maistiaisiksi siitä, mitä tuleman pitää.

Ennustukset kirjoitti huippu-älykäs Oregonin yliopiston fysiikan professori Pierce jo vuonna 1978, eikä siis jokin sekalainen huumehöyryinen prätkä-jengi, joksi nimimerkki "Andrew MacDonald" mainittiin jossain vaiheessa, ja tuota harhakäsitystä levitettiin ilmeisen tarkoitushakuisesti. Toivotan LK:lle työn iloa ja menestystä "Turnerin Päiväkirjojen" TÄYDELLISEN laitoksen suomentamis-urakkaan! Autan mielelläni uuden käännöksen kieliasun tahkoamisessa siihen partaveitsimäiseen terävyyteen, ja poikkitieteelliseen asiantuntemukseen, joka on ominaista alkukieliselle teokselle.

"Poikkitieteellisyys" tarkoittaa mm. syvällistä perehtyneisyyttä sosiologiaan, yhteiskuntaoppiin ja tiedotusoppiin, eikä pelkästään kemiaan ja (ydin)fysiikkaan. Teos ja sen lyhennelty suomennos ovat itseltäni vieläkin lukematta, mutta ne muutamat katkelmat, joita olen siitä nähnyt, ilmaisevat kirjoittajan kuuluvan USA:n TODELLISEN älymystön terävimpään huippuun. Siksipä on "The Turners Diaries" kovin kammoksuttu teos Suomenkin asevihailijoiden keskuudessa. Sitä kun ei voida noin vain sivuuttaa "kioskikirjallisuuden" luomuksena.

Loppiaisena MMI; PT


Kahden kynttilän symbooli

Itsenäisyyspäivää viettäen, "A.C.T:ia" ruokalusikalla "apelsini-täismahlaan" annostellen ja odotellen kynttilöiden sytyttämisen ajankohtaa, herkistyn kertomaan vähemmän tunnetun tarinan kahdesta kynttilästä ikkunalla. Ennen Suomen itsenäistymistä saattoi kynttilöiden tai köyhimmissä kotitalouksissa ehkä vielä pelkkien päreiden lukumäärällä olla jopa elintärkeä merkitys yö-kylään pyrkijöille, jos nämä sattuivat olemaan Saksaan sotilaskoulutukseen "etappireittiä" pitkin matkustavaisia aktivisteja (myöhempiä jääkäreitä), tai venäläisten varikoihin taikka sotilastukikohtiin tihutöitä tekemään matkaavia, sota-oppia jo Saksassa saaneita "pommareita" eli Saksan laskuun toimivia sabotööreja.

Pommareiden eväät olivat usein tyrnävää ja brisanttia tavaraa, tai hitaammin ja hiljaisemmin toimivia sabotaasivälineitä, kuten kemikaaleja, jotka laivan pilssiveteen sekaantuneena syövyttävät aluksen pohjan pikkuhiljaa seulaksi, taikka "sinisiä lyijykyniä", jotka aikaansaivat tulipalon tietyn ajan kuluttua "kynän" sisältämän rikkihappoa sisältävän lasiampullin rikkomisesta: Kun happo oli kulkeutunut huokoisen savi- tai asbestiväliseinämän toiseen päähän, kohtasi se kaliumkloraatista ja pölysokerista koostuneen aktiivisen täytteen, joka alkoi "kukkua", roiskien palavia pisaroita jopa neliömetrin alalle.

Jos tällaisilla välineillä evästetty pommari olisi joutunut venäläisten ohranoiden tai santarmien, taikka venäläismielisten suomalaistenkin cikojen kynsiin, eivät selitykset olisi auttaneet, vaan hirsinen puu, orteensa kiinnitetyn taidokkaasti solmitun "Stolypinin kravatin" kera, olisi odottanut jonkin venäläisen vankilan takapihalle "suureen solmiojuhlaan kutsuttua terroristia". Myöskin värväytyminen vieraan valtakunnan asevoimien palvelukseen, erityisesti vihollisen ruotuihin sota-aikaan, rankaistiin valtiopetoksena. Vielä Suomen itsenäistyttyäkin vaati ensimmäinen presidenttimme K.J. Ståhlberg Saksan jääkäreiden asettamista "muodolliseen syytteeseen valtiopetoksesta", joskin ilman kenenkään tuomitsemista rangaistukseen.

Ståhlberg oli vähällä joutua vastaamaan aikeestaan hyvämuistisille jääkäreille 1930-luvulla. Hänen muilutuksensa alkuunpanijat olivat jääkäri-veteraaneja. Matka kuitenkin katkesi Joensuuhun, kuten historiasta muistetaan. Nyttemminkin, 2000-luvulla, on jääkäriliikkeen mainetta alettu mustata viitaten ikiwanhaan, monilta osin hakasulutettuun rikoslain valtiopetos-lukuun vuodelta 1894, ja tuomiten jääkärit "rikollisiksi seikkailijoiksi". Helppoahan se on nyt, kun yksikään heistä ei ole enää keskuudessamme kykenevänä puolustamaan kunniaansa ja aseveljiensä mainetta! Muistakoot pilkkaajat kuitenkin, etteivät jääkäriperinteen vaalijat ole kadonneet Suomesta läheskään sukupuuttoon.

Jos oikein tulkitsen ajan merkit, ovat rivimme taajenemassa, ja yhä useampi sisäistää tunnuslauseen: "Omni spes in ferrum", joka aikoinaan suomentui runomuotoon sanoiksi: "Koko onnemme kalpamme kärjessä on..." Tuo retoorinen "kalpa" on tosin nykyään yleensä Suojeluskunnan luvalla hallussapidetty, joskus peräti omatekoinen ampuma-ase tai vaikkapa Molotovin coctail, taikka pakastekaapissa piilevä litran pullollinen nestemäistä, mutta lämmetessään pian tst-kaasuksi kiehuvaa karbonyyli-kloridia. (Vaikka kemiallisten aseiden alalle on tullut paljonkin uutuuksia, on fosgeeni yhä ajanmukaista "agenssia", johtuen sen tuotannon helppoudesta ja alhaisista valmistuskustannuksista. Raaka-aineet voivat olla huokeita: Kivihiiltä ja ruokasuolaa).

Palatkaamme kuitenkin itse aiheeseen ja 1. maailmansodan aikakauteen. Matkanteko oli verkkaisaa, joten yö-kylään piti pyrkiä useilla paikkakunnilla, matkustettiinpa Tornion kautta Ruotsin puolelle ja sieltä Saksaan, taikka tihutöiden tekoon Jäämeren tai Vienanmeren satamiin. Ohrana, santarmit ja kätyri-mieliset nimismiehet tarkkailivat silmä kovana tavallisissa kievareissa yöpyviä matkustavaisia, saatuaan vihiä jääkäriliikkeestä ja siihen liittyvästä poikkeuksellisesta liikenteestä. Varsin pian muodostuivat erityiset "etappireitit" luotettavine yöpymispaikkoineen, joista Hyrynsalmen Halla lienee kuuluisin, Ilmari Calamnius/ Kiannon kirjoittaman tiiviisti dokumentaarisen näytelmän "Hallan Jääkärit" ansiosta.

Venäjän vallalle uskolliset "länsmannit" saivat varsin pian tietoonsa ne majoituspaikat, joissa Saksaan aikovat jääkärikanditaatit ja sittemmin pohjoiseen kulkeneet pommarit yöpyivät. Siksi tarvittiin varoitusjärjestelmä, joka perustui majoitustalon julkisivun ikkunalla poltettuihin kynttilöihin tai muihin valaisimiin (päreisiin, "kitupiikkeihin" eli rasvatuikkuihin, taikka pieniin öljylamppuihin). Jos ikkunan reunalla paloi kaksi valoa, oli reitti selvä, eikä virkavallan razziaa ollut odotettavissa. Paikkakuntien asukkaiden oma "vastavakoilu" oli hyvinkin perillä ryssän kätyreiksi tunnettujen cikojen liikkeistä ja aikeista, sekä siitä, oliko nimismiespiiriin tullut venäläisiä Ohranan agentteja tai santarmijoukkoja.

Käsivälitteisten puhelinkeskusten "sentraali-Santrat" tiesivät ehkä jo useita päiviä etukäteen sen ajankohdan, milloin sortovallan virkakuntaa oli tulossa millekin paikkakunnalle. Sanaa saatettiin eteenpäin hiihtäen tai soutaen peninkulmien taipaleet. Puhelinverkostohan oli harva etenkin pohjoisessa Suomessa. Nimismiehille ja poliiseille voitiin "järjestää" myös hälytystehtävä, vaikkapa lavastettu tappelu johonkin mahdollisimman kaukaiseen syrjäkylään siksi ajaksi, jolloin etappireitin majoituspaikkaan tiedettiin tuleviksi majoitettavia matkustavaisia; jääkäreiksi aikovia poikia taikka (vuodesta 1916 vuoden 1917 syksyyn asti) pommareita. Jos majoituspaikan julkisivun ikkunasta näkyi vain yksi valo tai kolme tulenliekkiä, taikka ei yhtään, tiesivät yö-kylään tulijat, että jotakin on pahasti vinossa, eikä heille ollut turvallista sijaa majatalossa.

Ei yhtään valoa tai yksi liekki tarkoitti sitä, että nimismies/ poliisi väijyy! Kolme liekkiä kertoi Ohranan tai santarmien kyttäävän majapaikkaan pyrkijöitä, joiden piti jatkaa matkaansa pysähtymättä, kyhätä "havuvuode päälle hangen jäisen", tai yöpyä lupaa kysymättä jonkin syrjäkylän asumuksen saunassa, taikka metsäkämpässä. Historiallinen "Simon kahakka" osoitti kuitenkin, ettei tilapäinen majoittuminen metsäkämppäänkään ollut riskitöntä: Kämppien sijainti oli ainakin paikallisten cikojen tiedossa, ja jos niihin kulki suksenlatuja, vaikka lähistöllä ei ollutkaan käynnissä metsätöitä, teki perivihollisellemme uskollinen virkavalta pian omat johtopäätöksensä, tilaten vahvistuksekseen santarmijoukkoja yllätyshyökkäystä varten.

Useimmiten kuitenkin paloi etappitien majoituspaikan ikkunassa kaksi liekkiä (yleensä kynttilää) viestittämässä, että vieras on tervetullut. Vieläkin kuuluisi itsenäisyyspäivän perinteeseen nimenomaan kahden kynttilän polttaminen ikkunan takana, alkaen klo 18:00, ainakin kahden tunnin ajan. Tämän viestin alkuperäinen merkitys on jo ammoin unohtunut, mutta tulkoon se täten tietoon aikana, jolloin ikkunoita koristavat yleensä jopa kymmenistä valopisteistä koostuvat sähköiset jouluvalot, ikäänkuin EU-Suomen suvereniteetin menetyksen vertauskuvina.

Itsenäisyytemme muistopäivänä 0612 MM; PT


Palautetta "Tuntemattomalta Potilaalta"

Sinä et taida harrastaa metsästystä etkä omistaa yhtään asetta koska kirjoittelet tuomoista.Suurin osa Suomalaisista on toki järkeviä eikä kuten AMERIKASSA asuva idiootteja. Sveitsin lisäksi Kyproksella on ase joka kodissa. Aseiden vapautus suomessa ei lisäisi muuta kuin rikollisuutta kun kaikki hullut saisivat aseen. Pimeitä aseita on suomessa hankala saada. Aseluvat uusittiin sen takia että saataisiin aseet tarkkaan rekisteriin.

(Tuntematon lähettäjä).


Kommentti: Ylläoleva palauteviesti tuli nimettömänä ja vailla nimimerkkiäkään. Julkaistaan poikkeuksellisesti sellaisenaan, kieliasua tai oikeinkirjoitusta pilkunkaan vertaa muuttamatta. (Oikolukuosaston rupu-sakki irtisanottiin taannoin "in corpore": Päätoimittajan valta-oikeuksiinhan kuuluu "puhdistusten" täytäntöönpaneminen). Enpä menisi moittimaan isänmaallisia amerikkalaisia idiooteiksi. (Sikäläisten ase-vihailijoiden päissä on kyllä jotain vikaa). Kanssamme viestinvaihdossa olleista rapakontakaisista aseharrastajista ovat hyvinkin monet akateemisesti sivistyneitä, eivätkä asevaimentimien piirustuksia alati ronkuvat poikasetkaan vaikuta vajaa-järkisiltä, vaikka kirjoittelevat joskus hieman huolimattomasti, niinkuin tosin Sinäkin.

(Sana: "Suomi" kirjoitetaan AINA kapiteelilla, olipa kyseessä kotimaamme nimi tahi konepistooli-merkki. Sana: "suomalainen" kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Markuksen olen sallinut kuitenkin käyttää kapiteelia, poikkeuksellisesti, muutamassa "evankeliumissaan", koska hän esitti pätevän ja järkeenkäyvän perustelun tästä kieliopin pääsäännöstä poikkeamiselleen).

Metsästystä en todellakaan ole koskaan harrastanut (poislukien nuoruusvuosien rotta- ja varisjahdit), mutta eipä tuo laiminlyönti mikään synti liene? Aikoinaan minua patisti erityisesti ASE & ERÄ:n silloinen päätoimittaja H. Syrjälä suorittamaan metsästäjäntutkinnon. Vakiovastaukseni vaatimukseen oli: "Ei jahtihommiin mitään v..un äksaamia tai korttia tarvita! Jonkinmoinen pyssy-krapa vain, ja joissain hommissa myöskin koira!" Tutkinnon suorittamiseen vaadittiin noina aikoina kirjasen "Metsästäjän Opas" läpilukeminen ja hyvä muisti! Ilman itsekehua voin väittää, että olisin läpäissyt tutkinnon "Per Primam Intentionem", ja läpäisisin kai vieläkin.

Tauno V. Mäen "pyssypykälien" ja Eero Hämäläisen aseteknisen valistuksen aikaan olisi virhepisteitä tullut ehkä nolla, jos olisin ALENTUNUT merkitsemään rastit ruutuihin vastoin parempaa tietoani. Nykyinen tiukennettu äksaami saattaisi tuottaa kaksi tai ehkä kolmekin harhaanveikkausta, lähinnä riistaeläin-lajien tuntemuksen alueelta. Taskussa oleva metsästyskortti ei kuitenkaan tee kenestäkään erityisen ansioitunutta ase-alan asiantuntijaa. Muutama hyllymetri alan kirjallisuutta (enimmäkseen in English, mutta myös på Svenska, in Deutsche Sprache ja po Russkij) edes-auttaa asiassa konkreettisemmin. Yleissivistyskään ei ole haitaksi: Erityisesti historia on tunnettava tarkoin, tai muistettava ne omat (tai lainattavissa/ kirjastossa luettavissa olevat) lähdeteokset, joista tiedot ja taustat voi vähimmällä vaivalla tarkistaa.

Kyllä minulla on yksi pyssykin, porstuan seinällä. Kukaan täysijärkinen rosmo ei sitä yritäkään varastaa, koska 12.17 x 44R Swedish-Norwegian -patruunoita ei löydy kuin kokoelmista, eivätkä ne ilmeisesti enää laukeaisi: "Siuvatteja" eli suutareita ne tekivät jo 1930-luvun keskivaiheilla, ja ikää niille on lisinyt niistä ajoista reilut 60 vuotta. Uusia ei ole ladattu kai sataan vuoteen. Aseessa on valmistusleima C 1875, eli lupia sille ei tarvita. Jos ampumaan himoitsisin, löytyisi Bertramin (Australia) valmistamia hylsyjä yhdellä puhelinsoitolla, valupihdit ½ tuuman palloluodeille ovat itselläni, ja mustaa ruutiakin kai vielä jossain jemmassa, kuin myös Large Rifle Boxer Primers. Ja puodistahan niitä saa, kun värvää jonkun luvanhaltijan "sisäänostajaksi". (Järjestelykysymyksiähän nämä..!)

Mutta vähemmällä vaivalla järjestyisi käyttööni vaikkapa KP/-31 ja iso selkärepullinen varalippaita sekä patruunoita, jos olisi joskus "huvitella määrä" ja mieliteko. SINULLE voi pimeän aseen hankkiminen olla vaikeaa, hoplofobiaa lähentelevän elämänkatsomuksesi takia! Minulle ja meille muille "hulluille" se on VAIN rahasta kiinni. Enpä edes muista, kuinka monta Suojeluskunnan luvalla hallussapidettyä pistoolia olen omistanut jo ennen julkisen toimintani alkua 1970-luvun keskivaiheilla, pääasiallisena hankinnan motiivina niiden rakenteisiin tutustuminen. Toki tietysti piti olla kättä pidempää muutenkin:

Kotilähiömme muistutti silloin vielä Villiä Länttä. Ja töissä piti käydä Ankean Aatteen kiihkoilijoita kuhisevassa fabriikissa. Itseäni päätä pidemmät punikit, joista monilla oli niskan ympärysmitta suurempi kuin pään, eivät olisi minua peljänneet, mutta F.N.- GP 35:ttä ne kavahtivat kyllä, hyvinkin aiheellisesti: Viidessä sekunnissa sillä olisi tiukan paikan tullen voinut tuottaa enemmän vainaita kuin hirrmuinen Lapuan Liike sai aikaan olemassaolonsa vuosina 1929 - 32. (= 3 raatoa: Minna Craucheria ei hyväksytä tilastoon). Tiesin sen, ja kerroin sen niillekin, silloin jo kohtalaisella traumatologian asiantuntemuksellani, kuvaillen kärjestään aukiporatun kp-patruunan luodin tuottamia haittavaikutuksia elimistössä, sangen raadollisin sanankääntein.

Mainitsemasi Kyproksen aselainsäädäntöä en tunne: Sen verran pieni on se saari, ja kaukana täältä. Mahtaneeko kansallishymninään olla Meyerbeerin säveltämä aaria: "O Paradiso..!"? Monissa vähemmän paratiisillisissa islamilais-valtioissa on jokseenkin jokaisella vaahtosammutinta korkeammalla miespuolisella kansalaisella hallussaan ja yleensä omistuksessaan jonkinlainen pyssynkrapa, eikä siellä kysellä keltään, että: "Onkos lupia?" Rikollisuus on kuitenkin lähes tuntematon ilmiö maissa, joissa ensikertalaiseltakin varkaalta amputoidaan käsi, toiskertaiselta toinenkin käsi, ja isommat konnat pannaan "pois kaulalda ia kunnialda", niinkuin asia Kustaa II Adolfin sota-artikloissa aikoinaan, lakoonisesti mutta yksiselitteisesti, ilmaistiin.

arcbobri.jpg (9832 bytes)Rikollisuuden kasvun ehkäisyssä ei Bobrikovin Ukaasien voimassapito tai niiden tiukentaminen paljoja auta. Rikosten vähentämiseen on joitain tehokkaita konsteja: Riittävä sosiaaliturva MYÖS - ja NIMENOMAAN - syntyperäisille Suomen kansalaisille, ilman nöyryytyksiä ja turhaa byrokratiaa = Tasavertaisuus vieras-rotuisiin maahanmuuttajiin verrattuna! (Ei koidu edes kohtuuttoman kalliiksi nyky-systeemiin verrattuna). Ynnä lain pikkutarkka noudattaminen tuomioistuimissa! Nykyään on esimerkiksi hätävarjelu sallittua VAIN teoriassa. Muistettakoon, että rikollisuutta voidaan vähentää VAIN vähentämällä rikollisten lukumäärää, poistamalla rikoksiin ryhtymisen tarve, mutta poistamalla myöskin mahdollisimman monet parantumattomat rikolliset lopullisesti muonavahvuudesta.

Arkistokuva: Kenralikuvernööri Bobrikov.

Ei vankiloihin eikä leireihin: Ylläpito niissä maksaa rutkasti verovaroja! Varsinaisia kuolemanrangaistuksia ei EU-Suomessa voida ryhtyä rapsauttelemaan, tai ainakaan panemaan täytäntöön, mutta parantumattomiin ammatti- ja taparikollisiin voidaan soveltaa eutanasia-lakia, jollainen vahvistettiin taannoin Hollannissa, ja joka joudutaan säätämään, ennemmin tai myöhemmin, kaikissa maissa, joissa hallitusvalta ei perustu johonkin muinaiseen taikauskoon, eikä se ole siis pappis-säädyn tai vastaavien imaamien eli ajatollahien diktatuuria. Esikuvaksi kelpaava laki oli voimassa v.v. 1935 - 45 Saksassa: Sitäpä sopii tutkiskella!

Ryöstön kaltaisten rikosten välittömään ennaltaehkäisyyn Suomessa ei todellakaan tarvita minkäänlaisia muutoksia rikoslakiin: Riittää, kun oikeusistuimet alkavat NOUDATTAA LAKIA tuomioita mittaillessaan. Etenkin pykälää, alkavaa sanoilla: "Joka, puolustaakseen itseään tai toista, tai omaisuuttaan taikka toisen omaa...", ja päättyy harvinaisen selkokieliseen kehotukseen: "...älköön häntä tästä hätävarjelusta rangaistukseen tuomittako." Turhaahan tästä on tietenkin urputtaa maassa, jossa oikeusistuinten tuomioiden ja päätösten laillisuutta on valvonut useammin joku "oikeusgangsteri" kuin oikeuskansleri, jonka tehtäviä hoiti viimeksi tunnollisesti edesmennyt Kai Korte, ja ennen häntä Olavi Honka. Muut kyseisen viran haltijat ovatkin olleet edesmenneen edeltäjänsä Eliel Johnssonin (aatelisnimeltä Soisalon-Soinisen) työnjatkajia.

Mainitsemasi aseiden rekisteröinnin perimmäinen tarkoitus on aseenOMISTAJIEN rekisteröinti "pahojen päivien varalle": Ensin viedään rekisteröidyt aseet "parempaan talteen", ja sulatusmasuuniin. (Vrt. Englanti ja Australia). Saman tien, taikka myöhemmin, viedään aseiden omistajat "parempaan talteen", ja.!
Silloin on myöhäistä rypistellä reikää, kun "huga" on jo housuissa! Nooh, tokkopa engelsmannit tai "aussit" ovat viimeisiään, ainoitaan, tai kunnoltaan parhaita aseita cikaloihin luovuttaneet: Niitähän voidaan vielä tarvita, ehkä piankin...

0912 MM; PT


Valistusta ja viihdettä "vastavirran soutajille"

Toimituksen tietämys näihin päiviin asti pimennossa pidetystä "poliittisesti epäkorrektista" kulttuuritarjonnasta on alkanut enentyä, mistä meidän on kiittäminen erityisesti Vesan metsästyssivulla käytyä vilkasta keskustelua mm. aiheesta: "Turnerin Päiväkirjat". Täytenä yllätyksenä meille tuli aluksi kyseisen kultti-teoksen olemassaolo ylimalkaan, sitten sen saatavuus Netin välityksellä, myöhemmin alkukielisen teoksen saatavuus Suomessa myös paperille painettuna, ja viimeksi jymy-ylläri: "Päiväkirjat" on suomennettu ja julkaistu painettunakin jo vuonna 1993.

Teostahan verrataan jopa Raamatun päätöslukuun, "Johanneksen Ilmestykseen" sillä erolla, että TTD:n ennustukset ovat hyvää vauhtia toteutumassa. (Samaa tosin väitetään myös wanhemmasta "Apokalypsista" uskovaisten keskuudessa. Emme väitä vastaan!). Niteitä on ilmeisesti yhä myynnissä. Tunnettuun suomalaiseen tapaan "Turnerin Päiväkirjat" oli aiottu vaieta kuoliaaksi, koska "hyi-hyi, ei tuommoista saisi julkaista!"-tyyliset arvostelut olisivat herättäneet lukevan yleisön mielenkiinnon. Nyt tuo vahinko on siis tapahtunut, alkuaan kai "tahallisen väärinkäsityksen" ja sittemmin monien yhteensattumien kautta.

Niin se tieto lisii - wanhalle, keljulle "keljan" erakollekin! Tätä nyt on se usein peräänkuulutettu inter-aktiivisuus eli vuorovaikutteisuus! Usein olemme saaneet kuulla, ja screeniltä lukea, kuuluvamme siihen mitättömän pieneen marginaali-porukkaan, joka on perehtynyt isänmaan ja maailman historiaan sekä ideologioihin monipuolisesti, muodostaen itse maailmankatsomuksensa tutkimansa aineiston pohjalta, suostumatta nielemään nyky-median tyrkyttämää valmiiksi pureskeltua "kosher-puppua".

Se aineisto on ollut "laidasta laitaan", Karl Marxin "Pääomasta" ja Edw. Bernsteinin "Sosialismin Edellytyksistä", aina Adolf Hitlerin kuivaskaan klassikkoon "Taisteluni" saakka - siinä iässä, jolloin kaverit tavailivat "Aku Ankkaa" tai hieman varttuneempina "Korkeajännityssarjoja", joiden brittiläinen lentäjäsankari Battler Britton voitti likimain yksinään Saksan sekä Japanin miljoona-armeijat. (Jostain syystä hänestä tuli sittemmin epä-henkilö! Hakusanaa: "BRITTON; Robert" ei löydy minkään valtakunnan hakuteoksista. Ei edes "Encyclopedia Britannicasta", jota tosin julkaistaankin Jenkkilässä).

Porukkamme "pienuus ja marginaalisuus" saattaa kuitenkin olla niinsanottu optinen harha: Mikäs puolue menestyi parhaiten esimerkiksi taannoisissa kunnallisvaaleissa? Ei se ollut KePu eikä Soli-Sali-Ratti! Yli 40 %n kannatuksen sai se parlamentarismiin kyrsiintyneiden äänioikeutettujen kansalaisten valtava joukko, jota yleensä kutsutaan (erheellisesti) "Nukkuvien Puolueeksi". Läheskään kaikkihan eivät nuku! He ovat vain turhautuneita vallitsevaan Systeemiin ja he odottavat ehkäpä hyvinkin valppaina Organisaation muodostumista; jos "Turnerin Päiväkirjojen" apokalyptisen terminologian viljely sallitaan.

Ohoh! Unohdinpa nykyisen asemani GOW:n päätoimittajana: En häädy enää kyselemään keneltäkään, mitä sanontoja saa käyttää ja mitä ei! "Systeemin" säilytän jatkossakin Systeeminä, mutta "Organisaation" suomennan nyt välittömästi Järjestöksi, kapiteeli-J:llä. Systeemiin sopeutumattomille "vastavirran soutajille" löytyy niukanlaisesti vakaumusta vahvistavaa kirjallisuutta tai muuta materiaalia Virallisten Kanavien välityksellä tai joukkoviestimistä. Mutta mainitun "Turner-keskustelun" liipaisemana alkoi tietoa tihkua toimituksellemme myös vaihtoehtoista kulttuurinäkemystä materiaalisessa muodossa tarjoilevien yritysten tai yhteisöjen olemassaolosta Suomessa - taaskin yllätykseksemme!

Suomenkielisen TTD:n painoksen tilausosoite mainittiin jo pariinkin otteeseen GOW:n edellisessä päivityksessä. Yhtiöllä tai yhdistyksellä on kaksikin nimilyhennettä: KMY tai KDP. Postiosoite on molemmille PL 7, 21101 NAANTALI. Puhelinnumero on 02 - 43 51 911 ja (nyt tarkistettu, aiemmin erheellinen) fax-numero 02 - 43 84 991. Kerrataanpa tässä vielä myös sähköposti-osoite: < pekka.siitoin@pp.inet.fi > Nimi lienee kaikille vaihtoehto-kulttuurista kiinnostuneille tuttu vanhastaan? Kirjojen sekä video- ja äänitekasettien hintatasosta vedän johtopäätöksen, että materiaalia ei markkinoida "dollarinkiilto silmissä", vaan periaatteella: "Ars gratia artis", niinkuin mekin GOW:ia toimittelemme, tehden siis pääsääntöisesti: "Työtä työn ilosta".

Tarjolla on myös muuta vaihtoehto-kulttuuriin liittyvää keräilyllistä rekvisiittaa, sekä tavanomaisempaa "militariaa", kuten teräaseita ja kunniamerkkejä. Harvinais-kirjojen nimikkeistä voidaan mainita TTD:n lisäksi vaikkapa Boris Berin-Bey:n "Venäjän Punainen Lihamylly", sekä Olavi Koskelan "Pohjoinen Rotu, Taistele tai Kuole". Harvinais-äänitteiden keräilijöitä kiinnostavia C-kasetteja on tarjolla hintaan FIM 60:-/ kpl, kesto 60 - 90 minuuttia, ynnä 2 - 3 tunnin pituisia videokasetteja, hinta myöskin kestosta riippumatta FIM 98:-/ kpl (+ postiennakko-toimituksen kulut).

Valikoimassa on joitain elokuvaklassikoita (mm. Sam Peckinpah:n "Hurja Joukko"), mutta enimmäkseen sotahistoriallista dokumenttiaineistoa toisen maailmansodan vuosilta, siitä näkökulmasta, josta valta-media ei historiaa valota milloinkaan; ynnä uudempia videotallenteita, vahvistukseksi niiden vakaumukselle, joita nykyisen Systeemin riennot eivät paljoja riemastuta.


"Soi raikuen torvet ja rummut..!"

Musiikki-äänitteistä kiinnostuneille harvinaisuuksien keräilijöille on tarjolla CD-levyille poltettua 2. maailmansodan ja sitä edeltäneiden vuosien grammofoonilevy-tuotantoa Keski-Euroopasta. Alkuperäisiä savikiekkojahan ei löydy mistään, tai jos löytyy, ne ovat pahasti hintavia ja usein jo lähes puhki soitettuja "neulatahkoja". CD:lle kopioidut äänitteet ovat ilmeisesti peräisin joiltain arkistoissa säilyneiltä kiekoilta, koska niiden sointi on kirkas, kuin kiteeläinen tai "A.C.T.". Digitalisoidulla kopiontitekniikalla pystytään äänitteitä myös "manipuloimaan" eli "peukaloimaan" siten, että asiaankuulumattomat "syrjä-äänekset" pyyhkiytyvät pois, mutta varsinaisen esityksen laatu ei kärsi laisinkaan.

Entis-aikojen teknologialla tähän ei kunnolla pystytty: Jos "torvikaikua" tai "neulasuhinaa" siivottiin pois suodattamalla taustasuhinoiden äänentaajuus-aluetta hiljaisemmaksi, oli lopputulos usein kuin jos grammofoonin torveen olisi tungettu villasukka äänenvaimentimeksi: Itse esityksestäkin suodattuivat pois hienoimmat nyanssit, ja esimerkiksi "S"-konsonantit (joiden erottuminen on "HiFi-kriteerini") taustasuhinoiden myötä. Veivattavalla His Master's Voice-grammarilla soitetut savikiekot toistivat esityksen useinkin selkeämmin kuin samoista äänitteistä suodatustekniikalla "siistityt" LP-kopiot.

Pienet krahinat ja naksutukset kuuluvatkin oikeastaan asiaan kiekko-fonogrammien sisältöä nautittaessa. YLE:n-antia juontavat toimittajat tosin soittelevat edelleen mieluummin hieman "tunkkaisia" kuin hiukankaan "rutisevia" äänitteitä, mutta monet ovatkin räkä-rockareiden sukupolvea, Ilkka Uotilan (alias "Stig Framåt:in") jäätyä jo eläkevaariksi. Kehunenko liikaa, todetessani että jotkin manipuloidut kopiot ovat jopa originaali-äänitteitä laadukkaampia? En! Nyky-tekniikalla saadaan tosiaan aikaan ihmeitä.

Mutta nyt itse asia - eli CD-myyjän yhteystiedot:

WIKING-DIVISIOONA Oy

Elontie 97 B 00660 HELSINKI
E-mail < olli.wikberg@helsinki.fi >
Känny. 040 - 589 41 00, tai
E-mail < kari.kuusela@wiking.inet.fi   >
Puh. 09 - 724 23 50
Känny. 040 - 157 158


CD-kiekon hinta on FIM 75:- (+ postituskulut). Eipä ole hinnan kiroissa! Levykaupoista tuskin löytyy vastaavansisältöistä tarjontaa "Kansantasavallassa", jonka hovilaulajattaria ovat joku Katri-Helena, joku Kaisa Korhonen, ja joku Aulikki Oksanen, jonka lauluääntä hänen aatetoverinsa, Kai Chydenius, vertasi "lahtipenkkiin astelevan lampaanvuonan kimeään mäkätykseen". Se oli juuri siksi erityisen sopiva K.Ch:n säveltämien Ankean Aatteen protestilaulujen määkimiseen "Repo-radion/ -vision" mikrofooneihin, taikka livenä Walpurinpäiwän noita-sabateissa Suomen kaupunkien turuilla ja toreilla.

Radiossa soivat heidän levytyksensä yhä vieläkin - päivittäin; joskus vajaan tunnin välein - vaikka "se Suuri ja Mahtava" lahosi pystyyn jo melkein vuosikymmen sitten. Nooh, emmepä mainosta aiheettomasti Suomeamme "stalinismin eläväksi ulkomuseoksi". Museoissa on kuitenkin mielenkiintoista vain käydä, mutta peräti ikävä täällä on elää, ellei lukeudu museon henkilökuntaan! Vaihtoehtoisen kulttuurin, tai paremmin sanottuna VASTAkulttuurin, tuotteiden runsas saatavuus Suomessa oli siis lievästi sanoen myönteinen yllätys meille, jotka jo välillä ounastelimme olevamme ehkä jo kovinkin yksinäisiä vastavirran soutajia.

0112 MM; PT


TITBITS FROM THE WEB
Herkkupaloja Nuotasta


BEST COMEBACK OF THE NEW MILLENNIUM

Alkaneen vuosituhannen upein herja


Gotta love those gun control advocates.... I was listening to the radio the other day, and I heard one of the all-time best comeback lines in my life. NOTE: This is an exact replication of National Public Radio (NPR) interview between a female broadcaster, and US Army General Reinwald who was about to sponsor a Boy Scout Troop visiting his military installation.

Asevihailijatkin saavat joskus sympatiat puolelleen... Päivänä muutamana kuuntelin radiota, ja kuulin alkaneen vuosituhannen toistaiseksi parhaat repliikit, ja parhaan, jonka olen kuullut elinaikanani. HUOM! Tämä on pikkutarkka transkriptio USA:n valtakunnallisen "Yleisradion" tyttö-puolisen haastattelijan ja armeijan kenraali Reinwaldin keskustelusta, aiheena partiopoikien eräkoulutus kenraalin johtamassa sotilastukikohdassa.

FEMALE INTERVIEWER: "So, General Reinwald, what things are you going to teach these young boys when they visit your base?"
HAASTATTELIJA: Niin, kenraali Reinwald, mitä noille nuorille pojille opetetaan heidän vieraillessaan tukikohdassanne?

GENERAL REINWALD: "We're going to teach them climbing, canoeing, archery, and shooting."
KENRAALI: Opetamme heille kuntorata-kiipeilyä, kanoottimelontaa, jousiammuntaa ja kivääriammuntaa.

FEMALE INTERVIEWER: "Shooting! That's a bit irresponsible, isn't it?"

HAASTATTELIJA: Ammuntaa! Sehän on edesvastuutonta, eikö vain?

GENERAL REINWALD: "I don't see why, they'll be properly supervised on the rifle range."
KENRAALI: Tuskinpa, koska he ovat tarkan valvonnan alla kivääriradalla.

FEMALE INTERVIEWER: "Don't you admit that this is a terrribly dangerous activity to be teaching children?"

HAASTATTELIJA: Ette siis myönnä, että tämä on lapsien opettamista hirrrvittävän vaaralliseen harrastukseen?

GENERAL REINWALD: "I don't see how? We will be teaching them proper rifle discipline before they even touch a firearm."
KENRAALI: Miksikö? Opetamme heille asianmukaiset asekäsittelyn säännöt, ennenkuin he saavat edes koskea tuliaseeseen.

FEMALE INTERVIEWER: "But you're equipping them to become violent killers."
HAASTATTELIJA: Mutta varustattehan te heidät ryhtymään väkivaltaisiksi tappajiksi.

GENERAL REINWALD: "Well, you're equipped to be a prostitute, but you're not one; or are you?!"
KENRAALI: Nooh, olettehan tekin jo varustettuna ammattihuoraksi, joka ette liene; vai oletteko ehkä?!

The radio went silent. The interview ended.
Radio vaikeni. Haastattelu päättyi.

MPP 111100. Enemmän tai vähemmän vapaa suomennos: 1811 MM; PT.

PS. Täytyneepä joskus transkriboida joitain katkelmia "Moskovan Uros-Tiltu" Armas Äikiän ja pakinoitsija "Jahvetin" nauhoitetusta vuoropuhelusta, päätteenään Aapo Similän esittämän wanhan merimieslaulun kertosäe: "Juttele sinä vaan/ kyllä sinut tunnetaan!/ Ja vaikka sen valeheksi vannotkin niin/ kyllä sua kuunnellaan!"... Se mykisti "Lahden radio-aalloille loikanneen polseviikin" pälätyksen. Esitettiin studiossa, eikä siis äänilevyltä. Mielestäni tuo piano-säestyksellä laulettu improvisaatio jatkosodan etenemisvaiheen ajalta on vihollisen radio-propagandan vastaiskun ikiaikaisesti ylittämätön mestarisaavutus.

"Olofpalmemainen", rakkikoiramainen stalinisti Armas Äikiä puolestaan muistetaan monistakin propagandan pohjanoteerauksista. On valitettavaa, ettei lähimainkaan kaikkia niitä äänitetty, ja monet nauhoitteetkin on "jyrätty" sotien jälkeen, nappi-tuomion täpärästi välttäneen maanpetturi Hella Wuolijoen ollessa Yleisradion pääjohtajana. Pikku katkelma on sentään taltioituna, asianmukaisten suomalaiskommenttien kera.

Historiallinen äänite on tiemmä saatavana YLE:n julkaisemalle CD-rompulle poltettuna. Muistaako joku CD:n nimikkeen? Itselläni ovat "herkkupalat" arkistoituina C-kasettimuotoon kopioituina YLE:n kantanauhoilta, mutta CD-soitinten omistajiakin voivat kiinnostaa tällaiset "audio rarities".

2111 MM; PT


Mielipidepalsta "TÄTÄ MIELIPUOLTA"

Mietteitä ja ehdotuksia.

Ihmettelen suuresti miksi edistyneessä Suomessamme on haettava joka ikiselle uudelle aseelle lupa vaikka niitä olisi ennestäänkin runsas ja kirjava valikoima. Eihän ajokorttiakaan tarvitse suorittaa joka autolle erikseen, vaikka niitä omistaisi kymmeniä! Toinen juttu on aseiden ryhmittäminen ja luvanmyöntöperusteiden liittyminen aseen "soveltuvuuteen". Mitähän Rytsölän kundit sanois jos nimismies rupeais niuhottamaan Lamborginien soveltumattomuudesta liikenteeseen ylinopeuteen houkuttelevina ja "ERittäin VAarallisina"? Harley Davidsonien maahantuontikin pitäisi kieltää koska "niillähän ajavat kaiken maailman Helvetin Enkelit ym. rikolliset".

Ainakin osa (ellei aivan koko kansa) ansaitsisi oikeuden asein puolustaa itseään ja maataan. Ymmärrän kyllä ettei ase kuulu kaiken kansan käteen. Osaksi siitä (ei vain sortamismielessä) on lähtöisin aseiden luvanvaraisuuskin. Aseenomistajalta odotetaan tiettyä vastuuntuntoa ja harkintakykyä mitä ei ehkä ihan kaikilta voi odottaa. Aseenomistaja on täten yhteiskunnassamme eritystä kansalaisluottamusta nauttiva "eliitti"-jäsen! (B-luokan kansaksi kutsuttaneen, jos nyt pilkata halutaan, sellaiset joilla esimerkiksi aselupaa ei ole).

Kansalaisia valikoidaan ja lokeroidaan eri aikana ja eri instanseissa. Ensiksi tulee mieleen peruskoulu ja armeija. Turvallinen aseenkäyttö opetetaan jokaiselle varusmiehelle ja -naiselle. Armeijan P- kokeetkin voivat kertoa jotain korvienvälisestä harmoniasta. Sotilaspassin pitäisi siis periaatteessa riittää yleis-aseluvaksi. Aseiden rekisteröinniksi riittää ajoneuvorekisterin kaltainen systeemi joka luo tiettyä turvaa aseenomistajille ja tuliaseiden, erityisesti käytettyjen kaupalle.

Kun on ampumaradoilla muutaman kerran tahtomattaan joutunut katselemaan vierustoverin aseenpiipun reikäpäätä, on käynyt mielessä että oispa sentään jokin oikein pakollinen asekäsittelykurssi! Sen voisi esim. koulujen kansalaistaitotunnella käydä läpi yhtä tärkeän seksuaalivalistuksen kylkiäisenä!

Esim. Practical-ampujat suorittavat asekäsittelyn ja turvamääräyskurssit, useampaan otteeseenkin. Ehdotan että aseluvasta tehdään ajokorttimainen kerran suoritettava lupatodistus luokituksineen ABCDE jne. sen mukaan osaako käsitellä kertalaukeavaa Orava-piekkaria vaiko G3 SG1-kivääriä.

Makke 22.11.00


Peten kommentit: Orava-piekkarin käsittely vaatii enemmän ainakin sorminäppäryyttä kuin Gee Kolmosen saattaminen tulivalmiuteen: KOKEMUS puhuu! Nooh, vitsit sikseen. Kirjoitathan viisauden sanoja, rinnastaessasi aseiden hallussapito-oikeuden moottoriajoneuvon ajolupaan. Olen joskus Anno Dazumal esittänyt itsekin, jopa julkisessa sanassa, samansuuntaisen ajatuksen, mutta silloin elettiin "silleenien ja tälleenien" aikakautta, jolloin mikään aseharrastajien taholta tuleva kansalaisaloite ei saanut tuulta siipiensä alle, lukuunottamatta "vastuuntuntoisten riistanhoito-aktivistien" (lausutaan: "kalkkivaarien"), joiden painostuksesta saatettiin voimaan äänenvaimentimen käyttökielto metsästyksessä tasan vuosikymmenen ajaksi.

Kaikenlaiset kiellot ja rajoituksethan ovat "kalkkiksien" mieleen: Niiden aikaansaaminen tuottaa jonkinlaisen orgastisen nautinnon kuolemansairaille vanhuksillekin! Vaimenninkieltoa ajetaan taas kuin kärmestä pyssyyn jossakin Kainuun seuduilla, missä hirvien salametsästys on riistanhoitoväen mukaan jonkinasteinen ongelma. Tosiasiassa eivät harvalukuiset hirvenpyynnin ammattilaiset tarvitse, eivätkä myöskään käytä huomiotaherättävää vaimenninta: Piekkari on wanha kexintö ja SWOS-latauksiakin on viritelty pian 20 vuoden ajan. Ammattimiehillä on myös ammattilais-tason erämiestaidot: Riistaeläimen anatomian tuntemus, ampumataito ja mielenmaltti, joita julki-metsästäjiltä usein puuttuu.

Tällä kertaa jäänee kalkkivaarien aloite myrskyksi vesilasissa, koska Kainuun hirvikannat eivät ole mitenkään uhanalaisia, ainakaan paikallisten metsänomistajien mielestä. Maakuntakohtaiset hirvikolari-tilastotkin tältä vuodelta ovat varmaan mielenkiintoisia, kunhan valmistuvat aikanaan.

Yhdyn myös ajatukseesi ampuma-aseiden ERVA-luokituksen tai yleensä "vaarallisuusluokittelun" turhuudesta ja naurettavuudesta: Yksi ainoa omatekoisen vastamassa-singon kartessilaukaus esimerkiksi jonkin vappumarssi-kulkueen ruotuihin tekee vistottavampaa jälkeä ja enemmän vainajia kuin hirrmuinen Lapuan Liike olemassaolonsa VUOSIEN aikana, tai puoli päivääkin kestävä epätoivoon ahdistetun rynnäri-snaipperin tulitus kaikkea kohti, mikä kadulla liikkuu. Suomen olosuhteissa tavanomaisimmissa henkirikostapauksissa ei tekovälinettä juuri milloinkaan valita sen kummemmin. Käytetään sitä, mikä ensinnä käteen tarttuu; yleensä teräasetta. Orava-piekkari on todennäköisempi tekoväline kuin mikään ERVA-luokan ase. Suomen tilastoista ei löydy yhtään esimerkiksi "Stalinin uruilla" tehtyä henki- tai väkivaltarikosta, mutta piekkarisurmia paljonkin.

Vain yhdestä esittämästäsi argumentista olen pakotettu huomauttamaan: Jos perehdyt syvällisemmin Suomen historiaan, joudut tarkistamaan näkemyksesi, ettei ampuma-aseiden luvanvaraisuutta saneltu suomalaisille SORTAMISmielessä vuonna 1903! En kuitenkaan sensuroinut sitä tekstistäsi, vaikka olisin voinut sen tehdä oikolukijan valtuuksilla. Tietyt faktat on kerrattava kertaamasta päästyäänkin, jankuttamiseen saakka, ettei totuus pääsisi unohtumaan! Lainaus tietosanakirjasta vuodelta 1975:

"Bobrikov oli suoraviivainen ja jyrkkä sotilas, joka pyrki tukahduttamaan kaiken arvostelun ja saamaan aikaan lujan kurin. Sen vuoksi hän vaati valtuuksiaan alinomaa lisättäväksi ja sai 1903 oikeuden karkoittaa maasta vastarintaan nousseita suomalaisia (ns. diktatuuriasetus)."

Ampuma-aseiden luvanvaraisuutta koskeva asetus oli eräs ensimmäisiä, ellei ensimmäinen, huhtikuun 9. päivänä 1903 alkaneen DIKTATUURIkauden juoksussa annettu "armollinen asetus" ja ensimmäisiä laatuaan koko maailmassa. Myöhemmätkin aseiden hallussapitoa koskevat säädökset on saneltu Suomessa joko poikkeuksellisten tapahtumien jälkeen tai ulkomailta. Kerrattakoon myös niiden syntyhistoria:

Asetus arraskuussa 1918: Kapinan jälkeen. Laki vuonna 1933: Mäntsälän kapinan ja muiden rettelöiden, tai niiden uhkien jälkeen. (Historiamme valkoisia läikkiä ovat Vaaran Vuodet 1927 - 29. Lapuan Liike ei syntynyt pelkän sanallisen provokaation vastapainoksi: Ilmassa liikkui punakapinan uusiutumis-uhka ja Suomen vientiteollisuuteen kohdistunut myyräntyö oli monipuolista). Sittemmin annettiin "Leinon asetukset" vuonna 1944 yhteiskuntajärjestelmämme keikahdettua ylösalaisin, taannoisen maanpetturin ja vankikarkurin ylennyttyä poliisiministeriksi.

Toistamiseen monilta osin ulkomailta saneltuna, eli "uuden diktatuurin" aikakaudella, on valmisteltu Ampuma-aselaki 9. tammikuuta 1998. EU:n direktiivit eli TOIMINTAOHJEET tulkitaan Suomessa diktaateiksi eli SANELLUIKSI KÄSKYIKSI lainsäädännön kaikilla aloilla, pyrkien "panemaan pahemmaksi" kaikenlaiset kiellot ja rajoitukset muunmuassa toimintaohjeiden väärintulkinnoilla, joista monet ovat selvästi tahallisia ja tarkoitushakuisia. Tämän historian tunteminen on jokaisen aseenomistajan oikeus, ja sen tykö-tekeminen jopa velvollisuus! Se vaientaa myöskin luvattomien aseiden omistajien omantunnon kolkutukset.

Eniten potuttaa tsaristiseen tai neuvosto-suomalaiseen hallintomalliin viittaava nimike "aseLUPA", joka pitää "anoa alamaisesti", että se "myönnettäisiin armollisesti"! En ole vaivautunut yli 15 vuoteen ottamaan selkoa siitä, tokko moista pumagaa myönnetään kaikkien yhteiskuntaluokkien (aakkoset eivät riitä) alapuolelle pudonneelle tasa(?)valtamme alamaiselle. Jos nimike olisi vaikkapa "Todistus Aseenkanto-oikeudesta", jollainen joko ON tai EI OLE henkilökohtaisena, taikka tietyillä yhteisöillä, sekä "Aserekisteriote" asekohtaisena, olisi oma suhtautumiseni toisenlainen kuin se nyt on. TIETOISUUDEN siitä, millainen oli ampuma-aselainsäädäntömme alkusynty sortokaudella, ja millaisissa olosuhteissa syntyivät sen muutokset sekä täydennykset, olen pyrkinyt välittämään kaikille asianosaisille, salaamatta näkemystäni kaikenlaisen aselupa-byrokratian hyödyttömyydestä.

Luonnollisesti tarvitaan melkomoinen yleismaailmallinen prosessi, ennenkuin Suomessa voidaan palata "esi-bobrikoviaaniseen asepolitiikkaan", eli ampuma-aseiden lupavapauteen, mutta koska kyseessä on KAIKKIEN MUIDENKIN kansalaisvapauksien "hyökkäyksellinen puolustaminen", eli niihin kohdistuvan uhkan LOPULLINEN eliminoiminen, tuhoamalla niiden uhkaajat lopullisesti, on toivossa hyvä elää: He, joilla on vielä aseensa, päihittävät helposti ne, jotka hädin-tuskin tietävät, pidetäänkö pistoolia kiinni kahvasta vaiko piipusta. Ne eivät tosin usein uskalla kajota koko kapistukseen, koska: "PYSSY on hirrrvittävän vaarallinen laite! Koskaan ei voi tietää, milloinka se pamahtaa, eikä kukaan voi ennustaa, mihinkä sen luoti osuu!"

"Todistus Aseenkanto-oikeudesta" voitaisiin siis ehdotuksesi mukaan myöntää ajokortin tapaan, aseenkäsittelykurssin ja -tutkinnon läpikäyneelle Suomen kansalaiselle suunnilleen nykyisenkaltaisin ikärajoituksin, mutta turvallisen aseenkäsittelyn kurssin voisi käydä ja tutkinnon suorittaa metsästäjäntutkinnon tapaan ilman ala-ikärajaa. Todistus voitaisiin myös "ottaa kuivumaan" määräajaksi, tai pahimmissa tapauksissa lopullisesti, samoilla perusteilla kuin moottoriajoneuvon ajokorttikin.

Nooh, tällaiset utopiat ovat utopiaa, koska eihän hallintomenettely perustu ainakaan Suomessa terveeseen järkeen tai hyväksi havaittuun käytäntöön (esim. "ajokorttimalli"). Vähemmän utopistinen on se vaihtoehto, että ainakin äänekkäimmät ja vaikutusvaltaisimmat asevihailijat katoavat rahka-soihin tai vesistöjen syväreihin, taikka savuna taivaalle, eikä lupa- tai todistusmenettelyitä tarvitse pähkäillä enää lainkaan; missään; milloinkaan.

Järkevimpiäkään "rauhanomaisia ratkaisumalleja" ei kuitenkaan oteta huomioon Suomessa, kun saneluvallan makuun on päästy. Tämä on nähty jo vuodesta 1903 alkaen. Perinne siis ulottuu meillä sortovuosiin saakka, ellei aiempaankin historiaan: Oikeastaan Suomen kansan kyykyttäminen alkoi jo sen pakkokäännytyksestä erään palestiinalaisen paimentolaisheimon folkloreen perustuvaan taikauskoon jo 800 - 900 vuotta sitten.

2411 MM;  Pete


Clinton-kauden viimeinen ilkityö?

"The Firing Line"-keskustelualue on LAKKAUTETTU! Netissä liikkuu huhuja, että USA:n hallitus sulki sen mm. johtuen siellä käydystä tulevaa (?) Toista USA:n Sisällisotaa koskevasta keskustelusta. Ko. keskustelupalstan ylläpitäjä tosin väittää, ettei hallitus sulkenut sitä, mutta eipä sitä tiedä.

MPP


Jos Clintonin Administraatio (lähinnä "lipilaaridemokraattinen" virkakoneisto, EIKÄ siis republikaani-enemmistöinen senaatti tai edustajainhuone) olisi sulkenut "The Firing Line:n" viimeiseksi jäävänä ilkityönään USA:n (koko maailman) aseharrastajakuntaan kohdistuen, olisi se todennäköisesti "tuuletellut", eli rehvastellut urotyöllään, ja kehottanut muutakin maailmaa ottamaan oppia huikeasta saavutuksestaan sananvapauden rajoittamisen alalla. Ounastelen TFL:n lakkautuksen syiden olleen taloudellisia; kuitenkin vailla tietoa siitä, millainen ja kuinka varakas ryhmittymä keskustelupalstan toimintoja on pyörittänyt.

Koodinimike "Toinen USA:n Sisällissota" alkoi esiintyä keskusteluissa joskus vuoden 1999 keväällä; näin muistelen. Hanketta koskeva tieto tuli toimituksellemme "Kalifornian Kansantasavallasta", yksityisviestissä, johon vastasimmekin privaatisti, alkaen tosin miettiä mielessämme onnistuneempaa nimitystä: Eihän esim. lapamatojen tuhonta suolistosta mitään SOTAA ole! Eikä Pohjois-Amerikan Unionin ja Konfederaatin välinen kamppailu ollut varsinaista SISÄLLISsotaa, vaan itsenäistyneiden, Unionista jo erkaantuneiden etelävaltioiden muodostaman oman liittovaltion ja pohjoisen Unionin välinen "tavanomainen konflikti". Jenkit keksivät propagandistisen nimityksen "Civil War", vaikka heitä vastassa oli järjestäytynyt armeija!

Konfederaatilla oli oma presidenttinsä, hallintokoneistonsa ja omat järjestäytyneet puolustusvoimatkin, kuten konsanaan suvereenilla valtiolla: Kyseessä ei ollut sekalainen lauma "kapinoivia siviilihenkilöitä". Muistelen etelävaltioiden Konfederaatin itsenäisyystaistelun virallisen nimityksen olevan "War Between States". Voisi kyllä olla vaikkapa "Pohjois-Amerikan Toinen Vapaussota/ The Second American Emancipation War". Se TULEVA olisi jo KOLMAS Emansipaatio-sota. Sodasta ei tosin voida oikeastaan puhua, koska vain toinen osapuoli ampuu: Toinen juoksee tai kaahaa karkuun niin kauas kuin kerkiää, eikä missään ehdi muodostua perinteisiä rintamia.


1811 MM; PT


<<<<<<<< Ilmoitus <<<<<<<<<<

Nettisivu-suositus Tosi-Suomalaisille:

http://www.suomensisu.fi . Varsinkin keskustelualue on vilkas.

MPP 181100

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Turnerin Päiwäkirjat

Kertoo Earl Turnerin elämästä kuvitteellisten tapahtumien myllerryksessä 1990- ja 2000-luvun Amerikan Yhdysvalloissa. Kirja alkaa "liberaali-demokraattien" (Suomessa lähinnä vastaava nimitys on "viherpipertäjä-stalinistit") valtaanpääsyllä. Valtaan päästyään ne alkavat tehdä USA:sta poliisivaltiota tekosyiden avulla. Suurin osa niistä on neekereitä, juutalaisia sekä muita värillisiä.

Ensimmäiseksi ne tietenkin kieltävät yksityisiltä aseiden omistuksen ja vaativat aseiden luovutusta poliisille. Kiitos laittoman Clinton-Reno -politiikan, aseita on jo rekisteröity, ja niitä aletaan kerätä pois. Kuitenkin vain noin puolet luovuttavat aseensa, muut piilottavat ne. Seuraa pidätyksien aalto, koska jo rekisteröityjä aseita ei löydy. Pari vuotta menee nuristessa pakkovaltaa (kirjassa kutsutaan nimellä "systeemiä") vastaan. Vastarintaliike (kirjassa "Organisaatio"), Turner mukana, alkaa nousta. "Maan alla" tapahtuvaa toimintaa ja terrori-iskuja systeemiä vastaan jatketaan noin neljä vuotta, jonka jälkeen puhkeaa avoin sota USA:n hallitusta vastaan.

Tässä kohdin on syytä mainita, että Organisaatio edustaa kansallismielisiä valkoisia, niin poliittisessa kuin eugeenisessa mielessä: Ihmisiä! Siis heitä jotka perustivat Yhdysvallat. He käyttävät jo USA:n perustuslaissa taattua oikeuttaan syrjäyttää hallitus, mikäli se toimii kansan/ihmisten edun vastaisesti.

Avoin sota Systeemiä vastaan alkaa Kaliforniasta ja leviää koko USA:aan, jossa soditaan 6 vuotta. Sodan leviäminen koko USA:aan tapahtuu Organisaation aloiteesta. He ampuvat käsiin saamiaan ydinohjuksia Neuvostoliittoon (TTD kirjoitettiin vuonna 1978), joka pakottaa Systeemin eli hallituksen ampumaan omassa kontrollissaan olevat ohjukset NL:oon, jottei koko USA tuhoutuisi. NL pystyy vain heikkotehoiseen vastaiskuun, joka tuhoaa kuitenkin suuren osan USA:n itärannikkoa. (Se ei ole varsinainen menetys, koska USA:n itärannikko on liberaalidemokraattien tärkein tukialue). Tämän jälkeen myös Euroopassa alkaa nousta kansallismielisiä liikkeitä ja alkaa "Kolmas Maailmansota", valkoiset vastaan muu maailma. Kirja loppuu valkoisten voittoon ja Raamatussa ennustetun "Tuhatvuotisen Valtakunnan" syntyyn, johon kuuluu tietenkin koko maapallo.

Suhde nyky-yhteiskuntiin

Kuten edeltä käy ilmi, TTD on poliittisesti "äärimmäisen epäkorrekti": Siinä on rotuvihaa, anarkismia sekä aseiden rajoittamattoman hallussapito-oikeuden puolustusta. Tämän vuoksi mm. FBI haluaisi kieltää teoksen USA:ssa. Fucking Bunch of Idiots .... korjaan .... Federal Burdeau of Investigation... onkin mitä tiukimmin aserajoitusten puolella mm. Janet Renon ja William "Bill" Clintonin kanssa.

Vastatoimet ovat jo alkaneet mm. boikotin muodossa: Kun Smith & Wesson loikkasi petturina sicojen leiriin, se sai heti koko aseharrastajakunnan vihat niskaansa. Tiettävästi S & W:n mainoksia ei ei enää julkaista USA:n suurimmisssa asealan lehdissä (paitsi SICA-painotteisessa julkaisussa "Guns and Weapon For Law Enforcement"). Boikotti on tunnettu maailmanlaajuisesti, ja se on laajenemassa yleismaailmalliseksi, aseharrastajien ensimmäisenä yhteisenä, yksimielisenä voimannäyttönä.

Yhtymäkohtia löytyy enemmän kuin riittävästi nyky-USA:aan ja -Eurooppaan. Esimerkiksi euro-parlamentaarikko Matti Wuoren näkemys lakien kehityksestä suuntaan "turvallisuus yli muiden perusoikeuksien" toteutuu ko. kirjassa, kuten TTD:n synkät ennustukset ovat toteutumassa vähitellen, näköjään Suomessakin!

"Systeemin" menetelmät aluksi terrorismia - myöhemmin kansannousua - vastaan ovat kuin SNTL:ssä käytetyt. TTD:n alussa oli liittovaltio-kehityksen alkua (ts. kaiken maailman kattava Sosialististen Valtioiden Liitto tms.), kuten nykyään Euroopassa. Tänään (10.11) juuri pääministeri Lipponen pauhasi EU:n yhteisen perustuslain puolesta. Vaikka suoraan ei mainittu "F"-sanaa ("Federation"), niin tarkoitukset kyllä tulivat selviksi, koska vain valtiolla voi olla perustuslaki!

TTD:n alussa kiellettiin eräitä puolueita rasistisina. Saksassa (10.11.2000) päätti parlamentin ylähuone kieltää NPD-puolueen äärioikeistolaisena. Perustuslaki-tuomioistuin pystyy kuitenkin tekemään päätöksen NPD:n kieltämisestä vasta parin vuoden kuluttua. Puolueen kieltäminenhän on sanan- ja yhdistysvapauden rajoittamista, joka näyttää tulevan yhä yleisemmäksi EU:n alueella. Toisaalta voidaan puolueita kieltämällä vauhdittaa väistämätöntä kehitystä, pakottamalla ihmiset siirtymään julkisesta toiminnasta "maanalaiseen aktiviteettiin". TTD:n eräs ennustus on toteutumassa Saksassa. USA sentään on vallalla sananvapaus, mutta kuinka kauan..??!

Vuonna 1994 tapahtuneen Oklahoma Cityn pommi-iskun (Valtion virastotalo, jossa oli mm. FBI-paikallisosasto, räjäytettiin 2 tonnilla TNT:ia ja typpilannoite-öljysos "Anteroa") tekijä oli ottanut oppia TTD:stä. Hän uskoi FBI:n harjoittavan rakennuksessa perustuslain vastaista toimintaa, kuten rustailtavan aserajoituksia. Tekijä ajoi pakettiauton virastotalon eteen ja viritti pommin "kukkumaan". Seuraukset ovatkin yleisesti tunnetut. Sinällään ko. teko oli TTD:stä lähes suoraan kopioitu. (TTD:ssä räjäytetään autopommilla FBI:n päämaja). Kuka vielä väittää, ettei painettu sana pysty vaikuttamaan?!

Sinällään teko oli oikeutettu, koska USA:n perustuslain toinen lisäys takaa oikeuden kantaa asetta JOKAISELLE USA:n kansalaiselle. Clinton ja Reno "hengenheimolaisineen" yrittävät vääntää toista lisäystä muotoon: "Vain kansalliskaarin jäsenillä on oikeus kantaa asetta, ja helläkin vain silloin kun he ovat palveluksessa". Toisen lisäyksen "militialla" tarkoitetaan kuitenkin koko kansaa, eikä vain kansalliskaartia! (Myös Suomessa on jokaisella kansalaisella, uudenkin perustuslain mukaan, velvollisuus osallistua tarvittaessa maanpuolustuksen tehtäviin). USA:n perustuslain Toinen Lisäys oli 1700-luvulla yhtä tarpeen kuin nykyään. Aikoinaan militia- eli nostoväkijärjestelmällä korvattiin ylettömän kalliiksi havaittu palkka-armeija, eli alettiin valmistella yleistä asevelvollisuutta.

Tarkoituksena ei ollut tai ole turvata ainoastaan aseiden hallussapidon oikeutta metsästystä tai tarkkuusammuntaa varten, vaan nimenomaan koko asekuntoisen kansan aseistautumista, että sitä ei voitaisi vallata vieraan vallan tai valtion taholta! Yrittiväthän englantilaisen ylimystön palkkasoturit valloittaa siirtomaaherrojen läänitykset takaisin aiemmille isännilleen Pohjois-Amerikassa vielä vuonna 1812, mutta järjestäytynyt ja ampuma-aseiden käyttöön harjoittautunut militia pakotti maihinnousua yrittäneet hyökkääjät seilaamaan takaisin "Kawalan Albionin sumuiselle saarelle".

Diktaattorit pyrkivät ensimmäiseksi kieltämään kansalta keinot vapautensa turvaamiseksi, eli aseet pois kansalta, että vastarintaan kykenemätöntä kansaa voitaisiin "kohdella kuin vierasta sikaa". Vastarinnan keinot ovat kuitenkin moninaiset: "Kun ruuti loppuu, kaduillamme paukkuu dynamiitti", kuuluivat sanat balladissa "Aavekaupunki". Voipa jyrähtää myös Anteron basso-ääni, tai "Karkki-Anitran" aaria. ("Candy Anitra" on typpilannoitteen ja pölysokerin hajuton, kuiva seos: Sopivaa mm. naulapommien räjähteeksi, koska se ei vääntele nauloja mutkille, kuten sotilasräjähteet ne helposti taivuttavat. Toim. huom.).

TTD:n kirjoitti vuonna 1978 William L. Pierce ("Andrew MacDonald"), joka on National Alliance -liiton jäsen ja sen johtava sielu. (National Alliance on 1900-luvun alkuvuosien levottomina aikoina järjestyksen ylläpitäjien apuna toimineen aseistetun Citizens Alliancen itsenäinen työnjatkaja. Sana "alliance" viittaa poikkeuksetta patrioottiseen, sosialismin vastaiseen ajatteluun. Toim. huom.). Joskus "äärioikeiston raamatuksi" kutsutulla TTD:llä oli jo silloin suosiota. Ainoita samantyyppisiä kirjoja on "Mein Kampf", joka on "kuivaa" luettavaa, mutta silti kielletty eräissä maissa, kuten Ranskassa, ja tietenkin kotimaassaan: Todellakin "vapaa ja yhdentyvä" Eurooppa!

MPP 171100


>>>>>>>>>>> Ilmoitus >>>>>>>>>>>>

TTD kansissa, myös suomenkielisenä

"The Turner Diaries:in" voi tilata myös Suomesta osoitteesta <www.burningbooks.net> osastolta <sekalaiset-fiktio>. Kirjepostitse Naantalista toimituksen boxiin tulleen tiedon mukaan Andrew Mc Donaldin teos "Turnerin päiväkirjat" on painettu jo vuonna 1993 suomenkielisenäkin. Tilaushinta FIM 25:- (SIC! myyntiluettelo tammikuulta 1998), plus postiennakkokulut.

Tilausosoite: KMY, PL 7, 21101 NAANTALI
Puh: 02 - 43 51 911
Fax: 02 - 43 84 911
E-mail: <pekka.siitoin@pp.inet.fi>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Edelliset:  Osa 4 >>  Osa 3 >>  Osa 2 >>  Osa 1 >>


<< guns.connect.fi  Gunwritersin etusivulle   Gunwriters in English    Linkkisivulle    gunwlogo.GIF (2155 bytes)

Gunwriters on the Web Pete päivittelee, osa 5: http://guns.connect.fi/gow/petepai5.html