<< EkoKuppi Oy    << Innoplaza


ecoxy2.jpg (15484 bytes)ECOXY -hapetinlaitteisto

Yrityksemme EkoKuppi Oy on keskittynyt ekologisten ratkaisujen ideoimiseen, kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin. Uusimpana tuotteena olemme saaneet edustukseemme ECOXY (aiemmin NEUTROX) hapetinlaitteiston. Laite on kotimainen ideoinniltaan ja valmistukseltaan. Näitä on valmistettu ja toimitettu käyttöön kokoluokissa (virrankulutus) 2.2-22 kW.

Kaatopaikkojen kunnostus tulee olemaan lähivuosina suuri urakka, että saadaan ne EU-kuntoon. Usein kaatopaikan yhteydessä on valumavesiallas. Ecoxyllä voidaan altaan vesi hapettaa ja pumpata uudestaan huuhtelemaan kaatopaikkaa, että liukenevat ainekset haitta-aineineen saadaan kerääntymään valumavesialtaaseen ja mahdollisesti jopa hapetettua siellä.

Jäteveden puhdistus pienessä mittakaavassa paikan päällä voi olla edullisempaa kuin johtaa jätevedet jonnekin kauas keskitettyyn pisteeseen, jossa voi olla paljon likaisempia vesiä. Tällöin puhtaammat vedet ovat vain isomman laitoksen rasitteena. Ongelmat kannattaa poistaa jo kuormituksen alkulähteellä.

Kalankasvattamoiden ongelmana on taata tietty happipitoisuus vedessä, niin että kaloille annettu ruoka on hyödynnettävissä 100%:sesti ja kasvu on turvattua. Mikäli happipitoisuus laskee alle kriittisen rajan ravinnon hyväksikäyttökyky mitätöityy ja kasvu pysähtyy.


Valokuvat: Ecoxy Hannusjärvellä Espoossa syyskuussa 1999 ja maaliskuussa 2000.

Päivitetty 11.09.2002


ecoxy1.jpg (10407 bytes)


Suomen EkoKuppi Oy

Kelohongantie 14 C
FIN - 02120 Espoo

Puh 09 41143605 tai 09 4554282
GSM 0400 503288, fax 09 4554282
Eemeli rruusu@mbnet.fiEcoxy -hapetinlaitteisto jätevesille: http://ecoxy.innoplaza.net

<< EkoKuppi Oy    << Innoplaza