Main   General   Rifles  50 BMG   SMG   MG   AR  Contact  License Manufacturing  Links  Measuring  Lyddemper.net   Suppressors in France  Suppressors in the UK

refsup.gif (2031 bytes)

Reflex-ljuddämpare för jakt- och prickskyttegevär

t8varmin.jpg (21420 bytes)

03.04.2009

Användningsinstruktion:

Reflex-ljuddämpare T8 Scout och T4 Ranger för gevär


Den teleskopiska Reflex-ljuddämparen för gevär är ett hörselskydd utvecklat för full-effekt patroner och den passar utmärkt för minskning av buller från skyttebanor samt hörselskaderisker blir mindre. Modellen T8 Scout är nuförtiden den mestproducerade gevärsljuddämparen i världen. Den har samma ljuddämpningseffekt som hörselskydd. T8 Scout och dess kortare version T4 Ranger är de populäraste jakt- och prickskyttegevärsdämparna i Norden. Inom jakt har dämparen tackats för skoning av jakthundarnas hörsel också. En Reflex-dämpare är byggd teleskopiskt och den korta modellen T4 Ranger sträcker sig bara ca. 60 mm utanför vapnets mynning och den längre modellen T8 motsvarande ca. 89 mm. Det är möjligt att få teleskopiska ljuddämpare ända till kalibrar .458 Magnum och .50 BMG.

Dämparen inte tar bort ljudet i vapnets framsida med normalpatroner, men minskar ljudet till odämpad miniatyrgevärsnivå vid skyttens öron. Sålunda t.ex. inom jakt flyr viltet bort på samma sätt som utan dämpare. Bullret i vapnets framsida med dämparen beror på att kulans flygljud överstiger ljudets hastighet och det bullret kan tas bort bara med subsoniska patroner där kulans hastighet inte överstiger ca. 300 meter per sekund. I så fall du använder subsoniska patroner skall du lägga märke till stigning av räfflor, se punkt "Skjutning".

Skyddsholken för gängor innegår i priset. Dämparen vrids i platsen med enhandsstyrka. Övervridning kan skifta träffpunkten. Det går att byta dämparen mellan vapen. Då skall man ha en individuellt passad bakre gängholk, som är passad tätt för varje enstaka vapen. Därför att Reflex-dämparen går över pipan teleskopiskt, måste framsikten tas bort. Montaget lyckas inte med fullstockade, dubbelpipiga eller piplånga rörmagasinvapen. Dessa skall ha mynningsmonterade Reflex-dämpare R12. Gängan för dämpare också passar för mynningsbromsen. Den inte mer rekommenderas, för den ökar hörselskaderisken betydligt, t.ex. från 157 till 167 dB. T8 Scout sänker bullernivån med fulla .308-laddningar typiskt från 157 dB till 135 dB, och det är tydligt under den hörselskadegränsen 140 dB. Dock är det alltid rekommendabelt att använda hörselskydd. Samverkan av hörselskydd och ljuddämpare sänker ljudnivån under det som ett miniatyrgevär har. T8 är toppen i sin klass. Även om den gör geväret bara mindre än tio centimeter längre, dämpningseffekten med fulla .308 patroner är: skytten / 1m åt sidan / 10 m åt sidan: 22 / 24 / 22 dB (Peak). Med subsoniska patroner skytten får ca. 126 dB och dämpningsvärden är: 23 / 22 / 22 dB (Peak).

Skjutning: En ljuddämpare fungerar också som en mycket effektiv mynningsbroms baserande på att den reflekterar den mynningstryckvågan bakåt. Den har ingen effekt till träffpunktspridning. Träffpunktcentern byter plats något, beroende på vapentypen (0 – 30 cm / 100 m). Därför att en teleskopisk ljuddämpare har två stödpunkter på pipan, är det inte skadligt att skjuta med en ofastskruvad dämpare. Använd inte ostabila eller utom pipan fragmenterande projektiler, hagelladdningar o.dyl. emedan dessa kan skada dämparen. Obs. att många .308 gevär med en svag stigning av räfflor (305 mm eller 12") inte tillräckligt stabiliserar tunga kulor (över 9,7 g) med subsoniska hastigheter! Till exempel räffling som används i stormgevär och i gamla militärgevär (254 mm eller 10") i stället räcker till att stabilisera de tunga kulorna med subsoniska hastigheter. Räfflingens stigning kan mätas genom att trycka en putsstång in i pipan och räkna hur långt det tar att den gör en hel rund.

Service och underhåll: En Reflex-ljuddämpare rensas genom att skaka den löstagna dämparen med framsidan nedåt och varvid lösa partiklar faller bort. Efter några första skott kan det hända att somliga svetspärlor faller ur dämparen. Det är helt normalt och varar inte längre än några skott. Efter skjutningen är det bra att lämna slutstycket öppet för att kondensen avdunstar och inte blir kvar i dämparen eller vapnet och orsakar rost. Något särskilt underhåll behöver dämparen inte. För lagring kan dämparen oljas lätt med vanlig vapenolja.

Garanti: Reflex-dämparna har ett års tillverkningsgaranti.

t8target.jpg (8300 bytes)

montering.GIF (16167 bytes)http://guns.connect.fi/rs/montering.html

Mounting instructions in English >>
Main   General   Rifles  50 BMG   SMG   MG   AR  Contact  License Manufacturing  Links  Measuring  Lyddemper.net   Suppressors in France  Suppressors in the UK